Заява про відкриття та закриття рахунків

UA RU
Відкриття та закриття рахунків актуально на початку та в кінці року, а також в процесі реорганізації бюджетної установи. А після набуття чинності наказу Мінфіну від 18.01.2024 № 23 додатково Казначейство у тримісячний строк переукладатиме з клієнтами договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування. Тримайте зразки заяви про відкриття та закриття рахунків.

Які бюджетні рахунки у Казначействі існують?

Основоположним документом щодо роботи з рахунками у Казначействі (ДКСУ) є Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ, наказ Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758 (даліПорядок № 758). Прядок №758 було змінено наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2024 року № 23.

Рахунки у Казначействі в цілому поділяються на дві великі підгрупи, що використовується при заповнення заяв на їх відкриття/закриття. В новій редакції Порядку № 758 з'явилися нові терміни: «рахунки для здійснення витрат (рахунки за витратами)» та «рахунки зі спеціальним режимом використання». Повну класифікацію рахунків дивиться у наказі Мінфіну від 18.01.2024 № 23 та у таблиці нижче.

РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ

БЮДЖЕТНІ

(для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів)

НЕБЮДЖЕТНІ

(за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів)

для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) та для здійснення витрат (рахунки за витратами). Ці рахунки Казначейство відкриває одночасно

для операцій з бюджетними коштами

інші бюджетні рахунки

(для операцій із зарахування коштів від запозичень, коштів від приватизації, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходжень від цінних паперів та для погашення державного (місцевого) боргу, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів)

особові рахунки

(для розпорядників місцевих бюджетів)

депозитні рахунки

реєстраційні рахунки

(розпорядники бюджетних коштів)

рахунки для зарахування коштів ЄСВ для розподілу за видами страхування

спеціальні реєстраційні рахунки

(розпорядники бюджетних коштів)

рахунки одержувачів бюджетних коштів

рахунки державних цільових фондів

рахунки для міжбюджетних трансфертів

єдиний рахунок

рахунки для обліку операцій за загальнодержавними видатками та кредитуванням

рахунки операцій з коштами від приватизації майна

рахунки зі спеціальним режимом використання – відкриваються для електронного адміністрування податків, для зарахування депозитних коштів, коштів державних цільових фондів, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, від приватизації майна, ЄСВ, фінансового резерву, а також єдиний рахунок та небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів

рахунки для зарахування коштів попередньої оплати та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів

Коли відкриваються та закриваються рахунки в Казначействі?

Щодо небюджетних рахунків, то вони відкриваються й закриваються за потреби установи при поданні відповідної заяви. Однак Казначейство має право самостійно закрити такий рахунок, якщо по ньому за останні 3 роки за виконання двох умов (абз. 2 п. 8.6 Порядку № 758):

 • операцій не було;
 • залишок нульовий.

Бюджетні рахунки закриваються та відкриваються щороку та ще в низці випадків – у порядку наведеному у таблиці нижче.

ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ БЮДЖЕТНИХ РАХУНКІВ У КАЗНАЧЕЙСТВІ

ВІДКРИТТЯ

ЗАКРИТТЯ

основний документ:

заява про відкриття рахунків

(Додаток 5 Порядку № 758)

заява про закриття рахунків

(Додаток 1 Порядку № 758)

терміни відкриття/закриття рахунків:

щорічно впродовж 45 днів з дня прийняття Закону про держбюджет (п. 2.1 Порядку № 758). Однак за бюджетними програмами, які продовжують діяти, продовжують діяти й попередні рахунки. Також – реорганізація установи, зміна рахунку через зміни аналітичних параметрів чи реорганізації у ДКСУ (абз. 3.6 Порядку № 758)

не пізніше 31 грудня/в останній день бюджетного періоду (п. 8.1 Порядку № 758). У виняткових випадках – 5 робочих днів після закінчення бюджетного періоду з дозволу Міністра фінансів. Також – реорганізація установи, зміна рахунку через зміни аналітичних параметрів чи реорганізації у ДКСУ (пп. 8.4.1 Порядку № 758)

Правила відкриття/закриття рахунків визначені розділами Порядку № 758:

 • відкриття – розділ II (відкриття рахунків за надходженнями), розділ ІІІ (операції з бюджетними коштами);
 • закриття – розділ VIII.

Увага: після набуття чинності наказу Мінфіну від 18.01.2024 № 23 Казначейство у тримісячний строк переукладатиме з клієнтами договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Пакет документів на відкриття/закриття рахунків у Казначействі

Заява – це всього лише один з документів загального пакету, які подаються у казначейство для відкриття/закриття рахунків. Вони такі, як наведено у таблиці нижче.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ НА ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

для операцій з бюджетними коштами

ВІДКРИТТЯ

ЗАКРИТТЯ

нормативна база:

п. 3.1, п. 3.2 розділу ІІІ Порядку № 758

п. 8.4 розділу ІІІ Порядку № 758

документи з пакету за Порядком № 758:

Якщо рахунок уже відкрито – тільки заява.

Для структурного підрозділу замість останньої довідки ще й додатково:

Також подається пакет документів на доступ до автоматизованої системи електронної звітності ДКСУ

заява (Ддаток 10)

Закриття бюджетного рахунку можливе, якщо у поточному періоді відсутні бюджетні асигнування за відповідною програмою та у разі ліквідації/реорганізації установи (п. 8.4 Положення № 758).

При відкритті/закритті небюджетних рахунків усе те саме, але замість довідки розпорядника бюджетних коштів – копія установчого документа (детальніше – п. 5.1 Положення № 758). Також для небюджетних рахунків основна таблиця з номерами рахунків у заявах не заповнюється.

Заповнення заяв на відкриття/закриття рахунків

Форми заяв на відкриття (Додаток 5) та закриття рахунків (Додаток 10) містять стандартні реквізити бюджетної установи та коду програми:

 • найменування;
 • код ЄДРПОУ;
 • переліки рахунків (номери);
 • код програмної класифікації видатків для рахунку;
 • фонд бюджету (загальний чи спеціальний);
 • підписи керівника і головного бухгалтера. Очевидно, що підписи мають відповідати тим, які подані у картці зразків підписів.

Єдиний реквізити, який може викликати запитання – «Додаткова інформація» у заяві на відкриття рахунку (Додаток 5). Тут наводиться інформація у разі наявності про те, що:

 • інформація, що установа є неплатником ЄСВ, якщо така ситуація має місце;
 • нормативно-правовий акт, за яким бюджетна установа отримує власні надходження;
 • інша інформація у разі потреби.

Приклад заповненої заяви на відкриття рахунку:

заява про відкриття рахунку

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Приклад заповненої заяви на закриття рахунку:

заява про закриття рахунку

СКАЧАТИ ЗРАЗОКзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді