Особливості бухобліку в ОМС

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
У чому особливості бухгалтерського обліку органів місцевого самоврядування, якою має бути організація бухгалтерського обліку ОМС та облік специфічних для ОМС операцій – у даній експертній статті.

Особливості бухгалтерського обліку в ОМС

Органи місцевого самоврядування (ОМС), під якими розуміємо місцеву раду, її виконком та місцевий фінансовий орган (МФО), – це такі ж бюджетні установи, як і всі інші. Таким чином, бухгалтерський облік в ОМС нічим суттєво не відрізняється від такого в державному закладі вищої освіти чи в іншого бюджетника.

ОМС – це бюджетна установа, тому бухгалтерський облік мають такий же, як більшість бюджетників

Відмінність, а точніше своя специфіка, в обліку ОМС є лише через особливості сфери діяльності. Так, ОМС мають КВЕД 84.11 «Державне управління загального характеру». Через це у їхньому бухгалтерському обліку більше, аніж у інших бюджетників, специфічних саме для ОМС операцій, таких як:

  • надходження коштів з державних або місцевих цільових фондів. Так як ОМС мають безпосередній вплив на місцевий бюджет, то таких надходжень у них буває більше, аніж у інших бюджетників;
  • облік цінних подарунків, які придбаваються місцевою радою чи її виконкомом з метою вшанування й нагородження громадян і колективів підприємств, установ і організацій місцевої громади. Це одна з соціальних функцій ОМС – підтримка та заохочення розвитку місцевої громади.

Згадаємо про них ще про них в обліковій політиці та наприкінці консультації.

Більш специфічні операції саме для ОМС – цільові надходження з бюджетів та облік подарунків

Типові господарські операції ОМС

Окрім згаданих специфічних операцій в усьому іншому господарські операції ОМС досить прості й ОМС має такі ж ділянки обліку, як і інші бюджетники:

ОМС як бюджетні установи є неприбутковими організаціями та мають бути в Реєстрі неприбутківців, який веде ДПС. Це значить, що вони не є платниками податку на прибуток.

Як правило, найбільшими за обсягами в ОМС є операції з отриманням доходів від бюджетних асигнувань та витрати на заробітну плату/ЄСВ

Нормативна основа для бухгалтерського обліку в ОМС

При здійсненні бухгалтерського обліку ОМС, в першу чергу, слід керуватися:

Встановлює й роз’яснює правила бухгалтерського обліку всім бюджетникам Мінфін (ч. 2 ст. 6 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996, далі Закон про бухоблік). Через це всі потрібні нормативні документи до обліку бюджетників можна знайти на спеціальній веб-сторінці від Мінфіну. Там є і деякі первинні документи та фінансова звітність бюджетників. Також ОМС складають таку ж бюджетну звітність, як і інші.

ОМС в обліку керуються НП(С)БОДС, Планом рахунків для державного сектору та іншою нормативкою від Мінфіну

Організація бухгалтерського обліку ОМС

Організація бухгалтерського обліку ОМС, окрім дотримання вищенаведеної загальної нормативної бази, передбачає створення й виконання нормативних документів внутрішнього призначення, насамперед це:

  • Положення про бухгалтерську службу. Назви можуть бути різні: Положення про бухгалтерію, Положення про управління бухгалтерського обліку тощо. Головне завдання даного документа – визначити склад даного підрозділу, сектори обліку, їх призначення. Також у ньому визначають обов’язки головного бухгалтера ОМС. Розробляють його на основі Положення № 59;
  • Положення про організацію бухгалтерського обліку. Головне завдання – визначити питання форми бухгалтерського обліку, порядку проведення інвентаризації, робочого плану рахунків, графік документообігу. Також у такому положенні наводять форми внутрішніх первинних документів, які розроблені для певних цілей самою установою;
  • Положення про облікову політику. Головне завдання – зробити вибір методів обліку у ситуації, коли НП(С)БОДС пропонує декілька варіантів. Розробляють на основі Методрекомендацій № 11.

Окрім цих документів рекомендуємо обов’язково розробити посадові інструкції головного бухгалтера та бухгалтерів. Їх можна затверджувати окремо, а можна й зробити як додаток до Положення про бухгалтерську службу. Однак на практиці часто використовують ще такі варіанти:

  • об’єднання організаційних питань та облікової політики в одне єдине Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку. Можливо, так зручніше, коли все в єдиному документі. Таке поєднання нічому не суперечить;
  • обійтися без Положення про бухгалтерську службу. У такому разі в Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку прописують приблизно таке: «склад відділу обліку та звітності (бухгалтерії тощо) встановлюється згідно зі штатним розписом, а обов’язки кожного працівника регламентуються відповідними посадовими інструкціями». Аналогічно можна й визначити обов’язки головного бухгалтера: «обов’язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією з урахуванням вимог ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 996». У такому разі замість трьох документів буде взагалі один. Так зручніше й змінювати чисельність бухгалтерської служби – достатньо змін до штатного розпису.

Однак у вирішенні питання створення Положення про бухгалтерську службу все ж таки слід зважати на кількість бухгалтерського персоналу. За значних розмірів бухгалтерії, коли її доцільно поділити на сектори, в яких працює по декілька бухгалтерів, – краще створити окреме Положення.

ОМС може створити комплексне Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку та посадові інструкції – цими документами можна охопити всі організаційні питання з бухгалтерського обліку

Облік специфічних для ОМС операцій

У таблиці нижче наводимо приклади обліку таких операцій як отримання цільового фінансування з бюджетів різних рівнів та облік придбання й видачі подарунків учасникам місцевої громади.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ОБУМОВЛЕНІ СПЕЦИФІКОЮ ОМС

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік коштів з державних/місцевих цільових фондів

1

Отримано кошти з державного/місцевого цільового фонду на будівництво спортивного комплексу для міжнародних змагань

2313

5411

1200000

2

Кошти перераховано підрядникам-виконавцям робіт по будівництву

2113

2313

1200000

3

Отримано побудований спортивний комплекс від виконавця на баланс

1311

6211

1200000

4

Взаємозалік заборгованостей між ОМС та підрядником

6211

2113

1200000

5

Введення спортивного комплексу в експлуатацію

1018

1311

1200000

6

Збільшення внесеного капіталу ОМС при введенні спортивного комплексу в експлуатацію

5411

5111

1200000

Облік подарунків та їх видачі громадянам територіальної громади*

1

Перераховані кошти за 2 ноутбуки

2113

2313

45000

2

Отримано 2 ноутбуки від постачальника

1311

6211

45000

3

Взаємозалік заборгованостей

6211

2113

45000

4

Видано ноутбуки школярам місцевої громади, які отримали найбільшу кількість балів на ЗНО

5111

1311

45000

5

Нарахований ОМС ПДФО за двох школярів. База оподаткування з урахуванням натурального коефіцієнта = 45000/(1 – 0,18) = 45000 грн ×1,21951 = 54878,05 грн (п. 164.5 ПКУ). Неоподатковувана вартість подарунку на одну особу = 0,25×6700 грн = 1675 грн (6700 грн – мінімальна зарплата на 01.01.2023 р., пп. 165.1.39 ПКУ). На двох школярів виходить неоподатковувана база – 3350 грн. ПДФО = (54878,05 – 3350)×0,18 = 9275,05 грн

5111

6311.1

9275,05

6

Нарахований ОМС військовий збір з подарунку школярам. ВЗ = (45000 – 3000) грн × 0,015 = 630 грн**

5111

6311.2

630,00

7

Сплата ПДФО

6311.1

2313

9338,05

8

Сплата військового збору

6311.2

2313

630,00

*вважаємо, що ОМС неплатник ПДВ;

** натуральний коефіцієнт у розрахунках не використовується, так як він стосується тільки ПДФО (лист ДФС від 27.11.2015 №25405/6/99-99-17-02-01-15)зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді