Фінансова звітність бюджетних установ - експертні підказки

Автор
експерт з питань бухгалтерського обліку, Київ
Фінансова звітність бюджетних установ ► складові річної фінзвітності ►законодавчі вимоги до її заповнення ►відображення нестандартних операцій у фінзвітності ► зв’язок між показниками її різних форм

На початку року бюджетні установи традиційно складають річну фінансову звітність за попередній рік. Їхня мета — надати зацікавленим користувачам повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів установи. Щоб допомогти бухгалтерам не заплутатися у законодавчих хитросплетіннях та грамотно скласти фінансову звітність, розглянемо основні правила її підготовки та відповімо на практичні запитання, які найчастіше виникали під час минулих звітних кампаній.

Фінансова звітність бюджетних установ - експертні підказки

Річна фінзвітність - новації 2022

Загальні вимоги

Склад і форми фінзвітності, а також загальні вимоги до неї визначає Стандарт 101. Як заповнити форми фінзвітності, розрахувати її показники та вчасно подати, скеровують, відповідно, Порядок № 307, Методрекомендації № 1170 та Порядок № 419.

Основні правила

Щоб правильно скласти і подати форми фінансової звітності, врахуйте основні правила:

 • заповнюйте форми за всіма передбаченими показниками граф і рядків, а в рядках, де показники не зазначаєте, ставте прочерк (п. 6 розд. І Порядку № 307);
 • нові рядки у формах, крім приміток до річної фінзвітності, не додавайте (п. 6 розд. І Порядку № 307);
 • фінансову звітність складайте у гривнях без копійок (п. 3 розд. І Стандарту 101);
 • від’ємні показники статей у звітах наводьте у дужках або зі знаком «мінус» (Порядок № 307);
 • фінзвітність у паперовому вигляді супроводжуйте листом, в якому зазначайте перелік поданих форм та кількість аркушів за кожною формою. Якщо подаєте фінзвітність в електронному вигляді через АС «Є-Звітність», кількість аркушів за кожною формою не зазначайте (п. 12 розд. І Порядку № 307);
 • форми звітності в електронному вигляді складайте та подавайте Казначейству через АС «Є-Звітність» (п. 13 розд. І Порядку № 307);
 • фінзвітність до головних розпорядників бюджетних коштів подавайте з відміткою Казначейства щодо відповідності аналогічним даним у бухобліку Казначейства (п. 9 розд. I Порядку № 307);
 • річну фінзвітність за 2021 рік подавайте не пізніше 22 січня 2022 року (п. 6 Порядку № 419).

Скористайтеся цими правилами, щоб швидко, легко і без помилок упоратися зі звітністю.

Склад річної фінзвітності

Склад фінансової звітності визначає пункт 1 розділу IV Стандарту 101 (табл.).

Форми фінансової звітності

№ формиНазваЧим затвердженаЩо відображати
1-дсБаланс

Додаток 1 до НП(с)БОДС 101

Дані про активи, зобов’язання і власний капітал установи на початок та кінець звітного 2021 року як звіт про фінансовий стан
2-дсЗвіт про фінансовий результат

Додаток 2 до НП(с)БОДС 101

Інформацію про доходи, витрати, дефіцит/профіцит в результаті діяльності установи протягом цього звітного періоду
3-дсЗвіт про рух грошових коштів

Додаток 3 до НП(с)БОДС 101

Рух грошових коштів установи протягом звітного 2021 року в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
4-дсЗвіт про власний капітал

Додаток 4 до НП(с)БОДС 101

Інформацію про зміни в складі власного капіталу установи протягом звітного 2021 року
5-дсПримітки до річної фінансової звітності

Наказ № 977

Окремі статті фінансових звітів (пояснити, деталізувати та обґрунтувати, щоб означена фінзвітність була зрозумілою користувачам)
6-дсДодаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Додаток до НП(с)БОДС 103

Інформацію про звітні сегменти, якщо установа складає консолідовану фінзвітність та/або має територіально відокремлені підрозділи

Форму № 6-дс «Додаток до приміток фінансової річної звітності «Інформація за сегментами» уключають для установ, які складають консолідовану звітність/мають територіально відокремлені підрозділи.

Практичні запитання

Розглянемо найактуальніші запитання.

Баланс ф. 1‑дс

 1. У якому рядку ф. № 1-дс відобразити залишки за субрахунком 2213 «Грошові документи у національній валюті»?

 2. Як у ф. № 1-дс показати дебіторську заборгованість орендарів за невідшкодованими комунальними послугами?

 3. У яких рядках ф. № 1-дс слід відобразити заборгованість за нарахованими лікарняними за рахунок ФСС?

 4. Як у ф. № 1-дс відобразити дебіторську заборгованість підзвітних осіб, зокрема, аванс на відрядження?

 5. Як відобразити кредиторську заборгованість за підзвітними сумами?

 6. У якому рядку ф. № 1-дс відображати талони на бензин?

 7. Чи повинен фінансовий результат на кінець звітного періоду, який відобразили у рядку 1420 графи 4 ф. № 1-дс, дорівнювати сумі рядка 1420 графи 3 ф. № 1-дс «Фінансовий результат на початок звітного періоду» та рядка 2390 ф. № 2-дс «Профіцит/дефіцит за звітний період»?

 8. У якому рядку ф. № 1-дс відобразити ОЗ, які придбали, але ще не ввели в експлуатацію?

 9. Як у ф. № 1-дс відобразити кошти, що надійшли на рахунок установи як забезпечення тендерної пропозиції?

Виправлення помилок поточного періоду

Звіт про фінансові результати ф. 2‑дс

 1. Які доходи відображати у ф. № 2-дс у рядку 2020 — нараховані чи ті, які установа отримала/надійшли на її реєстраційний рахунок?

 2. Чи вилучати з рядка 2010 «Бюджетні асигнування» ф. № 2-дс суму поточних витрат за КЕКВ 2210, які використали на придбання МНМА?

 3. Чи потрібно включати суму ПДВ до рядка 2020 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» ф. № 2-дс?

 4. У якому рядку ф. № 2-дс відобразити дохід від оприбуткування активів, отриманих унаслідок ліквідації майна, які установа використовуватиме для власних потреб?

 5. Як у ф. № 2-дс відобразити доходи від оприбуткування активів, отриманих від ліквідації необоротних активів, які планують реалізувати?

 6. У якому рядку ф. № 2-дс відобразити суми, які відшкодували винні особи за збитки від нестач, що виявили під час інвентаризації?

 7. Які видатки відображати у розділі II ф. № 2-дс — фактичні чи касові?

 8. Які видатки відображати у розділі IV ф. № 2-дс?

 9. В якому рядку ф. № 2-дс відображати витрати на відрядження?

 10. Чи відображати у ф. № 2-дс видатки за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт»?

 11. Де у ф. № 2-дс відобразити надходження у натуральній формі?

 12. В якому рядку ф. № 2-дс відображати залишкову вартість списаних необоротних активів?

  Облікова політика бюджетної установи

Звіт про рух грошових коштів ф. № 3‑дс

 1. Де у ф. № 3-дс відобразити надходження в натуральній формі?

 2. Чи потрібно вилучати з рядка 3000 «Бюджетні асигнування» розділу I ф. № 3-дс видатки на придбання МНМА, які провели за КЕКВ 2210?

 3. Де у ф. № 3-дс відобразити рух поштових марок?

 4. В якому рядку ф. № 3-дс відобразити рух коштів, які установа отримала від ФСС на виплату лікарняних?

Звіт про власний капітал ф. № 4‑дс

 1. Де у ф. № 4-дс показати списання запасів, які придбали у попередніх звітних роках та передали іншій установі у поточному році — не внутрівідомча передача?

 2. У якому рядку ф. № 4-дс треба відображати надходження та вибуття необоротних активів за звітний рік?

 3. Де у ф. № 4-дс відобразити визначену у звітному році ліквідаційну вартість для ОЗ із залишковою нульовою вартістю, які перебувають в експлуатації?

 4. У якому рядку ф. № 4-дс відобразити перераховану в бюджет дебіторську заборгованість, яку обліковували на початок року та строк позовної давності якої минув?

 5. Де у ф. № 4-дс відобразити дооцінку землі та індексацію житлового фонду?

 6. Де у ф. № 5-дс відобразити надходження у натуральній формі?

Примітки до річної фінансової звітності ф. № 5‑дс

 1. Як у ф. № 5-дс відобразити визначену у звітному році ліквідаційну вартість ОЗ, які повністю амортизовані і які установа продовжує використовувати?

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді