КЕКВ 2900 "Нерозподілені видатки"

Усі видатки, які проводять бюджетні установи, розмежовані за економічною суттю платежу. Для цього використовують коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ). Установа може використовувати кошти лише на ті цілі, на які планувала, за напрямами, визначеними в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

КЕКВ 2900 "Нерозподілені видатки"

Кошти резервного фонду бюджету, передбачені у Державному бюджеті України. Кошти щодо створення резервного фонду місцевого бюджету, передбачені рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради.

Кошти резервного фонду відповідного бюджету можуть використовуватися на здійснення поточних, капітальних видатків та надання кредитів.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді