Коди економічної класифікації видатків бюджету: інструкція застосування

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Мінфін регулярно оновлює інструкцію зі застосування КЕКВ. Це зумовлює проблеми в установах, адже вони планують видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Актуальні коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2024 року та їх застосування – у цьому огляді.

Абревіатура КЕКВ означає Коди Економічної Класифікації Видатків бюджету. По-суті, це номери різних груп видатків. КЕКВ покладено в основу складання Кошторису бюджетної установи, форма якого затверджена наказом Мінфіну «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 р. № 57.

КЕКВ потрібні для планування та звітування, а також подальшого контролю за виконанням державного і місцевих бюджетів. Детально напрями використання коштів за цими кодами визначені в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженій наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333 (даліІнструкція № 333). Самі ж коди класифікації також можна знайти у вигляді компактної таблиці в іншому документі – це додаток «Економічна класифікація видатків бюджету» до наказу Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11. Згадана Інструкція № 333, по-суті, є роз’ясненням до цього додатка бюджетної класифікації.

КЕКВ 2024: огляд останніх змін

Змін у 2024 році у КЕКВ не було, тому звернемо увагу на ті зміни, що були останніми – вони сталися на основі:

Нових КЕКВ не з’явилося. Однак є зміни у наповненні існуючих КЕКВ, зокрема такі:

 • КЕКВ 2110 «Оплата праці». Передбачена можливість видатків на оплату праці осіб, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа тих, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;
 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».Сюди віднесено як придбання малоцінних засобів видатки на придбання засобів протипожежного захисту;
 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». У ньому уточнено, що сюди належить не просто придбання державних номерних знаків, а лише те придбання номерних знаків для транспортних засобів, що здійснюється органами, на які відповідно до законодавства покладений обов’язок щодо їхньої реєстрації.
 • КЕКВ 2230 «Продукти харчування». Доповнено, що до цього коду належать і видатки на послуги з харчування, а також кейтерингові послуги для контингентів військовослужбовців, лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти та інших установ (організацій) (для довідки: кейтеринг – це комплексна послуга, яка зокрема включає в себе не тільки вартість продуктів харчування, але й послуги з доставки таких продуктів харчування, можливої доставки готових сніданків, обідів тощо);
 • КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Доповнено видатками на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію і модернізацію, виконання супровідних робіт, а також видатками на експертизу такої проектної документації, авторський, технічний нагляд;
 • КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» і КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення». Відтепер ці коди включають і видатки на оплату за абонентське обслуговування за теплопостачання, водопостачання й водовідведення;
 • КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм».. Доповнено видатками на підвищення кваліфікації держслужбовців, посадовців ОМС, зокрема у закладах освіти, які мають необхідну ліцензію на проведення таких професійних навчань з подальшою видачою сертифікату;
 • КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів». Додано придбання цінних паперів відповідно до ст. 9 Закону «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» від 24.06.2004 р. № 1868.

Також уточнено, що видатки, пов’язані із створенням або поповненням матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюються за відповідними КЕКВ. Якщо такі видатки відносяться на створення стратегічних запасів і резервів, то використовується КЕКВ 3150 «Створення державних запасів і резервів».

Крім того, є несуттєві зміни, більше редакційного характеру, а саме поняття «капітал отримувачів» замінено на «статутний капітал суб’єктів господарювання», що за своєю суттю те саме.

Після огляду змін розглянемо загальні правила використання КЕКВ за основними напрямами обліку видатків бюджетних установ.

КЕКВ для виплати заробітної плати

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» виплачують:

Утримані суми ПДФО 2024 року і військовий збір сплачують також за цим кодом.

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» не виплачують:

оскільки це не бюджетні кошти, а страхові. Відповідно бюджетні установи не застосовують до цих платежів КЕКВ.

За КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців» проводьте видатки на грошове утримання (забезпечення) співробітників Служби судової охорони, військовослужбовцям, поліцейським, відшкодовуйте ПДФО, який утримуєте з їх грошового забезпечення, грошових винагород чи інших виплат. Також за цим КЕКВ виплачуйте одноразову грошову допомогу при звільненні їх зі служби.

За КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода» проводьте виплату за окладом, надбавок та інших складових винагороди суддям

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» відшкодовують підприємствам, організаціям, установам середній заробіток працівників або виплачують винагороду громадянам, які залучені до виконання обов’язків, передбачених законодавством та не пов’язаних з виконанням своїх службових обов’язків, або які проходять стажування в іншому державному органі.

◀️ НОВАЦІЇ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ▶️

КЕКВ для інших виплат населенню

За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» виплачуйте:

 • допомогу сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам із інвалідністю, дітям із інвалідністю;
 • тимчасову державну допомогу дітям;
 • тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
 • допомогу по догляду за особами з інвалідністю I чи II груп унаслідок психічного розладу;
 • державну допомогу на догляд, окрім допомоги особам, зазначеним у пп. 1 – 3, 3 ч. 1 ст. 7 Закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 р. № 1727;
 • компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного віку;
 • грошове забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
 • оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків;
 • грошову компенсацію вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації — особам із інвалідністю, дітям із інвалідністю та іншим окремим категоріям населення;
 • також інші виплати, які наведено в Інструкції № 333.

За цим же КЕКВ виплачуйте одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітника Служби судової охорони.

КЕКВ для сплати ЄСВ

Єдиний соціальний внесок, який нараховують на заробітну плату, винагороду за цивільно-правовими договорами, сплачують за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».

Оплата інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів і МШП

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» бюджетна установа оплачує усе, що має придбати для забезпечення своєї діяльності і в бухгалтерському обліку та потім відображає на таких субрахунках бухгалтерського обліку:

ДЖЕРЕЛА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ ДЛЯ

КЕКВ 2210 «ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР»

Номер

субрахунку

Назва субрахунку бухгалтерського обліку

1113

«Малоцінні необоротні матеріальні активи»

1114

«Білизна, постільні речі, одяг та взуття»

1115

«Інвентарна тара»

1118

«Інші необоротні матеріальні активи»

1511

«Продукти харчування» — лише вода чи мінеральна вода (яку не використовують у лікувальних цілях)

1512

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» — лише ті лікарські засоби і медвироби, що входять до аптечок (у тому числі дорожніх), а також лікарські засоби, медвироби, якщо установа не має медкабінету чи медпункту. Крім того за цим КЕКВ обліковують лікарські засоби і медвироби, які придбані у навчальному процесі медичні навчальні заклади

1513

«Будівельні матеріали», крім тих, які купують для проведення нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту

1514

«Паливно-мастильні матеріали»

1515

«Запасні частини»

1516

«Тара»

1517

«Сировина і матеріали»

1518

«Інші виробничі запаси»

1812

«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Тут же, за КЕКВ 2210 оплачуйте затрати на придбання кабельних коробів, кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, роз’єднувачів, конекторів, картриджів до принтерів і тонеру до них.

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), які теж увійшли до даного переліку (рахунок 1113) повинні мати вартість у межах суми, визначеної обліковою політикою установи (до 2021 року використовували 6000 грн, див. оновлений п. 1 розділу ІІ Методрекомендацій щодо облікової політики суб’єкта держсектору, наказ Мінфіну від 23.01.2015 № 11). Якщо вартість менша, то такі об’єкти проводимо через КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Вартісне обмеження застосовуємо лише щодо МНМА і не відносимо до інвентарної тари, інших необоротних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) тощо. Перелічені об’єкти можуть мати будь-яку вартість.

У разі поповнення музейних чи бібліотечних фондів установи використовують коди економічної класифікації видатків для придбання основного капіталу — КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Калькулятор штрафів

КЕКВ для оплати лікарських засобів, медвиробів, крові та її компонентів

Бюджетні установи — медичні заклади чи бюджетні установи, у складі яких є медичний кабінет чи пункт, за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» оплачують:

 • лікарські засоби, ветеринарні препарати;
 • вироби медичного призначення;
 • кров та її компоненти;
 • дезінфекційні засоби;
 • мінеральну воду для лікувальних цілей;
 • допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інших протезів тощо.

За КЕКВ 2220 оплачуйте також лікування і послуги за лікування співробітників Служби судової охорони у медичних закладах.

Звертаємо увагу, що якщо медичного кабінету чи медпункту установа не має, то тоді видатки на придбання аптечок, лікарських засобів і медвиробів відносяться на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

КЕКВ для оплати продуктів харчування чи послуг з харчування

Установи, які мають у своєму складі харчоблоки, їдальні тощо і закуповують продукти харчування або оплачують послуги з харчування, зокрема для лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів, дитячих будинків, закладів фахової передвищої та вищої освіти використовують КЕКВ 2230 «Продукти харчування».

Послуги з харчування на період проведення певного заходу оплачують за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

КЕКВ для оплати послуг

Бюджетні установи для оплати послуг використовують коди економічної класифікації видатків бюджету:

 • КЕКВ 2111 «Заробітна плата» — для виплати винагороди фізичним особам, які уклали з установою цивільно-правовий договір і надали певні послуги;
 • КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — для оплати послуг із поводження з відходами, у т.ч. їх вивезення, утилізації, знешкодження (крім послуг, які віднесли до комунальних), у т. ч. біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин тощо.

За КЕКВ 2240 оплачуйте також послуги сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів господарювання) з:

 • розробки ескізів (емблем, відомчих відзнак тощо);
 • поточного ремонту об’єктів культурної спадщини (пп. 1 і 8 пп. 2.2.4 Інструкції № 333).

Якщо потрібно оплатити послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, врахуйте, що за КЕКВ 2240 тепер можна придбавати (постачати) не лише програмне забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, а й ліцензії на право користування цим програмним забезпеченням.

Прикладом може бути придбання операційної системи Windows, офісних програм (Word, Excel), бухгалтерських програм, оплата ліцензії на них та інсталяції (установки на комп’ютер), так як право власності залишається у компанії Microsoft. У разі якщо на програмне забезпечення придбаваються виключні права (програма переходить повністю у власність, наприклад створений сайт чи база даних), то такі видатки проводимо за КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів».

За цим же КЕКВ 2240 проходять транспортні, орендні, техобслуговування автотранспорту, обладнання тощо.

ШПАРГАЛКА БУХГАЛТЕРА НА 2024 РІК

Оплата комунальних послуг, енергоносіїв, послуг енергосервісу

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв — це захищені видатки бюджету. Їх обсяг не може змінюватися в разі скорочення затверджених бюджетних призначень.

Перелік бюджетних призначень наразі відповідає Закону «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189, зокрема ті, що стосуються послуг із поводження з побутовими відходами.

Однак Інструкція № 333 містить ширше поняття — послуги з поводження з побутовими відходами. Це дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення.

Тож формулювання напрямів, за якими установи використовуватимуть кошти, тепер також відповідають нормам законодавства (див. таблицю нижче).

КЕКВ ДЛЯ ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЕНЕРГОНОСІЇВ, ПОСЛУГ ЕНЕРГОСЕРВІСУ

Коди і назва

Щоб оплатити:

КЕКВ 2271

«Оплата теплопостачання»

вартість теплової енергії, виробництва, транспортування і постачання, послуг із постачання теплової енергії, постачання гарячої води і пари

КЕКВ 2272

«Оплата водопостачання та водовідведення»

вартість води, водопостачання, послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

КЕКВ 2273

«Оплата електроенергії»

вартість електроенергії (у т. ч. за освітлення вулиць). Ця вартість уключає оплату послуг із передачі електроенергії, її розподілу та постачання, перетікання реактивної електричної енергії

КЕКВ 2274

«Оплата природного газу»

скраплений або природний газ, послуги з його розподілу, зберігання, постачання і транспортування

КЕКВ 2275

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»

послуги з поводження з побутовими відходами

КЕКВ 2276

«Оплата енергосервісу»

енергосервіс у межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата відряджень

Оплата відрядження (вартість проїзду, проживання, добові та інші витрати у відрядженнях), виплата надбавок за роз’їзний характер робіт, оплата службових проїзних квитків чи проїзду за маршрутними листами відбувається за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». Це стосується також співробітників Служби судової охорони.

Оплата досліджень і розробок

За КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» проводяться видатки щодо окремих заходів з реалізації державних (регіональних) програм, що включають оплату різноманітних послуг, які надали сторонні установи та організації згідно з укладеними договорами, до ціни яких включають витрати установи — надавача послуг.

Дослідження і розробки та інші заходи, визначені Інструкцією № 333, оплачуйте, використовуючи коди економічної класифікації видатків бюджету:

 • КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»;
 • КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Оплата інших поточних видатків

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» сплачуйте обов’язкові реєстраційні, інші платежі та внески, пов’язані з витратами на відкриття та провадження у справах, які розглядають закордонні юрисдикційні органи. Також за цим кодом оплачуємо усі адміністративні послуги.

Якщо ви держорган, за цим КЕКВ відшкодовуйте непередбачені витрати держслужбовця.

Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2024 для капітальних видатків

Жодна установа з моменту її створення не може обійтись без капітальних видатків. Як і поточні, капітальні видатки теж розмежовують за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Розглянемо основні з них.

Оплата основних засобів

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» бюджетна установа оплачує вартість основних засобів, поповнення музейних і бібліотечних фондів, тобто те, що потім буде обліковуватись на таких бухгалтерських субрахунках:

ДЖЕРЕЛА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ ДЛЯ

КЕКВ 3110 «ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ»

Номер

субрахунку

Назва субрахунку в бухгалтерському обліку

1014

«Машини та обладнання»

1015

«Транспортні засоби»

1016

«Інструменти, прилади, інвентар»

1017

«Тварини та багаторічні насадження»

1018

«Інші основні засоби»

1111

«Музейні фонди»

1112

«Бібліотечні фонди»

Оплата житла чи його будівництва

Придбання житлових будівель чи їх будівництво оплачують за КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла».

За цим кодом також оплачують виготовлення проектно-кошторисної документації на їх будівництво, видатки на утримання будови у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію.

Оплата об’єктів виробничого і невиробничого призначення, їх будівництва

Придбання нежитлових приміщень чи їх будівництва бюджетні установи оплачують за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів».

Оплата капітального ремонту, реконструкції та реставрації

Для оплати капітального ремонту, реконструкції та реставрації бюджетні установи використовують ті коди економічної класифікації видатків бюджету, що залежать від виду фонду (житловий, нежитловий). Так, роботи з капітального ремонту або реконструкції чи реставрації житлового фонду оплачують, відповідно, за КЕКВ:

 • КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»;
 • КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)».
 • Роботи з капітального ремонту або реконструкції чи реставрації нежитлового фонду оплачують, відповідно, за КЕКВ:
 • КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»;
 • КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»;
 • КЕКВ 3143 «Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури».

Оплата нематеріальних активів

Нематеріальні активи бюджетні установи оплачують за КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів». Перелік нематеріальних активів, які оплачують за цим кодом, визначає Інструкція № 333.

Зокрема, за цим КЕКВ проводимо придбання художніх товарів, фонограм, відеограм, передач (програм) організацій мовлення, а також програмного забезпечення для комп’ютерної техніки (також послуг з його створення), у т.ч. програмних продуктів, інформаційних систем, баз даних, web-сайтів на умовах передачі виключних прав на володіння, користування і розпорядження таких активів замовнику. Звертаємо обмеження на останню умову, так як придбання операційної системи Windows або пакету офісних програм не відповідає цій умові – виключні права не передаються, а лише право користування й тому такі програми проводимо уже за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Також за КЕКВ 3160 оплачуємо придбання земельних ділянок.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді