Міжбюджетні трансферти - облік

Як правильно відобразити в обліку ОТГ міжбюджетні трансферти, як задокументувати операції з їхньої передачі та які субрахунки використовувати - експертний досвід.

 

 

 

Наразі територіальні громади (ТГ) можуть отримувати міжбюджетні трансферти до свого місцевого бюджету, а також передавати їх до державного та/або інших місцевих бюджетів. З’ясуємо, які є види міжбюджетних трансфертів, хто, кому і коли їх надає, які з цих трансфертів бухгалтери сільських, селищних, міських ТГ відображають у бухобліку та за допомогою яких проведень.

 

Бухгалтерські калькулятори - онлайн розрахунок ►►►

Види міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти — кошти, які безплатно і безповоротно передає один бюджет іншому (п. 32 ч. 1 ст. 2 БК). Види міжбюджетних трансфертів:

 • базова дотація — трансферт, що надають з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій;
 • субвенції, тобто міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції (п. 48 ч. 1 ст. 2 БК);
 • реверсна дотація — кошти, які передають місцеві бюджети до державного для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій;
 • додаткові дотації (п. 1–4 ч. 1 ст. 96 БК).
Міжбюджетні трансферти - облік Місцеві бюджети — це бюджет АР Крим, обласні, районні та місцевого самоврядування, тобто бюджети сільських, селищних, міських ТГ, а також бюджети районів у містах, які утворили районні ради (п. 34, п. 2 ч. 1 ст. 2 БК).

З’ясуємо, які саме з цих трансфертів місцеві бюджети отримують з держбюджету, а які передають до нього та інших місцевих бюджетів.

 

Отримуємо міжбюджетний трансферт з держбюджету

У держбюджеті України можуть передбачати такі трансферти місцевим бюджетам, як:

 • базова дотація;
 • субвенції на держпрограми соцзахисту, виконання інвестпроєктів, освітні та медичні субвенції, держпідтримка особам з особливими освітніми потребами, фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
 • додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів унаслідок надання пільг, встановлених державою, здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;
 • інші додаткові дотації та інші субвенції (п. 1 ч. 1 ст. 97 БК).
   

   

Базову дотацію надають з держбюджету місцевим бюджетам, щоб горизонтально вирівняти податкоспроможність територій (ст. 98–99 БК). При цьому орієнтуються на індекс податкоспроможності місцевого бюджету.

Міжбюджетні трансферти - облік  Індекс податкоспроможності — коефіцієнт, який визначає рівень податкоспроможності бюджету місцевого самоврядування порівняно з аналогічним середнім показником за всіма бюджетами місцевого самоврядування в Україні, крім бюджетів міст Києва та Севастополя, в розрахунку на одну людину (ч. 2. ст. 99 БК).
 

Якщо значення індексу податкоспроможності місцевого бюджету:

 • у межах 0,9–1,1 — не вирівнюють;
 • менше 0,9 — надають базову дотацію відповідному бюджету в обсязі 80% суми, необхідної для досягнення значення такого рівня індексу забезпеченості відповідного бюджету (ч. 3. ст. 99 БК).

Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначає Уряд не пізніше 30 днів з дня набрання чинності законом про держбюджет. Нині діють ті порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які затвердив своїми постановами КМУ (ч. 2 ст. 97 БК).

Обсяг міжбюджетних трансфертів у держбюджеті затверджують окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави, щоб надати та отримувати їхні відповідні види (ч. 3 ст. 97 БК). Якщо держава надає податкові пільги, які зменшують доходи місцевих бюджетів, вона водночас надає й додаткові дотації з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів (ч. 1 ст. 101 БК).

Передаємо до держбюджету

Передаємо іншим місцевим бюджетам

 

Перелік міжбюджетних трансфертів в Рішенні міської ради - приклад

Бюджет Зразкової міської ради на 2021 рік передбачає міжбюджетні трансферти, які вона отримуватиме з інших бюджетів та передаватиме іншим бюджетам.
Як перелік міжбюджетних трансфертів відобразити в Рішенні міської ради
Міжбюджетні трансферти - облік

 

СКАЧАТИ

 

 

 

Облік міжбюджетних трансфертів

 

Як обліковує Казначейство

Як обліковує ТГ

Як документувати

Як визнавати та оцінювати

Як визначати субрахунки

Яка кореспонденція субрахунків

 

 

 
Міжбюджетні трансферти - облікВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Постанови, якими КМУ в 2021 році затвердив порядок та умови надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам

У 2021 році КМУ затвердив порядок та умови надання субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам постановами, зокрема:

Міжбюджетні трансферти - облік «Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури» від 17.03.2021 № 226;

Міжбюджетні трансферти - облік«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» від 24.03.2021 № 249;

Міжбюджетні трансферти - облік«Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» від 21.04.2021 № 398;

Міжбюджетні трансферти - облік«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти» від 21.04.2021 № 403;

Міжбюджетні трансферти - облік«Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» від 28.04.2021 № 453;

Міжбюджетні трансферти - облік«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери» від 31.05.2021 № 544.

Міжбюджетні трансферти - облік«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» від 26.05.2021 № 615.

 

Пройдіть контрольний тест та перевірте, скільки дасте правильних відповідей

Міжбюджетні трансферти - облік

Контрольний тест «Облік міжбюджетних трансфертів»

 

 

 

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді