КЕКВ 2600 "Поточні трансферти"

Усі видатки, які проводять бюджетні установи, розмежовані за економічною суттю платежу. Для цього використовують коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ). Установа може використовувати кошти лише на ті цілі, на які планувала, за напрямами, визначеними в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

КЕКВ 2600 "Поточні трансферти"

До цієї категорії належать видатки на надання субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, іншим бюджетам, гранти юрособам та фізособам.

Коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ)

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

1) субсидії підприємствам (установам та організаціям), поточні видатки одержувачів бюджетних коштів;

2) дотації сільськогосподарським товаровиробникам;

3) субсидії на покриття збитків підприємств, фінансову підтримку підприємств на безповоротній основі, а також інші субсидії;

4) відшкодування відсотків за користування кредитами;

5) державна підтримка громадських організацій;

6) поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям);

7) гранти за проектами підприємствам і установам.

діють зміни

Мінфін уточнив, що за КЕКВ 2600 здійснюють видатки не лише на надання субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, іншим бюджетам, а й на надання грантів юридичним та фізичним особам. Ідеться про гранти, які надаватимуть на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проектів.

КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів"

Поточні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, з місцевих бюджетів до державного бюджету та міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям"

1) невідплатні, безповоротні платежі міжнародним організаціям, некомерційним зарубіжним закладам, іншим країнам;

2) членські внески до міжнародних організацій.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді