Форма 2-дс - як заповнити

Настав час звітувати про фінрезультати. Аби правильно відобразити у Звіті про фінансові результати форма 2-дс дані про витрати, пов’язані з карантином, скористайтеся порадами експерта.

 

 

Як заповнити Звіт про фінансові результати форма 2-дс 

Склад карантинних витрат формують витрати на основну діяльність, послуги і безоплатну передачу активів бюджетним установам однієї та/або інших економічних груп. Адже об’єкт витрат — це продукція, роботи, послуги або вид діяльності суб’єкта державного сектору, які потребують визначення витрат, пов’язаних з їх виробництвом⁄виконанням. Елемент витрат — це сукупність економічно однорідних витрат (абз. 2, 5 п. 4 розд. І Стандарту 135).

Отже, до Звіту форма № 2-дс потрапляють карантинні витрати, які установа одночасно:

 • визнала витратами за обмінними та необмінними операціями;
 • провела, визнала та закрила у Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» з К-т відповідних субрахунків класу 8 «Витрати» (Порядок застосування Плану рахунків).

Зокрема, витратами за обмінними операціями можуть бути витрати у вигляді:

а) вартості придбаних за плату чи отриманих від благодійника чи спонсора:

 • респіраторів та масок, виданих працівникам для їх індивідуального захисту;
 • антисептичних та миючих засобів і одноразових рушників, які використали під час карантину;
 • продуктів харчування, які передали:
 • на утилізацію, позаяк термін їхньої придатності сплив;
 • бюджетним установам однієї економічної групи безоплатно за внутрівідомчою передачею, щоб не допустити їх утилізації, та які вони використали;

б) амортизації, яку нарахували у місяці передачі в експлуатацію МНМА — таких, як іонізатори повітря та ультрафіолетові бактерицидні опромінювачі — як придбані за плату, так і отримані від благодійника чи спонсора (див. Приклад 1, 2).

Витратами за необмінними операціями є, зокрема вартість продуктів харчування, переданих бюджетним установам інших економічних груп безоплатно, аби не допустити їх утилізації через протермінування тощо (див. Приклад 3).

Не потраплять до Звіту ф. № 2-дс ті карантинні витрати, що перебувають у незавершеному виробництві, яке обліковуєте на субрахунку 1613 «Інше виробництво» рахунку 16 «Виробництво» (Порядок застосування Плану рахунків). Адже їх провели, визнали та врахували у собівартості продукції, робіт та послуг, які ще не завершили, тобто не реалізували.

Експертні відповіді на практичні запитання бухгалтера

 1.  

  Які доходи відображати у ф. № 2-дс — нараховані чи ті, які установа отримала/надійшли на її реєстраційний рахунок?

   

 2.  

  Чи вилучати з рядка 2010 «Бюджетні асигнування» ф. № 2-дс суму поточних витрат за КЕКВ 2210, які використали на придбання МНМА?

   

 3.  

  Чи потрібно включати суму ПДВ «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» ф. № 2-дс?

   

 4.  

  У якому рядку ф. № 2-дс відобразити дохід від оприбуткування активів, отриманих унаслідок ліквідації майна, які установа використовуватиме для власних потреб?

   

 5.  

  Як у ф. № 2-дс відобразити доходи від оприбуткування активів, отриманих від ліквідації необоротних активів, які планують реалізувати?

   

 6.  

  У якому рядку ф. № 2-дс відобразити суми, які відшкодували винні особи за збитки від нестач, що виявили під час інвентаризації?

   

 7.  

  Які видатки відображати у розділі II ф. № 2-дс — фактичні чи касові?

   

 8.  

  Які видатки відображати у розділі IV ф. № 2-дс?

   

 9.  

  В якому рядку ф. № 2-дс відображати витрати на відрядження?

   

 10.  

  Чи відображати у ф. № 2-дс видатки за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт»?

   

 11.  

  Де у ф. № 2-дс відобразити надходження у натуральній формі?

   

 12.  

  В якому рядку ф. № 2-дс відображати залишкову вартість списаних необоротних активів?

   

Які чарунки Звіту форма 2-дс займуть карантинні витрати

Тепер розглянемо на прикладах, які карантинні витрати потраплять у ті чи інші чарунки Звіту ф. № 2-дс.

ПРИКЛАД 1. Відображення витрат на виконання бюджетних програм

Установа віднесла у Д-т субрахунку 5511, тобто на фінансові результати виконання кошторису, з кредиту субрахунку:

 • 8013 «Матеріальні витрати» — вартість 50 респіраторів на суму 9750 грн, придбаних за плату, та 100 масок на суму 1850 грн, отриманих безоплатно від спонсора, які видала працівникам для індивідуального захисту;
 • 8014 «Амортизація» — суму нарахованої амортизації — 2750 грн на передані в експлуатацію МНМА — іонізатори повітря та ультрафіолетові бактерицидні опромінювачі, придбані за плату.

Як ці витрати відобразити у Звіті ф. № 2-дс

 

 

Аналогічно відображайте у Звіті ф. № 2-дс вартість продуктів харчування, які передали за внутрівідомчою передачею установі, яка їх отримала і використала, а також антисептичних миючих засобів і одноразових рушників, які використали під час карантину у місцях загального користування.

ПРИКЛАД 2. Відображення витрат на виготовлення продукції/надання послуг, виконання робіт

У Д-т субрахунку 5511, тобто на фінансові результати виконання кошторису, установа віднесла витрати за обмінними операціями з кредиту субрахунку 8211 «Собівартість проданих активів», враховані у виробничій собівартості реалізованих під час пандемії коронавірусу продукції, робіт та послуг:

 • матеріальні витрати — зокрема вартість 50 респіраторів на суму 9750 грн, придбаних за плату, та 100 масок на суму 1850 грн, отриманих безоплатно від спонсора, які вона видала працівникам, що їх виготовляли/надавали;
 • амортизацію у сумі 850 грн, нараховану на основні засоби, задіяні у їх виробництві/наданні.

Як ці витрати відобразити у Звіті ф. № 2-дс

Адже собівартість реалізованих протягом звітного періоду продукції/робіт/послуг уключає, зокрема, й виробничу собівартість продукції робіт/послуг, до якої відносять прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати (п. 1 розд. ІV Стандарту 135).

ПРИКЛАД 3. Відображення витрат за необмінними операціями

Установа у Д-т субрахунку 5511 з К-т субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями» віднесла вартість продуктів харчування на суму 5800 грн, переданих бюджетним установам інших економічних груп безоплатно, щоб не допустити їх утилізації через протермінування.

Як ці витрати відобразити у Звіті ф. № 2-дс

РЕЗЮМУЄМО

До відповідної чарунки Звіту ф. № 2-дс потрапляють карантинні витрати, які установа одночасно:

 • визнала витратами за обмінними та необмінними операціями;
 • провела, визнала та закрила у Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» з К-т відповідних субрахунків класу 8 «Витрати» (Порядок застосування Плану рахунків).

Якщо установа не реалізувала послуги, тобто виходу готової продукції немає, то витрати, які проводите, щоб надавати такі послуги, відображайте у статті 1060 «Виробництво» Активу Балансу ф. № 1-дс (п. 1 Порядку № 307).

 

 

 

 

 

 зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді