Екологічний податок 2024: ставки і строки

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Екологічний податок 2024 в Україні сплачують, зокрема, й бюджетні установи. Хто платники екологічного податку, які строки оплати й звітування – все це у даному огляді.

Платники екологічного податку 2024

Екологічний податок 2024 за викиди в атмосферне повітря та за розміщення відходів зобов’язані сплачувати усі юридичні особи, якщо їхня діяльність призводить до:

 • викидів шкідливих речовин у повітря, у тому числі вуглекислого газу (СО2);
 • скидів шкідливих речовин до річок, ставків, озер, каналів, водосховищ, моря чи підземних вод;
 • розміщення відходів, у тому числі автомобільних шин, різного роду акумуляторів, люмінесцентних ламп тощо (виняток – відходи використовуються як сировина або укладені договори на вивезення відходів з комунальними або спеціалізованими підприємствами з зазначенням строків такого вивезення, ІПК ДФС від 13.09.2019 р. № 175/6/99-00-04-04-03-15/ІПК);
 • утворення радіоактивних відходів, їхнє тимчасове зберігання понад строк, встановлений особливими умовами ліцензії.

Увага: Слід перевірити строк дії договорів на вивезення відходів, якщо на території установи зберігаються автомобільні шини, акумулятори чи люмінесцентні чи інші ртутовмісні лампи

Платники екологічного податку – це також і бюджетні установи, якщо їхня діяльність шкодить природному середовищу, оскільки це один із загальнодержавних податків. Як правило, бюджетники сплачують за:

 • викиди шкідливих речовин у повітря внаслідок експлуатації нерухомих агрегатів, установок, генераторів (виняток – електрогенератори в умовах воєнного стану), мініелектростанцій, котелень, що використовують паливо. Найчастіше бюджетні установи сплачують екоподаток за експлуатацію котельні (викиди СО2);
 • скиди шкідливих речовин у водойми чи водотоки;
 • розміщення відходів, якщо відсутні договори на вивезення. Якщо відходи розміщують як вторинну сировину, вони не є об’єктом оподаткування.

Увага: 500 тонн (на рік) – це ліміт викиду СО2, в межах якого екологічний податок не сплачується.

Ставки екологічного податку 2024 року

Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря та за розміщення відходів залежать від виду компоненту, речовини, яка забруднює повітря, водотоки чи водойми. Наведемо ці ставки окремо за забруднення повітря, водойм, розміщення відходів.

Так як бюджетні установи не утворюють і не зберігають радіоактивні відходи, то ставки податку для цих відходів не розглядатимуться.

Екологічний податок за забруднення повітря і води

Екоподаток обчислюють за Податковим кодексом України (даліПКУ). Його ставка залежить від кількості шкідливої речовини (у тоннах), яка потрапляє у повітря, водотоки чи водойми. Також слід враховувати:

 • до якого класу небезпечності належить шкідлива речовина;
 • безпечний рівень концентрації шкідливої речовини в повітрі, установлений у населеному пункті;
 • гранично допустиму концентрацію цієї речовини у воді.

Ставки екологічного податку залежно від виду шкідливої речовини наведені у таблиці нижче.

СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 2024 (залежно від виду шкідливої речовини)

Шкідлива речовина

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря (п. 243.1 ПКУ)

за скиди до водойм чи водотоків (ст. 245 ПКУ)

азоту оксиди

2574,43

азот амонійний у воді

7730,30

аміак у повітрі

482,84

ангідрид сірчистий

2574,43

ацетон

965,67

бенз(о)пірен у повітрі

3 277 278,63

бутилацетат

579,84

ванадію п’ятиокис

9656,78

водень хлористий

96,99

вуглецю окис

96,99

вуглецю двоокис, він же – діоксид вуглецю, парниковий газ або СО2 (п. 243.4 ПКУ)

30,00

вуглеводні

145,50

газоподібні фтористі сполуки

6373,91

завислі у воді речовини

221,71

кадмію сполуки в повітрі

20376,22

марганець і його сполуки

20376,22

нафтопродукти у воді

45475,44

нікель і його сполуки у повітрі

103816,62

нітрати у воді

665,14

нітрити

37966,90

озон у повітрі

2574,43

органічні речовини у воді (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК) 5), з обсягу яких визначають екологічний податок

3094,08

ртуть у повітрі і її сполуки

109127,84

свинець і його сполуки

109127,84

сірководень у повітрі

8273,63

сірковуглець

5376,59

спирт н-бутиловий

2574,43

стирол у повітрі

18799,08

сульфати у воді

221,71

тверді речовини у повітрі

96,99

фенол

11685,10

формальдегід

6373,91

фосфати у воді

6178,46

хлориди

221,71

хром і його сполуки у повітрі

69113,38

У таблиці нижче наведемо ставки екологічного податку для інших шкідливих речовин, за якими встановлено клас небезпечності й які потрапляють у атмосферне повітря через стаціонарні джерела забруднення.

СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 2024 (залежно від класу небезпечної речовини, п. 243.2 ПКУ)

Шкідливі речовини

Клас небезпечності

Ставка екоподатку, грн/т

усі речовини, що належать до небезпечних, але не наведені у таблиці зі ставками екологічного податку за видами шкідливих речовин

I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,5

Ставки за шкідливими речовинами, які не увійшли до попередніх таблиць, слід розмежовувати за:

 • установленим у містах, селищах чи селах орієнтовно безпечним рівнем впливу речовини в повітрі;
 • гранично допустимою концентрацією шкідливої речовини у воді або орієнтовно безпечним рівнем її впливу.

Ці ставки наведемо у таблиці нижче.

СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 2024 (у залежності від нормативів)

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин у повітрі,

мг/м куб.

Гранично допустима концентрація речовини у воді або її орієнтовно безпечний рівень впливу, мг/л

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря (п. 243.3 ПКУ)

за скиди до водойм чи водотоків* (п. 245.2 ПКУ)

базова – з 2025 р., 100%

знижена – для 2024 р., 90% від базової**

0,0001-0,001

775097,25

1349948,0

1214953,20

66410,35

0,001-0,01

9173,92

978777,84

880900,06

0,01-0,1

2574,43

0,1-1,0

96,99

168741,52

151867,37

1,0-10,0

17173,04

15455,74

> 10,0

3437,76

3093,98

* якщо шкідливі речовини потрапляють до ставків чи озер, то ставки за їхні скиди збільшуються на коефіцієнт 1,5 (п. 245.4 ПКУ);

** передбачається щорічне поетапне підвищення ставок екоподатку до 2025 року (п. 37 підрозд. 5 Перехідних положень ПК). Так, у 2023 році ставки податку становили 60% ставок, які передбачені п. 245.2 ПКУ, а у 2024 році вони складатимуть 90% від базового рівня 2025 року, який визначений у п. 245.2 ПКУ. З 01 січня 2025 року ставки екологічного податку будуть на рівні 100% базового рівня

Ще є ставки екологічного податку за скиди у водні об’єкти окремих забруднюючих речовин, які наведено у таблиці нижче.

СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 2024 (за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти, ст. 245.1 ПКУ)

Забруднююча речовина

Ставка податку, грн за 1т

базова – з 2025 р.,

100%

знижена – для 2024 р., 90% від базової*

азот амонійний

12883,84

11595

органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)

5156,8

4641

завислі речовини

369,52

333

нафтопродукти

75792,4

68213

нітрати

1108,56

998

нітрити

63278,16

56950

сульфати

369,52

333

фосфати

10297,44

9268

хлориди

369,52

333

* передбачається щорічне поетапне підвищення ставок екоподатку до 2025 року (п. 37 підрозд. 5 Перехідних положень ПК). Так, у 2023 році ставки податку становили 60% ставок, які передбачені п. 245.1 ПКУ, а у 2024 році вони складатимуть 90% від базового рівня 2025 року, який визначений у п. 245.1 ПКУ. З 01 січня 2025 року ставки екологічного податку будуть на рівні 100% базового рівня

Екологічний податок за розміщення відходів

Скільки доведеться сплатити за розміщення відходів залежно від їхньої небезпечності, покажемо в таблиці нижче.

СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 2024 (за розміщення відходів, ст. 246 ПКУ)

Вид відходів

Клас небезпечності

Ставка податку

грн/т

грн/одиницю

відходи, які:

 • надзвичайно небезпечні, у т. ч.:

І

1546,22

приладдя, що містить ртуть або елементи, які мають іонізуюче випромінювання

952,02

люмінесцентні лампи

16,57

 • високонебезпечні

ІІ

56,32

 • помірно небезпечні

ІІІ

14,12

 • малонебезпечні

IV

5,50

 • малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

0,54

відходи без класу небезпеки (п. 246.3 ПКУ)

1546,22

Ставки з таблиці вище слід збільшити на коефіцієнт 3, якщо відходи розміщуються:

 • на звалищах і вони продовжують забруднювати повітря атмосфери чи водойми та водотоки;
 • у межах міста, селища чи села або на відстані меншій ніж 3 км від них.

Також ще є екоподаток за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, ставки якого наведено у таблиці нижче.

СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 2024 ЗА ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

їхніми виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Категорія відходів

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів,

грн за 1 м3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання,

грн за 1 см3

високоактивні

632539,66

21084,66

середньоактивні та низькоактивні

11807,4

4216,92

Екологічний податок – розрахунок 2024

Щокварталу екологічний податок обчислює бюджетна установа самостійно за формулами, які наведені у пп. 249.3-249.6 ПКУ для кожного виду забруднення чи виду шкідливої речовини. Дані формули, по-суті, «вбудовані» у податкову декларацію з екологічного податку.

Так, суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:

де

 • Мi – фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
 • Нпi – ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у грн з копійками.

При розрахунку можна скористатися роз’ясненням Держстату «Щодо розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення для заповнення форми № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря».

Наприклад, розрахунок найбільш поширеного забруднення повітря – викидом СО2 при спаленні 550 т вугілля у опалювальному котлі матиме вигляд:

 • фактичний (валовий) обсяг викиду СО2 = 0,000001× 93740,0 г/ГДж × 550 т × 20,47 МДж/кг ≈ 1055,372 т;
 • екоподаток за викид СО2 = 1055,372 т × 30 грн/т = 31661,16 грн.

У даному розрахунку використано такі значення параметрів:

 • 0,000001 – це те саме, що «10-6» з оригінальної формули вищезгаданого роз’яснення Держстату до форми № 2-ТП, перевідний коефіцієнт;
 • 93740,0 г/ГДж – це показник емісії СО2 для вугілля;
 • 20,47 МДж/кг – це нижча робоча теплота згоряння вугілля;
 • 30 грн/т – ставка екоподатку за викиду в атмосферне повітря СО2.

Необхідні фізичні показники (емісії, теплоти згоряння) слід брати з Інвентаризації викидів, яка здійснюється при отриманні дозволу на котел чи інше джерело забруднення. Якщо дозвіл не отримувався – з технічного паспорту котла.

Для двигунів внутрішнього згорання викиди рахуються за дещо іншою формулою фактичного (валового) обсягу викиду. Так, для прикладу, розрахунок викиду двоокису вуглецю (СО2) при спаленні 200 л бензину матиме вигляд:

 • переведення бензину з літрів в тонни: 0,001 × 200 л × 0,74 кг/м3 = 0,148 т;
 • фактичний (валовий) обсяг викиду СО2 = 0,001× 0,148 т × 3183 кг/т ≈ 0,471 т;
 • екоподаток за викиди СО2 = 0,471 т × 30 грн/т = 14,13 грн.

У даному розрахунку параметри мають такі значення:

 • 0,001 – перевідний коефіцієнт;
 • 0,74 кг/м3 – густина бензину;
 • 3183 кг/т – усереднений питомий викид парникового газу для бензину.

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

де

 • Млi — обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
 • Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками;
 • Кос — коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

де

 • Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду відходів у гривнях з копійками;
 • Млi — обсяг відходів i-того виду в тоннах (т);
 • Кт — коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у п. 246.5 ПКУ;
 • Ко — коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

екологічний податок 2024 декларація

СКАЧАТИ БЛАНК ДЕКЛАРАЦІЇ

Винятки, які діють щодо екологічного податку в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану щодо екологічного податку є деякі винятки. Так, екологічний податок не сплачується:

 • за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях бойових дій. Це стосується і тих територій, де велися бойові дії, а також територій, які тимчасово окуповані росією. Таке звільнення тимчасове та діє з 01 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан (див. п. 69.16 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ). Є Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджений наказом Мінреінтеграції від 23.04.2024 р. № 120;
 • при використанні електрогенераторів. За загальним правилом електрогенератори – це стаціонарні джерела забруднення, а тому екологічний податок з них сплачується (пп. 242.1.1 ПКУ). Однак щодо установок з кодом УКТ ЗЕД 8502 зроблено тимчасовий виняток – на період під час воєнного стану та 30 днів після його скасування такі установки не вважаються стаціонарними джерелами забруднення (див. п. 46 підрозд. 5 Перехідних положень ПКУ). Код УКТ ЗЕД 8502 – це електрогенераторнi установки та обертові електричні перетворювачі.

Екологічний податок – строки сплати й звітування

Установа по закінченню кварталу звітує до органів ДПС. Для цього призначена податкова декларація екологічного податку. Її форму затвердив Мінфін наказом від 17.08.2015 р. № 715. Зараз діє форма у редакції наказу Мінфіну від 07.09.2023 р. № 488, який набув чинності 10.11.2023 р. За цим оновленням з декларації вилучили:

 • рядки, які призначені для запису суми пені;
 • примітки, до таких рядків щодо розрахунку пені.

Екологічний податок: розподіл між бюджетами

Після того як платіж зараховано на відповідний спецрахунок, відкритий в органі Казначейства, екологічний податок розподіляють між загальним і спеціальним фондами державного бюджету та спеціальним фондом місцевих бюджетів. Такий розподіл здійснює орган Казначейства, а не установа. Аби зрозуміти, який бюджет наповнюватиме цей податок і в якому обсязі, наведемо пропорції його розподілу за Бюджетним кодексом України наведено у таблиці нижче.

ПРОПОРЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

Види забруднень, за які сплачується екологічний податок

Бюджет, до якого зараховують частину податку (%)

місцеві бюджети, у т.ч.

державний

сільський, селищний, міський, об’єднаної територіальної громади

обласний

м. Київ,

м. Севастополь

загальний фонд

спецфонд

 • викиди у повітря

25

30

55

45

скиди до водойм чи водотоків

розміщення відходів

 • утворення радіоактивних відходів, їхнє тимчасове зберігання понад строк, що встановлений особливими умовами ліцензії

100

Екоподаток за вуглекислий газ (СО2)

Нарахування і сплата екологічного податку за вуглекислий газ, який найбільш поширений для бюджетних установ, має низку особливостей:

 • згаданий уже ліміт 500 тонн (п. 240.7 ПКУ). Він застосовується один на всі джерела забруднення, а не на кожне джерело окремо. Виходить, що якщо є 2 котельні з викидами по 300 тонн, то уже є перевищення ліміту на 100 тонн (=2×300 – 500);
 • у декларації для забруднення CO2 виділяють окремий Додаток 1. Якщо є ще забруднювачі повітря, то вони будуть в інших Додатках 1. Вуглекислий газ – у спеціально виділеному на нього Додатку 1 і одразу по всім джерелам забруднення. Перелік таких джерел забруднення наводиться списком у доповненнях до декларації;
 • сплачувати екоподаток на вуглекислий газ треба окремо від екоподатку за інші забруднювачі. Це пов’язано з різними кодами бюджетної класифікації: 19011000 – за вуглекислий газ, 19010100 – за інші забруднення. Якщо все сплатити на загальний рахунок по екоподатку, то у податковій можуть вважати, що екологічний податок за СО2 не був сплачений;
 • якщо котельня здана в оренду, то сплачувати екоподаток має орендар;
 • якщо установа очікує менше викиду СО2, ніж 500 тонн, то декларацію подавати не треба. Однак, попередньо треба написати до ДПС заяву про відсутність об’єкта обчислення екоподаткуроз’яснення ДПС в Одеській області). У заяві (форма – довільна) слід навести розрахунок викидів і обґрунтувати, що вони менші за 500 тонн на рік;
 • якщо у певному кварталі ліміт 500 тонн не досягнуто, то декларацію подати слід, хоча податок і не сплачується. У Додатку 1 слід навести обсяги викидів, а розрахунок екоподатку залишити порожнім. Також так слід зробити у випадку, якщо вчасно не була подана згадана заява про відсутність об’єкта обчислення екологічного податку.


зміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді