Форма 20-ОПП – бланк та зразок заповнення

UA RU
Форма 20-ОПП 2024: ➤ бланк ➤ у яких випадках подавати ➤ способи подання ➤ терміни подання ➤ інструкція заповнення

Форма 20-ОПП – це реєстраційна форма, завдяки якій податківці відстежують «географію» діяльності установи, її майна і активів, що впливають на сплату податків, та їх стан. Як, коли і навіщо подавати форму 20 ОПП та яка відповідальність за неподання, якщо прогавити термін її подання?

Надавати Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі – форма 20-ОПП) наразі актуально для всіх бюджетних установ та організацій.

Форма 20-ОПП – бланк 2024

Форму 20-ОПП містить Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядок № 1588).

Форма 20-ОПП – бланк

Форма 20-ОПП – бланк та зразок заповнення

СКАЧАТИ

У яких випадках подавати 20-ОПП

Податкове законодавство зобов’язує установи та організації інформувати податківців за основним місцем обліку про реєстрацію, створення чи відкриття, оренду чи суборенду, закриття чи вибуття:

 • відокремлених підрозділів;
 • об’єктів рухомого і нерухомого майна (майнових об’єктів);
 • об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних із оподаткуванням, або через який установа веде діяльність (усе перелічене далі – Об’єкт).

Установи мають повідомляти у формі 20-ОПП, зокрема про об’єкти, які з’явились, змінились чи вибули на підставі як переходу до/від установи права власності/володіння на Об’єкт, так і у зв’язку із правами його користування, господарського відання, оперативного/довірчого управління оренди/суборенди/найму.

Перелік Об’єктів, про які установи мають повідомляти у формі № 20-ОПП, ДПС узагальнила у Рекомендованому довіднику типів об’єктів оподаткування (далі – Довідник), який розмістила на своєму офіційному веб-сайті.

Установа має керуватися Довідником, аби:

 • визначити, які типи Об’єктів пов’язані саме з її діяльністю;
 • пам’ятати, що в разі появи таких об’єктів або зміни їх стану, закриття чи вибуття вона має поінформувати податківців у формі № 20-ОПП.

Якщо установа набуває об’єкт, тип якого відсутній у Довіднику, вона має визначити на власний розсуд, чи відповідає її новий об’єкт за призначенням одному із тих, які вказані в Довіднику. Якщо ні, то форма 20-ОПП за таким об’єктом не подається.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Отже, якщо установа набула новий Об’єкт, згаданий у Довіднику (або подібний за призначенням), або вже діючий такий Об’єкт перемістився або змінив свій стан, або закрився/вибув, установа має подати до податкової форму 20-ОПП. Головне – не забути про функціональне призначення форми № 20-ОПП, аби не вказати там зайвого.

Що таке об’єкт оподаткування установи (об'єкт податку)? Це – майно, товари, дохід або його частина, інші об’єкти, за наявності яких у неї, згідно із податковим законодавством, виникає податковий обов’язок (п. 22.1 ПК)

Якщо установа вперше подає форму 20-ОПП, вона зазначає всі Об’єкти, а от у разі наступного її подання – вказує лише новий Об’єкт або Об’єкт, який зазнав змін, закрився чи вибув.

Ще є «пом’якшення» від податківців: вони дозволяють застосовувати принцип «укрупнення інформації», коли установа, приміром, має кілька однотипних Об’єктів за одним місцезнаходженням. У такому випадку інформацію про них у формі № 20-ОПП установа відображає як про один об’єкт. Утім, якщо ці однотипні Об’єкти мають різне місцезнаходження або кожному з Об’єктів присвоєний реєстраційний номер державної реєстрації, інформацію у формі № 20-ОПП установа відображає за кожним об’єктом окремо.

У якому вигляді треба надавати форму № 20-ОПП, розглянемо далі.

Чи подавати, якщо створюєте відокремлений підрозділ

Юрособа відкриває у власному чи орендованому приміщенні відокремлений підрозділ за межами території, де вона перебуває на податковому обліку. У підрозділі її працівники, що працюватимуть за трудовим договором, матимуть там постійне місце роботи. Чи зобов’язана юрособа:

 • стати на облік в органі контролю за місцем створення підрозділу;
 • повідомити про відкриття підрозділу орган контролю за основним місцем обліку, тобто подати форму № 20-ОПП?

Відповідь Мінфіну

Якщо новий відокремлений підрозділ сам вестиме бухгалтерський облік своїх операцій, матиме відокремлений баланс, буде зареєстрований в ЄДР і матиме право сплачувати ПДФО, то юрособа, яка його відкриває, не зобов’язана:

 • ставати на податковий облік за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, де працівники, що працюватимуть за трудовим договором, матимуть там постійне місце роботи;
 • повідомляти про створення підрозділу орган контролю за своїм основним місцем обліку за формою № 20-ОПП.

Відомості про відокремлений підрозділ орган ДПС отримає з ЄДР. Об’єкти реєструватиме шляхом подачі форми № 20-ОПП власне відокремлений підрозділ за місцем обліку.

Водночас Мінфін уточнив, що юрособі доведеться стати на облік за місцезнаходженням підрозділу, який вона відкрила, і подати форму № 20-ОПП, якщо:

 • юридична особа за місцезнаходженням означеного відокремленого підрозділу має інші підрозділи, майно, об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, що не перебувають на балансі або у складі означеного відокремленого підрозділу, а перебувають на балансі юридичної особи;
 • якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб – працівників такого відокремленого підрозділу.

Коментар редакції

Нарешті юрособи отримали чітку відповідь, коли потрібно ставати на податковий облік за основним та неосновним місцем обліку та подавати форму № 20 ОПП, якщо відкривають відокремлені підрозділи поза основним місцем податкового обліку.

Мінфін почав відповідати на це запитання ще у вступі до УПК № 7. По суті, він нагадав норму пункту 7.1 Порядку № 1588: «Якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі».

Тож вихідна точка – це те, що ПДФО за працівників відокремленого підрозділу перераховують до відповідного бюджету за місцезнаходженням відокремленого підрозділу (пп. 168.4.3 ПК). А один з основних критеріїв – наявність повноважень у відокремленого підрозділу нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету ПДФО за працівників.

Коли вирішуєте, чи потрібно юрособі ставати на облік за неосновним місцем обліку та подавати форму № 20-ОПП за основним місцем обліку, перевірте, чи делегували відокремленому підрозділу право сплачувати до бюджету ПДФО. Якщо не делегували – потрібно.

Чи подавати, якщо використовуєте газовий котел у приміщенні за неосновним місцем обліку

Чи повинна юрособа подавати форму № 20-ОПП про газовий котел та паливний генератор, що розміщені у власних або орендованих приміщеннях, про які вже звітувала за формою № 20-ОПП і за місцезнаходженням яких уже перебуває на обліку в органі контролю за неосновним місцем обліку?

Відповідь Мінфіну

Оскільки юрособа перебуває на обліку в органі контролю за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням власного або орендованого приміщення, про яке вже звітувала за формою № 20-ОПП, то слід застосовувати принцип укрупнення інформації за нормами розділу VIII Порядку № 1588.

Юрособі не потрібно окремо повідомляти орган контролю за основним місцем обліку за формою № 20-ОПП про котел та генератор, які вона експлуатує за адресами власних або орендованих приміщень, про які вже повідомляла за формою 20-ОПП.

Коментар редакції

Для податківців і газовий котел, і паливний генератор, які експлуатує платник податків, – це стаціонарні джерела забруднення і, відповідно, об’єкти оподаткування екологічним податком. Про майно та дії, через які виникають обов’язки зі сплати податків та зборів, необхідно повідомляти за формою № 20-ОПП (п. 8.2 Порядку № 1588). Тому податківці наполягають, щоб платники екологічного податку повідомляли про стаціонарні джерела забруднення за формою № 20-ОПП.

Мінфін же спирається на принцип укрупнення інформації. Він уважає, що не потрібно повідомляти про об’єкти оподаткування, які розміщені у приміщеннях, про які вже повідомляли. Тож для платників податків це позитив.

Чи буде штраф за те, що зазначили тип об’єкта оподаткування не за Рекомендованим довідником

Платник податків зазначив у графі 3 «Тип об’єкта оподаткування» форми № 20-ОПП інформацію іншу, ніж у Рекомендованому довіднику типів об’єктів оподаткування. Чи застосують до нього штраф, що передбачає пункт 117.1 ПК?

Відповідь Мінфіну

Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування, що оприлюднює орган контролю, не є нормативно-правовим актом і має рекомендований характер.

Тому, якщо платник податків зазначив у формі № 20-ОПП іншу інформацію, ніж у рекомендованому довіднику, до нього не можна застосовувати штрафи, що передбачає ПК. Але заповнювати графу 3 «Тип об’єкта оподаткування» потрібно обов’язково.

Коментар редакції

Нагадаємо, у графі 3 форми № 20-ОПП зазначають код типу об’єкта оподаткування. Код визначають за Рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування (далі – Довідник). Довідник можете знайти на офіційному вебпорталі ДПС (шлях → Головна → Довідники → Типи об’єктів оподаткування). По суті, це перелік за абеткою господарських об’єктів за різними видами діяльності у вигляді таблиці Excel. Довідник доволі незручний у використанні.

Податківці й раніше особливо не наполягали, щоб тип об’єкта оподаткування платники вказували точно за Довідником. Вони пояснювали, якщо платник не може визначити потрібний тип об’єкта оподаткування за Довідником, у нього є два варіанти:

 1. застосовувати принцип укрупнення інформації про об’єкти оподаткування, які є однотипними. Як у випадку, коли потрібно повідомити про обладнання, яке безпосередньо пов’язане із діяльністю суб’єкта господарювання, а в Довіднику немає відповідних типів об’єкта оподаткування. Тоді обладнання відносять до наявного у суб’єкта господарювання типу об’єкта оподаткування, який найбільше відповідає визначенню місця його знаходження/зберігання. Наприклад «148 – цех», «587 – виробнича ділянка».
 2. обрати із наявних об’єктів оподаткування у Довіднику найближчий за функціональним призначенням (ЗІР, категорія 116.11).

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Коли повідомляти про об’єкти оподаткування відокремлених підрозділів юрособи

Хто подає повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування відокремлених підрозділів юрособи (філій, представництв)?

Відповідь Мінфіну

Мінфін нагадав норму статті 95 Цивільного кодексу України: «Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення».

Водночас, саме, зокрема, суб’єкт господарювання – юридична особа є платником податку:

Тому повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадять діяльність щодо рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок за формою № 20-ОПП, подає саме такий платник податків.

Відокремлений підрозділ юрособи зобов’язаний стати на облік в органах контролю, повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що перебувають на його балансі, за формою № 20-ОПП (п. 8.2 розд. VIII Порядку № 1588). Виняток – об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, де платником податку ПК визначає саме суб’єкта господарювання – юрособу, яка створила такі відокремлені підрозділи, про які суб’єкт господарювання подав інформацію.

Відправляємо працівників у відрядження під час війни

Коментар редакції

Нагадаємо пункт 15.1 ПК: «Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом».

Як усі платники податків, відокремлений підрозділ юрособи зобов’язаний:

 • стати на облік в органах контролю;
 • повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що перебувають на його балансі, тобто подавати до органу контролю повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадить діяльність, за формою № 20-ОПП.

Плутанина вийшла через невдале формулювання пункту 8.2 Порядку № 1588: «Відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об’єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі. Юридична особа інформує про всі об’єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи».

Мінфін чітко розмежував випадки, коли форму № 20-ОПП має подавати суб’єкт господарювання, а коли – його відокремлений підрозділ.

Мінфін конкретизував, коли платник податків не зобов’язаний подавати форму № 20-ОПП. Для платників податків це позитивна подія. Адже податківці наголошують на відповідальності за кожен факт неподання цієї форми після реєстрації, створення чи відкриття нових об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. Тобто, якщо платник порушує строки подання декількох повідомлень за формою № 20-ОПП, йому загрожує штраф за кожним таким фактом у розмірі, що визначає пункт 117.1 ПК.

Розмір штрафу за неподання форми № 20-ОПП для юросіб становить 1020 грн. За повторне порушення протягом року – 2040 грн.

Калькулятор штрафів

Способи подання форми 20-ОПП

Законодавство зазначає: форма 20-ОПП може бути надана найбільш зручним для установи способом – на папері або в електронному кабінеті. Електронний спосіб надання форми 20-ОПП Мінфін передбачив пунктом 8.4 Порядку № 1588 ще у 2016 році, але він доступний для установ, які:

 • уклали з податковою договір про визнання електронних документів;
 • зареєстрували електронний підпис для підзвітних осіб у визначеному законодавством порядку.

У сучасних умовах установи вже давно користуються електронним сервісом – це економить дорогоцінний час. Адже важливо здати звіт своєчасно.

Термін подання форми 20-ОПП

Податківці очікують, що установа надасть форму № 20-ОПП до податкової за своїм основним місцем обліку протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття, зміни стану або закриття (вибуття) Об’єкта. Адже це прямо передбачає пункт 8.4 Порядку № 1588.

Відлік цього строку установа має розпочати з тієї дати, коли вона відкрила, отримала право на Об’єкт або на його зміну чи закриття/вибуття. Цю дату можна визначити відповідно до правовстановлюючих документів або документів, які підтверджують право користування, розпорядження Об’єктом.

Такий самий строк для подачі форми № 20-ОПП у разі зміни відомостей про Об’єкт, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану Об’єкта. Його визначає пункт 8.5 Порядку № 1588.

При цьому відомості щодо такого Об’єкта потрібно відобразити у формі № 20-ОПП двома рядками:

 • у першому – зазначити інформацію про закриття Об’єкта, призначення якого змінилось;
 • у другому - оновлену інформацію про Об’єкт, який створено чи відкрито на основі закритого, при цьому ідентифікатор Об’єкта змінюється.

Зразок заповнення форми 20-ОПП

Аби зрозуміти справжнє призначення форми № 20-ОПП, проаналізуємо у таблиці, яку інформацію установа має зазначати у графах її табличної частини (щоб читати повністю, клікніть на зображення):

Форма 20-ОПП – зразок

Форма 20-ОПП – бланк та зразок заповнення

СКАЧАТИ

Тепер, коли ви знаєте, яка структура форми № 20-ОПП, яке її призначення і навіщо її надавати ДПС, ви маєте ретельно стежити, аби не «прогавити» терміни подання.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді