Заява на відпустку без збереження заробітної плати – зразок

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Працівник бюджетної установи в будь-який час може написати заяву на відпустку без збереження зарплати. Розглянемо, як її скласти правильно.

Заява на відпустку без збереження заробітної плати 2024

В умовах воєнного стану відпустка без збереження зарплати надається згідно до Закону України «Про відпустки» і Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Під час воєнного стану є низка випадків, коли роботодавець зобов’язаний надати працівнику відпустку без збереження заробітної плати. Перелік таких випадків наведено в роз’ясненні Держпраці та статті 25 Закону про відпустки.

Закон про відпустки передбачає два види відпустки без збереження заробітної плати, а саме ті, що надають:

  • обов’язково;
  • за згодою між працівником і роботодавцем.

Зокрема, обов’язкова відпустка за власний рахунок до 30 к. дн. за бажанням працівника надавається щорічно:

  • пенсіонерам за віком;
  • інвалідам III групи (п. 6 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Калькулятор днів щорічної відпустки

Відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин працівникові можете надати, якщо роботодавець та працівник досягли згоди. Така відпустка має тривати не більше 30 к. дн. на рік (ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки). У разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю більшою ніж 30 к. дн. на рік. Тривалість відпустки за спільною домовленістю визначає роботодавець та працівник.

Працівник у заяві про надання відпустки має зазначити сімейні обставини чи інші причини, що спричинили потребу в такій відпустці. Перелік таких причин законодавство не встановило, оскільки їх важливість залежить від конкретних обставин, які можуть або склалися в житті працівника. Вирішує, чи надати таку відпустку, роботодавець.

Якщо роботодавець надає працівнику відпустку без збереження заробітної плати, він має оформити наказ/розпорядження, у якому вказати підставу для відпустки та її тривалість.

Якщо працівник має право на відпустку без збереження заробітної плати за декількома підставами, він може скористатися такою відпусткою одразу як використає попередню.

Відпустка за власний рахунок, яку працівник не використав протягом поточного року, на наступний не переноситься.

Якщо у вас працює пенсіонер, за його бажанням обов’язково маєте надати йому відпустку за власний рахунок до 30 к. дн. згідно зі статтею 25 Закону про відпустки. Додатково можете надати йому відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін не більше 30 к. дн. на рік згідно зі статтею 26 Закону про відпустки або на інший строк, якщо це пов’язано виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру.

Термін подання заяви про відпустку без збереження заробітної плати законодавство не передбачає, однак аби документально оформити таку відпустку, заяву слід подати завчасно.

Вимоги до написання заяви на відпустку без збереження зарплати

Так, заява на відпустку без збереження заробітної плати, як і будь-яка інша, подається на чистому аркуші паперу. Тож розглянемо, які відомості слід у ній вказати.

У верхній лівій частині аркуша має бути зазначена посада, прізвище, ініціали керівника, до якого звертаєтеся з проханням надати відпустку за власний рахунок. Якщо керівник відсутній, у заяві на відпустку без збереження заробітної плати зазначають відомості про його заступника або виконувача його обов’язків.

Після цього заява на відпустку без збереження заробітної плати обов’язково має містити відомості про працівника – прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон, інколи й адреса проживання. Нижче цих відомостей посередині аркуша пишеться слово «Заява» – вказується назва документа.

В заяві обов’язково вкажіть вид відпустки і підставу для її надання – посилання на статті 25 і 26 Закону про відпустки, а також розшифруйте відповідні норми. Тобто зазначте причину, яка є підставою для відпустки. Окрім цих відомостей вкажіть тривалість відпустки і дату її початку.

Відпустка без збереження заробітної плати – приклади оформлення

Коли надається відпустка без збереження заробітної плати, зразок заяви (її основної частини) буде таким:

«У зв’язку з ... прошу надати відпустку без збереження зарплати з 09.02.2023 тривалістю 8 календарних днів згідно з пунктом 8 статті 25 Закону України «Про відпустки».

Коли надається відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін, її основна частина буде такою:

«Прошу надати відпустку без збереження зарплати з 09.02.2023 тривалістю 8 календарних днів у зв’язку з ... згідно зі статтею 26 Закону України «Про відпустки».

При цьому жодних підтверджувальних документів подавати не потрібно.

Після основної частини працівник зазначає дату написання заяви і ставить свій підпис.

Таку заяву спершу працівник має подати своєму безпосередньому керівнику – для узгодження робочих питань та строку відпустки. Після позитивної резолюції безпосереднього керівника заяву можна «пускати в хід».

Якщо ви складете заяву на відпустку без збереження заробітної плати правильно (див. приклад), керівник (заступник) видає наказ про відпустку. Після ознайомлення із цим наказом працівник має право йти у відпустку без збереження зарплати.

Заява на відпустку без збереження заробітної плати з подальшим звільненням

Інколи у працівника з’являється потреба у відпустці напередодні звільнення. У таких випадках подається заява на відпустку без збереження зарплати з подальшим звільненням.

Її оформлення нічим не відрізняється від оформлення звичайної заяви на відпустку без збереження заробітної плати 2024. Лише у основній частині такої заяви потрібно зазначити: «Останній день відпустки вважати датою звільнення».

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Заява на відпустку без збереження зарплати – зразок

заява на відпустку без збереження зарплати

СКАЧАТИ ЗРАЗОКзміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді