Форма 2-дс: звіт про фінансові результати – як заповнити

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Звіт про фінансові результати, а саме – форма 2-дс, входить до фінансової звітності – квартальної та річної. На допомогу бухгалтеру експерт наводить бланк та роз’яснення його заповнення.

Звіт про фінансові результати

«Бюджетний» звіт про фінансові результати – це звіт, який містить інформацію про доходи, витрати та видатки установи. Його бланк (форма 2-дс) – це Додаток 2 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541. Форму цього фінансового звіту Мінфін оновив наказом від 09.12.2021 р. № 654, який набрав чинності – 01 січня 2022 року. Змін тоді до форми 2-дс було всього дві, які були несуттєві:

 • замінили у верхній частині звіту територіальний код за КОАТУУ на сучасний код територіальних громад за КАТОТТГ, що враховує проведену адміністративно-територіальну реформу України;

 • відкоригували назву графи 3 розділу IIІ «Виконання бюджету (кошторису)» – тепер це «План на звітний рік із урахуванням змін», а не просто «План на звітний рік».

З того часу змін не було. Для ознайомлення сучасний варіант «бюджетного» Звіту про фінансові результати за формою 2-дс наведено нижче.

Форма 2-дс: звіт про фінансові результати

СКАЧАТИ БЛАНК

Консолідований звіт про фінансові результати

Окрім звичайного Звіту про фінансові результати для бюджетників ще є й консолідований. Однак для її подачі необхідно існування ситуації, коли є хоча б два суб’єкти державного сектора, серед яких один контролює іншого. При цьому подачі консолідованої звітності бажає власник контролюючого суб’єкта. Більшість бюджетників такої ситуації не мають, але ознайомитися з умовами подання та самою формою цього звіту можна у НП(С)БОДС 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженому наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

З’ясуємо, як крок за кроком заповнити кожну з таблиць звичайного звіту про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати – як заповнити

Звіт про фінансові результати: доходи

Інформацію про доходи установи форм 2-дс «Звіт про фінансові результати» відображає у розділі І «Фінансовий результат діяльності». Так скеровує п. 2 розділу ІІ Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307 (даліПорядок № 307).

Наразі бюджетні установи обліковують доходи за НП(С)БОДС 124 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629. Цей стандарт поділяє доходи на дві групи – від обмінних та необмінних операцій. Тож Звіт про фінансові результати (розділ І) має містити інформацію про доходи двох груп:

 • «Доходи від обмінних операцій»;

 • «Доходи від необмінних операцій».

У такій послідовності і розглянемо, яку інформацію розкривати за кожною групою доходів.

Зверніть увагу, що при складанні проміжної звітності за квартал, півріччя, 9 місяців Звіт про фінансові результати заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного періоду, а не окремо за кожен квартал. Наприклад, звіт за півріччя містить І квартал + ІІ квартал, а не тільки ІІ квартал.

Калькулятор штрафів

Звіт про фінансові результати: доходи від обмінних операцій

Види доходів від обмінних операцій зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2010-2050. Інформацію про підсумовані показники статей цієї групи доходів наводьте у рядку 2080. Визначайте підсумок за п. 14 Методрекомендацій із перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 1170 (даліМетодрекомендації № 1170).

Яку інформацію слід наводити у розділі І Звіту про фінансові результати допоможе з’ясувати таблиця нижче.

ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (для «бюджетників»)

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Бюджетні асигнування

2010

Тут наводьте інформацію про суми бюджетних асигнувань з субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування». До бюджетних асигнувань не включайте асигнування капітального характеру (п. 2 розд. ІІ Порядку № 307), які:

а) обліковуєте у складі цільового фінансування за проведеннями 1.1, 2.1 і 4.1 Типової кореспонденції;

б) вилучаєте з доходу у поточному періоді у сумі поточних витрат (п. 1.8, 2.4 Типової кореспонденції, яка проведена за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

Також тут наводьте інформацію про всі бюджетні асигнування, крім тих, що включили до складу цільового фінансування і вилучили з доходу поточного періоду.

Сума асигнувань наводиться та, яка списана в останній день кварталу за Дт субрахунку 70111 за КЕКВ 2110 «Оплата праці», 2120 «Нарахування на оплату праці», 2200 «Використання товарів і послуг» та Кт 5511 «Фінансові результати» виконання кошторису у звітному періоді

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

Наводьте суми нарахованих доходів, які обліковуєте на субрахунках 7111«Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

Доходи від продажу активів

2030

Відображайте доходи за субрахунком 7211 «Доходи від реалізації активів», а також інформацію про доходи за субрахунком 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих у балансі». Сюди відносяться доходи, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження у натуральній формі, не зараховані на баланс раніше, та лишки, які виявлені під час інвентаризації

Фінансові доходи

2040

Показуйте тут відсотки, у т.ч. від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, що надійшли від надання платних послуг у випадках, передбачених законодавством. Це субрахунок 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»

Інші доходи від обмінних операцій

2050

Відображайте доходи за субрахунком 7411 «Інші доходи від обмінних операцій», які не були відображені до цього, наприклад:

 • плата за оренду майна бюджетної установи;

 • доходи від курсової різниці

Далі розглянемо, як форма 2-дс звіт про фінансові результати має відображати інформацію про доходи від необмінних операцій.

Звіт про фінансові результати: доходи від необмінних операцій

Види доходів від необмінних операцій зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2090-2130 звіту про фінансові результати. Підсумок статей цієї групи доходів наводьте у рядку 2170. Визначайте цей підсумок за п. 15 Методрекомендацій № 1170.

Таблиця нижче містить, яку інформацію слід наводити у рядках 2090-2130, а яку – ні.

ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ – ДОХОДИ ВІД НЕОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ (для «бюджетників»)

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Трансферти

2110

Відображайте кошти трансфертів, отримані суб’єктом держсектору за субрахунком 7512 «Трансферти»

Інші доходи від необмінних операцій

2130

Показуйте інші доходи від необмінних операцій, які не наведені в рядках 2090-2120, зокрема доходи розпорядників від безплатно отриманих активів, робіт (послуг) за субрахунком 7511 «Доходи за необмінними операціями»

Усього доходів від необмінних операцій

2170

Знайдіть суму рядків 2110-2170

Сума доходів від обмінних та необмінних операцій

Інформацію про підсумовані показники статей обох груп доходів – від обмінних та необмінних операцій – наводьте у рядку 2220 звіту про фінансові результати. Ця інформація – це підсумок показників статей «Усього доходів від обмінних операцій» (рядок 2080) та «Усього доходів від необмінних операцій» (рядок 2170) граф 3 і 4 розділу першого Звіту форми 2-дс. Визначайте цей підсумок за п. 16 Методрекомендацій № 1170.

Тепер з’ясуємо, як Звіт про фінансові результати 2021 року має інформувати про витрати.

Звіт про фінансові результати: витрати

Інформацію про витрати вашої установи наводьте у розділах І. Фінансовий результат діяльності та IV. Елементи витрат за обмінними операціями, із яких складається форма 2-дс Звіт про фінансові результати. Розкривайте цю інформацію за п. 2 розд. ІІ Порядку № 307. Розглянемо, як навести цю інформацію.

Звіт про фінансові результати: витрати у розділі І «Фінансовий результат діяльності»

Інформацію про витрати установи формуйте за НП(С)БОДС 135 «Витрати», затвердженим наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568.

За цим стандартом витрати поділяються на дві групи – витрати за обмінними та необмінними операціями. Тож і Звіт про фінансові результати має містити інформацію про витрати за двома групами:

 • «Витрати за обмінними операціями»;

 • «Витрати за необмінними операціями».

У такій послідовності і розглянемо, яку інформацію розкривати за кожною групою витрат у звіті про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати: витрати за обмінними операціями

У групі «Витрати за обмінними операціями» елементи зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2210-2250. Інформацію про підсумовані показники статей наводьте у рядку 2290. Визначайте підсумок за п. 17 Методрекомендацій № 1170.

Звіт про фінансові результати: витрати за обмінними операціями

У таблиці нижче дано рекомендації щодо заповнення рядків Звіту про фінансові результати за витратами за обмінними операціями.

ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ – ВИТРАТИ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ (для «бюджетників»)

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

Відображайте витрати, пов’язані з виконанням суб’єктом держсектору своїх повноважень за субрахунками 8011–8014

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг)

2220

Показуйте витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт за субрахунками 8111–8115

Витрати з продажу активів

2230

Наводьте собівартість проданої продукції (робіт, послуг) та витрати, пов’язані з реалізацією майна за субрахунками:

 • 8211 «Собівартість проданих активів»;

 • 8212 «Витрати, пов’язані з реалізацією майна»

Фінансові витрати

2240

Відображайте витрати на сплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченням за субрахунком 8311 «Фінансові витрати»

Інші витрати за обмінними операціями

2250

Показуйте витрати, які не відображені у рядках 2210–2240, зокрема втрати за активами й зобов’язаннями суб’єкта держсектору від зміни курсу гривні до інвалюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій тощо за субрахунком 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

Усього витрат за обмінними операціями

2290

Знайдіть суму 2110-2250

Далі розглянемо, як у розділі першому Звіт про фінансові результати відображає інформацію про витрати за необмінними операціями.

Звіт про фінансові результати: витрати за необмінними операціями

У групі витрат за необмінними операціями форма 2-дс має містити елементи за статтями, яким відповідають рядки 2300-2310. Підсумок статей цієї групи наводьте у рядку 2340. Визначайте підсумок за п. 18 Методрекомендацій № 1170.

З’ясуємо у таблиці нижче, яку інформацію слід навести у цих рядках. Також – як отримати узагальнений показник за обома групами витрат та визначити фінансовий результат, тобто профіцит/дефіцит за звітний період.

ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ – ВИТРАТИ ЗА НЕОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ (для «бюджетників»)

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Інші витрати за необмінними операціями

2310

Відображайте інші витрати за необмінними операціями за субрахунком 8511 «Витрати за необмінними операціями»

Усього витрат за необмінними операціями

2290

Вкажіть суму з рядка 2310

Звіт про фінансові результат: усього витрат та профіцит/дефіцит

Витрати за обмінними та необмінними операціями у звіті про фінансові результати – це підсумок обох груп витрат, що містить Звіт про фінансові результати форма 2-дс. Наводьте його у рядку 2380 «Усього витрат». І ця інформація є підсумком показників із рядків 2290 та 2340 граф 3 і 4 розділу I. Визначайте цей підсумок за п. 19 Методрекомендацій № 1170.

Профіцит/дефіцит за звітний період визначайте як різницю між доходами зі статті «Усього доходів» (рядок 2200), та витратами зі статті «Усього витрат» (рядок 2380) граф 3 і 4 розділу І форми 2-дс (п. 20 Методрекомендацій № 1170). Наводьте цю різницю у рядку 2390.

Витрати у розділі IV «Елементи витрат за обмінними операціями»

У розділі IV Звіт про фінансові результати має містити інформацію про елементи витрат за обмінними операціями. Тож тут розшифровуйте показники розділу І Звіту, а саме – показник статті «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290).

Відомості про елементи витрат за обмінними операціями, які слід навести у розділі IV форми 2-дс, наведемо у таблиці нижче.

ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ – ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ (для «бюджетників»)

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Витрати на оплату праці

2820

Зазначте витрати на оплату праці, що здійснюються у процесі основної діяльності суб’єкта держсектору та на виконання бюджетних програм (зарплата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо) за субрахунами:

 • 8011 «Витрати на оплату праці»;

 • 8111 «Витрати на оплату праці»

Відрахування
на соціальні заходи

2830

Суми, витрачені та відраховані на соціальні заходи, що нараховуються у процесі основної діяльності суб’єкта держсектору та на виконання програм (оплата праці працівників) за субрахунками:

 • 8012 «Відрахування на соціальні заходи»;

 • 8112 «Відрахування на соціальні заходи»

Матеріальні витрати

2840

Матеріальні витрати, які здійснюються суб’єктом держсектору в процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо за субрахунками:

 • 8013 «Матеріальні витрати»;

 • 8113 «Матеріальні витрати»

Амортизація

2850

Нарахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів, що використовуються у процесі основної діяльності суб’єкта держсектору та на виконання програм, не пов’язаних з основною діяльністю за субрахунками:

 • 8014 «Амортизація»;

 • 8114 «Амортизація»

Інші

2860

Вкажіть інші витрати, які не відображені у рядках 2820–2850 за субрахунками:

 • 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»;

 • 8115 «Інші витрати»

Усього

2890

Знайдіть суму витрат за рядками 2820-2860

Насамкінець поговоримо про те, яка інформація потрапить до розділу ІІ «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету» Звіту про фінансові результати форма 2-дс.

Звіт про фінансові результати: видатки

Розділ ІІ звіту про фінансові результати форма 2-дс дс має відображати інформацію не про витрати, а про фактичні видатки. Інформацію тут слід наводити за звітний період та аналогічний період попереднього року. Нагадаємо, що раніше орієнтувалися на попередній звітний період.

Тож інформацію про ці видатки беріть із Карток аналітичного обліку фактичних видатків (форма затверджена наказом Мінфіну від 29.06.2017 р. № 604) та підсумовуйте її. Наводьте цю інформацію у графі 3 «За звітний період» та лише у тому рядку, до якого вас забов’язує її поставити відомча класифікація бюджету, зазначена у вашому кошторисі.

До графи 4 «За аналогічний період попереднього року» занесіть показник графи 3 «За звітний період», який містить Звіт про фінансові результати за минулий рік.

Співставність рядків у звіті про фінансові результати

Звіт про фінансові результати за формою 2-дс має такі правила щодо співставності рядків у звіті, як наведено у таблиці нижче.

СПІВСТАВНІСТЬ РЯДКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (для «бюджетників»)

Показники, що порівнюються

З якими показниками Звіту порівнюються

Ряд. 2080 граф 3 і 4

Сума рядків 2010-2050 граф 3 і 4

Ряд. 2170 граф 3 і 4

Сума рядків 2090-2130 граф 3 і 4

Ряд. 2200 граф 3 і 4

Сума рядків 2080, 2170 граф 3 і 4

Ряд. 2290 граф 3 і 4

Сума рядків 2210-2250 граф 3 і 4

Ряд. 2340 граф 3 і 4

Сума рядків 2300-2310 граф 3 і 4

Ряд. 2380 граф 3 і 4

Сума рядків 2290, 2340 граф 3 і 4

Ряд. 2390 граф 3 і 4

(Ряд. 2200 – ряд. 2380) граф 3 і 4

Ряд. 2520 граф 3 і 4

Сума рядків 2420-2510 граф 3 і 4

Ряд. 2890 граф 3 і 4

Сума рядків 2820-2860 граф 3 і 4

Ряд. 2890 граф 3 і 4

Ряд. 2290 граф 3 і 4зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді