Податкова декларація екологічного податку 2021– бланк | заповнення

UA RU
Декларація екологічного податку 2021: ➤ бланк ➤ зразок заповнення ➤ інструкція заповнення ➤ додатки до декларації

Бланк декларації з екологічного податку

Форма декларації з екологічного податку затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 715

Бланк декларації з екологічного податку
Окрім самої декларації, до неї є 9 додатків, із яких бюджетна установа подає:

Додаток 1 коли своєю діяльністю (стаціонарними джерелами) забруднює повітря
Додаток 2 якщо скидає шкідливі речовини до водойм чи підземних вод
Додаток 3 коли розміщує відходи

Спершу розглянемо, коли подавати декларацію, аби не прогавити граничний термін, а далі — як заповнюється податкова декларація екологічного податку з додатками 1, 2 і 3.

Як заповнити декларацію з екологічного податку

Додаток 1

Додаток 1 — це розрахунок екоподатку від забруднення повітря стаціонарними джерелами.

Інструкція заповнення додатка 1:

 1. вкажіть порядковий номер декларації з екоподатку;
 2. зазначте порядковий номер додатка. Його складайте окремо на кожне стаціонарне джерело (наприклад, котельню школи, дитячого садочка тощо);
 3. у відповідній комірці символом «×» позначте тип:
 • «звітний»;
 • «звітний новий»;
 • «уточнюючий»;
 1. у рядку 1.1 зазначте номер кварталу і рік, за який звітуєте.
Податкова декларація екологічного податку: як заповнити Податкова декларація екологічного податку і розрахунок мають бути однакові як за типом, так і за звітним періодом.
 1. у рядку 2 проставте код ЄДРПОУ установи.
 2. код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ зазначте у рядках:
 • 3.1 — за адресою відділення органу ДФС, що обліковує вашу установу як платника екологічного податку;
 • 3.2 — за адресою стаціонарного джерела (наприклад, котельні).
 1. у рядках 4.1, 4.2, 4.3 тощо наведіть відомості про:
 • шкідливу речовину — її код, масу в тоннах;
 • ставку екологічного податку і його суму.
Кодифікатор речовин, що забруднюють повітря
 1. у рядку 4 додатка 1 наведіть загальну суму екоподатку. Її обчислюйте як суму значень рядків 4.1, 4.2, 4.3 тощо.
 2. рядки 5, 5.1, 5.2 розрахунку заповнюйте, якщо хочете уточнити податкові зобов’язання з екоподатку за минулий період, тобто якщо подаєте декларацію типу «уточнююча».

Якщо декларація екологічного податку і додаток 1 містить зобов’язання, що збільшуються, зазначайте у рядках:

 • 6 — розмір штрафу — 3% або 5% від суми, що зазначена у рядку 5.1;
 • 7 — його суму;
 • 8 — суму пені.

Пеню нараховуйте, якщо суму податкового зобов’язання з екологічного податку, яку відобразили у рядку 5.1 додатка 1, обчислили після того, як минуло 90 календарних днів від останнього дня для його сплати. Пеню потрібно нараховувати на суми, зазначені у рядках 5.1 і 7 додатка 1, як 100% річних облікової ставки НБУ за кожен календарний день прострочення у сплаті цієї суми.

Додаток 2

Додаток 2 — це розрахунок екоподатку за скиди шкідливих речовин у водойми, що містить податкова декларація екологічного податку. Його складають окремо за кожним об’єктом за місцем скидання шкідливих речовин. Форма цього розрахунку така сама, як у додатка 1. Вони різняться лише рядком 4. Тож звернемо увагу лише на відмінності додатка 2.

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ зазначайте у рядках:

 • 3.1 — за адресою відділення органу ДФС, що обліковує вашу установу як платника екологічного податку;
 • 3.2 — за адресою скиду шкідливих речовин до водойм.

У рядках 4.1, 4.2, 4.3 тощо наводьте відомості про:

 • шкідливу речовину — її код і масу в тоннах;
 • ставку екоподатку і коефіцієнт, який її збільшує;
 • суму цього податку.

Кодифікатор речовин, що забруднюють водойми

Залежно від того, до яких водойм потрапляють шкідливі речовини, застосовуйте коефіцієнт:

 • 1,5 — якщо шкідливі речовини скидаєте у ставки чи озера;
 • 1,0 — якщо в інші водойми.

У рядку 4 розрахунку наводьте загальну суму екоподатку, тобто суму значень у рядках 4.1, 4.2, 4.3 тощо. Усі інші рядки і реквізити додатка 2 заповнюйте так само, як і додаток 1.

Додаток 3

Додаток 3 — це розрахунок екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, який містить податкова декларація екологічного податку. Його складають окремо за кожним місцем, де розміщують відходи.

Форма додатка 3 відрізняється від додатка 1 лише рядком 4. Тож розглянемо ці відмінності.

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ зазначайте у рядках:

 • 3.1 — за адресою відділення органу ДФС, що обліковує вашу установу як платника екологічного податку;
 • 3.2 — за адресою місця, де розміщуєте відходи.

У рядках 4.1, 4.2, 4.3 тощо наводьте відомості про:

 • відходи — їх код, масу в тоннах або кількість в одиницях (якщо відходами є приладдя, яке містить ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентні лампи);
 • ставку екоподатку і коефіцієнти, які її збільшують;
 • суму цього податку.

Кодифікатор відходів

Коефіцієнти зазначайте у комірках:

 • 3 — коли відходи розміщуєте на звалищах і вони й надалі забруднюють повітря атмосфери або підземні води чи водойми;
 • 2 — коли відходи розміщуєте у межах міста, села чи селища чи на місці, яке віддалене від них менш ніж на три км;
 • 1 — для інших випадків, коли коефіцієнт 3 не застосовуємо.

У рядку 4 додатка 3 наводимо загальну суму екологічного податку, тобто суму значень із рядків 4.1, 4.2, 4.3 тощо. Усі інші рядки і реквізити додатка 3 заповнюємо так само, як і додаток 1.

Власне декларація

Додатки склали. На черзі — податкова декларація екологічного податку. За інструкцією, у ній зазначаємо:

 1. її порядковий номер;
 2. тип («звітна», «звітна нова», «уточнююча»);
 3. квартал і рік, за який звітуємо;
 4. найменування установи;
 5. код ЄДРПОУ установи;
 6. КВЕД;
 7. код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за адресою відділення органу ДФС, що обліковує установу як платника екологічного податку;
 8. податкову адресу, індекс, міжміський код, телефон;
 9. назву відділення органу ДФС, який приймає звітність.

Після цього відображаємо зобов’язання з екоподатку у рядку:

 1. 4.1 декларації — як суму рядків 4 усіх додатків 1;
 2. 4.2 декларації — як суму рядків 4 усіх додатків 2;
 3. 4.3 декларації — як суму рядків 4 усіх додатків 3.

У рядку 5 у комірці, що відповідає номеру додатка, який включає податкова декларація, зазначаємо кількість додатків. Наприклад, якщо склали п’ять додатків 1 окремо за кожною котельнею, у цій комірці зазначаємо — 5.

У рядку 6 зазначаємо кількість доповнень, якщо такі є.

Після цього у кожному додатку та самій декларації зазначаємо дату їх складання. Усі ці документи підписує керівник установи та головний бухгалтер: зазначають ініціали і прізвища та ІПН. Підпис керівник установи засвідчує печаткою.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді