КЕКВ 2800 "Інші видатки"

Усі видатки, які проводять бюджетні установи, розмежовані за економічною суттю платежу. Для цього використовують коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ). Установа може використовувати кошти лише на ті цілі, на які планувала, за напрямами, визначеними в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

КЕКВ 2800 "Інші видатки"

За цим кодом здійснюються видатки, які не пов'язані з придбанням товарів та послуг установами, а саме:

1) сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства; сплата застави або завдатку для забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з участю у державних закупівлях;

2) збір на обов'язкове пенсійне страхування, що сплачується відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року N 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій";

3) сплата штрафів, пені тощо, у тому числі за несвоєчасну сплату податків, збитків від інфляції;

4) придбання патенту та плата за продовження строку дії патенту, плата за отримання ліцензій та акредитацію відповідно до законодавства;

5) матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном;

6) відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу відповідно до законодавства;

7) сплата членських внесків органами місцевого самоврядування громадським та іншим організаціям, якщо це обумовлено законодавством;

8) відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та судів;

9) відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду (якщо рішенням суду не визначено сутності платежу);

10) відшкодування підприємствам (організаціям, установам) середнього заробітку працівників або виплата винагороди громадянам, які залучені до виконання обов'язків, передбачених законодавством та не пов'язаних з виконанням своїх службових обов'язків, або які проходять стажування в іншому державному органі.

11) оплата витрат виконавчого провадження;

12) виплата за державними деривативами та видатками, пов’язаними зі здійсненням правочинів з державними деривативами, у т. ч. сплата комісійних зборів, комісійної винагороди банку при купівлі, обміні (конвертації) валютних коштів та комісійних витрат банків-кореспондентів, штрафів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, сплата яких пов’язана зі здійсненням платежів за державними деривативами;

11) виплата роялті (плати (винагороди) за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності);

12) видатки на реєстрацію транспортних засобів (у т.ч. й оплата бланку свідоцтва, сплата пенсійного збору при першій реєстрації) і отримання водійських прав (раніше були на КЕКВ 2240);

13) витрати отримання витягу з Держреєстру обтяження рухомого майна про податкові застави;

14) витрати на реєстрацію в Держреєстрі правочинів;

15) витрати на реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна.

Інші

Мінфін уточнив, що відшкодовувати моральні збитки та майнову шкоду юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду дозволено незалежно чи визначено/невизначено рішенням суду сутності платежу

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді