Кошти грантів в обліку бюджетних установ

Експерт пояснює на прикладі робочої ситуації все про облік операцій з коштами грантів в бюджетній установі.

 

Облік грантових коштів - ситуація

Бюджетна установа, утримувана коштом місцевого бюджету, 21 червня 2021 року уклала грантовий договір з країною-донором для фінансування демонстраційного грантового проєкту з розробки методології маркування туристично-привабливих об’єктів малими пластичними формами та об’єднання їх в один креативний простір.

Згідно з договором, установа, як власник проєкту, отримає від країни-донора технічну допомогу на суму 150 000 євро, що становить 70% від 214 286 євро — загальної вартості проєкту, у т. ч. у формі:

 • консалтингу на суму 70 000 євро, де вибраними консультантами є компанії, зареєстровані в країні, яка надає грантове фінансування;
 • поставок малих пластичних форм на 80 000 євро — компанією, зареєстрованою в цій же країні.

Кошти гранта на рахунок установи не надходитимуть, позаяк умови грантового договору передбачають, що технічну допомогу у формі консалтингу та поставок країна-донор оплачує безпосередньо їхнім надавачам.

Внесок установи, прив’язаний до частки країни-донора і становить 64 286 євро (214 286 євро − 150 000 євро) або 30% від загальної вартості проєкту, а за курсом НБУ на 21.06.2021 —2 085 437,80 грн (64 286 євро × 32,44 грн). Ці кошти призначені для:

 • розробки методичних рекомендацій з маркування туристично-привабливих об’єктів малими пластичними формами та об’єднання їх в один креативний простір фахівцями установи, підготовленими в рамках проєкту;
 • маркування цих об’єктів малими пластичними формами й проведення інших витрат, зокрема рекламних, вітчизняними виконавцями замовлення.

Проєкт завершується в грудні 2021 року.

Офіційний курс євро на 21.06.2021: 32,44 гривні за 1 євро.

Як правильно відобразити в обліку таку технічну допомогу і власний внесок установи?

 

РОЗВЯЗАННЯ СИТУАЦІЇ

 

Бухгалтерський облік грантів - як задокументувати операції з технічної допомоги

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можете складати зведені облікові документи (ч.1ст.9Закону про бухоблік).

Операції з технічної допомоги у формі консалтингу та поставок на суму 150 000 євро документуйте згідно з умовами грантового договору. Адже за ними технічну допомогу у формі консалтингу та поставок надають консультанти й компанії, які зареєстровані в країні, що надає грантове фінансування. Проте стежте за тим, щоб ці первинні документи мали всі обов’язкові реквізити, передбачені частиною другою статті 9 Закону про бухоблік, а саме:

 • назву документа (форми);
 • дату складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Умови грантового договору передбачають, що технічну допомогу у формі консалтингу та поставок країна-донор оплачує безпосередньо їхнім надавачам. Через це кошти гранта на рахунок установи, відкритий в банку для їхньої оплати, не надходитимуть. Тож консалтингові послуги на суму 70 000 євро та поставки малих пластичних форм на суму 80 000 євро, отримані від компаній, зареєстрованих у країні, яка надає грантове фінансування, розцінюйте як такі, що надані в натуральній формі. І на підставі даних відповідних первинних документів про поставки активів та надання послуг чи виконання робіт цими компаніями складіть і подайте не пізніше останнього робочого дня місяця до органу Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі. Для цього використовуйте форму Довідки, що є додатком № 26 до Порядку № 938  (п. 12.7 Порядку № 938).

Методичні рекомендації з маркування туристично-привабливих об’єктів малими пластичними формами та об’єднання їх в один креативний простір, розроблені підготовленими в рамках проєкту фахівцями установи, затвердьте наказом її керівника.

Маркування цих об’єктів малими пластичними формами й проведення інших, зокрема рекламних, витрат вітчизняними виконавцями замовлення, оформляйте актами про надання послуг чи виконання робіт довільної форми. Проте ці акти повинні містити всі обов’язкові реквізити, передбачені частиною другою статті 9 Закону про бухоблік.

Кошти грантів в обліку бюджетних установ - як визнати та оцінити

 

Визнавайте надходження технічної допомоги у формі консалтингу та поставок на суму 150 000 євро доходом від необмінних операцій відповідно до абзацу четвертого підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІ Стандарту 124.. Адже цей абзац саме до них уключає трансферти та кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб для виконання цільових заходів, якими і є кошти гранта.

Нагадаємо, бюджетний грант — це, зокрема, цільова допомога у вигляді коштів або майна, яку надають на безплатній і безповоротній основі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми у сферах культури, туризму і в секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах.

За умовою ситуації, кошти гранта — це зовнішня безплатна допомога. Тому цю допомогу слід визнавати доходом та активом у вигляді дебіторської заборгованості на момент набрання чинності грантовим договором, тобто 21 червня 2021 року (пп. 3.7 розд. ІІ Стандарту 124).

Так вчиняйте попри те, що за умовами грантового договору країна-донор перераховує кошти гранта безпосередньо надавачам консалтингу та постачальникам малих пластичних форм. Тобто ви їх отримуєте безплатно в натуральній формі на підставі відповідних первинних документів. А підпункт 3.6 розділу ІІ Стандарту 124 зобов’язує товари, роботи чи послуги, отримані в натуральній формі, визнавати доходом та активом того звітного періоду, в якому вони фактично надійдуть.

Отже, трансферт у формі гранта цільового призначення визнавайте активом у вигляді дебіторської заборгованості та доходом від необмінних операцій звітного періоду на момент набрання чинності грантовим договором, тобто 21 червня 2021 року.

Під час визнання цього доходу від необмінних операцій звітного періоду оцінюйте його в повній сумі гранта цільового призначення 150 000 євро та в гривневому еквіваленті за курсом на 21.06.2021, тобто 4 866 000 грн (150 000 євро × 32,44 грн).

Послуги чи роботи з маркування туристично-привабливих об’єктів малими пластичними формами та реклами цих об’єктів визнавайте витратами від обмінних операцій того звітного періоду, в якому їх отримали, позаяк їх неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду. До того ж робіть це з одночасним збільшенням зобов’язань перед вітчизняними виконавцями цього замовлення (абз. 2 п. 2 розд. ІІІ Стандарту 135). Оплачуйте замовлення коштами внеску установи в гривні.

Облік операцій з коштами грантів - які субрахунки застосувати

Для нарахування доходів, визнаних на момент набрання чинності грантовим договором, тобто 21 червня 2021 року, застосуйте субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями» (Порядок застосування плану рахунків).

Аналітичний рахунок для обліку цих доходів відкривайте на субрахунку 7511 за ККД 25020200 (Класифікація доходів бюджету). Адже в нашій ситуації грантове фінансування є цільовою допомогою у вигляді консалтингових послуг та майна, яку установі надають на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту у сферах культури та туризму. Тож це фінансування вважайте надходженнями другої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетної установи, отриманими в натуральній формі (ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу).

Тобто відповідно до підпункту 3.7 розділу ІІ Стандарту 124, та Порядку застосування плану рахунків у повній сумі гранту цільового призначення 150 000 євро та у гривневому еквіваленті за курсом на 21.06.2021 у сумі 4 866 000 грн (150 000 євро × 32,44 грн), ведіть облік:

 • за К-т субрахунку 7511 доходу від необмінних операцій, отриманого у звітному періоді;
 • Д-т субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» активу у вигляді дебіторської заборгованості.

У міру виконання умов договору:

 • зменшуйте дебіторську заборгованість за К-т субрахунку 2117;
 • збільшуйте активи у вигляді:
  — малих пластичних форм за Д-т субрахунку 1513 «Будівельні матеріали» як імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення;
  — витрат від обмінних операцій звітного періоду консалтингові послуги за Д-т субрахунку 8013 «Матеріальні витрати» (

   

  абз. 2 п. 2 розд. ІІІ Стандарту 135, Порядок застосування плану рахунків

   

  ).

Робіть це:

 • на підставі даних:
  — первинних документів про поставки компаніями, зареєстрованими в країні, яка надає грантове фінансування, консалтингових послуг та майна у вигляді малих пластичних форм;
  — Довідки про надходження в натуральній формі (

   

  додаток № 26 до Порядку № 938

   

  )
 • в оцінці отриманих консалтингових послуг та майна у вигляді малих пластичних форм, перерахованій в національну валюту за курсом НБУ на початок дня дати їхнього визнання як активів (абз. 1 п. 1 розд. ІІ Стандарту 130), скажімо — 14.07.2021, та відображення в обліку.

Щоб відобразити відповідно до бюджетних асигнувань інформацію про укладення договорів з виконання робіт чи надання послуг з маркування туристично-привабливих об’єктів малими пластичними формами та реклами цих об’єктів, застосовуйте позабалансовий субрахунок 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» (Порядок застосування плану рахунків).

Кошти грантів в обліку- яку кореспонденцію субрахунків виконати

 

ДЛЯ ГРАНТОВИХ КОШТІВ

 

 

ДЛЯ ВНЕСКУ УСТАНОВИ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ

 

 

 

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді