Звіт про заборгованість за бюджетними коштами – як заповнити

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7д та 7 м подається як місячний, квартальний та річний за кожним з фондів окремо. Експертне пояснення щодо заповнення допоможе здати звіт без помилок.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами – форма 7д 7м Додаток 7

Форма 7д 7м (вона ж Додаток 7) – це Звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Його складають та подають практично всі бюджетні установи:

  • розпорядники коштів (вони також складають дану форму у зведеному форматі);
  • одержувачі коштів;
  • державні фонди.

Додаток 7 звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7д 7м складають як у разі розпорядження та одержання коштів з державного бюджету, так і з місцевого. Щоправда, для кожного з них є свої нюанси заповнення (про них далі).

Різновиди цього звіту наведені нижче в таблиці. Усі вони мають один і той самий бланк, тобто 7д і 7м – бланк звіту один і той самий. У заголовній частині лише роблять відповідні підкреслення, наприклад «форма № 7д, № 7м», «за загальним фондом, спеціальним фондом» що й визначає вид звіту.

РІЗНОВИДИ ФОРМИ № 7д № 7м (але бланк єдиний)

За періодом подачі

За джерелом фінансування

(кожний звіт окремо)

місячна (подається тільки Казначейству)

загальний фонд

або

спеціальний фонд

квартальна (подається Казначейству, розпорядникам коштів вищого рівня, фонди подають Мінфіну)

річна (подається Казначейству, розпорядникам коштів вищого рівня, фонди подають Мінфіну)

Таким чином, за формою 7д 7м подаємо два місячні звіти: один за загальним фондом, а інший – за спеціальним, і так за кожний період.

Крім того, звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7 може бути або за державним бюджетом, або за місцевим – залежно від фінансування бюджетної установи. Саме це й пояснює подвійність скороченої назви цього звіту: «7д» – Додаток 7, державний бюджет, а «7м» – Додаток 7, місцевий бюджет. Бланк знову той самий, але вони розрізняються заповненням реквізитів головної частини (програмної класифікації).

Увага: Звіт з Д о датку 7 комбінований: 7д – держбюджет; 7-м – місцевий бюджет, а ще по кожному є загальний і спеціальний фонд. А ще є періодичність. Підкресліть потрібні слова та отримайте потрібний вид звіту.

Строки подачі звіту про заборгованість за бюджетними коштами форма 7д 7м Додаток 7 визначає Казначейство або головні розпорядники. Місячний звіт, як правило, подається до Казначейства до 15-го числа наступного місяця.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7 – бланк

Форма 7д, 7м належить до бюджетної звітності. Сам бланк та порядок його заповнення затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44 (Додаток 7 до наказу). Він і визначає порядок складання бюджетної звітності. Бланк наведений нижче:

звіт про заборгованість за бюджетними коштами

СКАЧАТИ БЛАНК

Послідовність заповнення звіту про заборгованість за бюджетними коштами

Заповнювати Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7д 7м Додаток 7 рекомендуємо у такому порядку

1. Спершу заповнюємо реквізити заголовної частини (комп’ютерні програми це роблять автоматично). Частина з них має залишитися незаповненою, так як звіт іде або за місцевим, або за державним бюджетом. Тому якщо заповнений код програмної класифікації державного бюджету, то аналогічний реквізит за місцевим бюджетом буде порожній (і навпаки). Якщо звіт зведений (це стосується тільки розпорядників коштів), то ці коди не вказуються.

2. Підкреслюємо реквізити, що визначають тип форми: періодичність (місячна, квартальна (проміжна), річна), державний чи місцевий бюджет.

3. Готуємо розшифровку за бухгалтерськими рахунками обліку дебіторської та кредиторської заборгованості. Для розпорядників бюджетних коштів, що зазвичай не мають довгострокових програм, це будуть в основному групи субрахунків 211 (2110-2118), 611 (6111-6117), 621 (6211-6214), 631 (6311-6314), 641 (6411-6417), 651 (6511-6517), що містить План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

4. Переходимо до заповнення граф (колонок) за розділами (див. далі). Заповнюємо в гривнях з копійками.

5. Знаходимо суму рядків «Доходи» та «Видатки», заносимо їх заносимо до ряд. 580.

Заповнюємо розділи звіту 7д 7м

Розділів у нашому звіті лише два:

  • «Доходи» (лише один рядок з кодом 010) – заповнюється тільки у звіті за спеціальним фондом;

  • «Видатки» (коди 020-570) – заповнюється у звіті як за спеціальним, так і загальним фондом.

Також звертаємо увагу на відмінності місячного та квартального (річного) звітів:

Рядки

Заповнення

Місячний звіт

Квартальний і річний звіт

Капітальні видатки (ряд. 390-570)

ні

так

Щодо наповнення цих розділів, то здійснюємо його за КЕКВ 2020 (звичайно, крім розділу про доходи):

Розділ

Наповнення

Основні субрахунки як джерело

Доходи

Дебіторська заборгованість за наданими послугами, наприклад, платні послуги вищих навчальних закладів, благодійні внески, гранти. Також нараховані, але ще не сплачені відсотки за розміщення на депозитах коштів бюджетних установ

2111, 2113, 621 та ін.

Видатки

Показуємо суму заборгованостей, які виникли при виконанні видаткової частини кошторису бюджетної установи

621, 631, 641, 651 та ін. в розрізі КЕКВ

Заповнюємо колонки (графи)

Щодо колонок (граф) звіту, то тут є відмінності у заповненні форм у одержувачів бюджетних коштів та інших підзвітних суб’єктів (розпорядників, фондів), а саме:

Графи (колонки)

Заповнення

Для одержувачів коштів

Для розпорядників та фондів

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець і початок звітного року, графи 4, 5, 8, 9

не заповнюється*

так

Списана дебіторська заборгованість або списана кредиторська заборгованість, графи 7, 12

не заповнюється

так

*так як усі розрахунки в рамках бюджетних асигнувань на кінець року мають бути завершені

Розглянемо тепер особливості заповнення граф (колонок), що має Додаток 7 звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7д 7м:

Розділ

Номер графи

(колонки)

Заповнення

Дебіторська заборгованість на поч. звітного року

4

Даний показник беремо з графи про дебіторську заборгованість на кінець зі звіту за попередній рік

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього

5

Збираємо залишки по рахункам бухгалтерського обліку на кінець місяця (кварталу, року), що стосується виконання загального чи спеціального фонду

з неї прострочена

6

Наводимо ту заборгованість, яка не погашена протягом 30 днів після кінця терміну оплати. Якщо термін оплати не був зазначений – 30 днів після виписування рахунку.

списана за період з початку звітного року

7

Вказуємо суму тільки тієї заборгованості, яка була списана в установленому порядку (розпорядники коштів та фонди)

Кредиторська заборгованість на початок звітного року, усього

8

Даний показник беремо з графи про кредиторську заборгованість на кінець зі звіту за попередній рік

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду, усього

9

Збираємо залишки по рахункам бухгалтерського обліку на кінець місяця (кварталу, року), що стосується виконання загального чи спеціального фонду

з неї прострочена

10

Аналогічно ряд. 6

термін оплати якої не настав

11

Вказуємо загальну суму заборгованості, по якій строки оплати не настали

списана за період з початку звітного року

12

Вказується тільки та заборгованість, яка була списана в установленому порядку (розпорядники коштів та фонди)

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року)

13

Відображаємо зареєстровані протягом звітного періоду, але не оплачені на кінець періоду Казначейством фінансові зобов’язаннязміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді