Утримання із заробітної плати – проводки

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Нарахування заробітної плати в бюджетних установах включає проводки для відображення цих операцій в бухгалтерському обліку. Тож розповімо про проводки детальніше.

У цій статті ми навчимо правильно застосовувати проводки з утримання із заробітної плати. Опираємося при цьому на Типову кореспонденцію субрахунків, затверджену наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Так, коли потрібно оплатити працю працівників, нарахувати лікарняні чи декретні виплати, допомогу і компенсацію працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у бухгалтерському обліку ці операції відображають за кредитом субрахунка 6511 «Розрахунки із заробітної плати». Кореспондують операції з утримання з цих виплат сум податків, страхових, профспілкових чи інших платежів, внесків у бухобліку з 6511-м. Пояснимо докладніше.

Калькулятор індексації зарплати

Нарахування заробітної плати й інші виплати

Перш ніж деталізувати, які утримання із заробітної плати використовувати 2024 року, розглянемо у таблиці проводки з нарахування заробітної плати в бюджетних установах, нарахування допомог і компенсацій, оплати днів тимчасової непрацездатності.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Нараховуємо заробітну плату

8011, 8111

6511

Нараховуємо допомоги чи компенсації працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6414

6511

Нараховуємо оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

8011, 8111

6511

Нараховуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах

2114

6511

Коли йдеться про нарахування зарплати в бюджетних установах або оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, з кредитом субрахунка 6511 «Розрахунки із заробітної плати» кореспондують за дебетом:

  • 8011 «Витрати на оплату праці» – якщо працю працівників оплачують коштом загального фонду державного чи місцевого бюджету;
  • 8111 «Витрати на оплату праці» – якщо працю працівників оплачують коштом спеціального фонду державного чи місцевого бюджету.

Коли, приміром, працівниця хворіла чи йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і бухгалтерові установи потрібно нарахувати відповідну допомогу – чи то по тимчасовій непрацездатності, чи-то по вагітності та пологах, – він використає іншу кореспонденцію. У цій ситуації з кредитом субрахунка 6511 кореспондує за дебетом 2114-й «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування», оскільки кошти на такі виплати спершу слід отримати у Пенсійному фонді України подавши через кабінет страхувальника заяву-розрахунок.

Якщо ж мова йде про працівників, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, бухгалтер нараховує їм допомогу чи компенсацію, однак у бухгалтерському обліку з кредитом субрахунка 6511 кореспондує за дебетом 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів», оскільки кошти на їх виплату спершу маємо отримати за окремими програмами, що фінансують місцеві управління праці й соціального захисту населення.

Нарахування ЄСВ

І оплата праці працівників, і оплата їм днів тимчасової непрацездатності потребуватиме нарахування ЄСВ на суми нарахованих виплат. До речі, проводки з нарахування ЄСВ нічого спільного не мають з тими, які беремо для проведення утримань із заробітної плати.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Нараховуємо ЄСВ

8012, 8112

6313

Як бачимо, нарахування ЄСВ відображаємо за кредитом субрахунку 6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування». Кореспондуватиме він за дебетом субрахунку 8012 або 8112 «Відрахування на соціальні заходи» залежно від фонду, з якого фінансують витрати на оплату праці працівників.

Проводки для податків

У більшості випадків зарплатні виплати працівника потрібно оподатковувати ПДФО і військовим збором. Усі нюанси оподаткування визначені у Податковому кодексі. Якщо виплату оподатковують, для утримання ПДФО і військового збору із заробітної плати проводки будуть такими:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо ПДФО

6511

6311/1

Утримуємо військовий збір

6511

6311/2

До субрахунку 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» для зарплатних податків слід ввести два аналітичних рахунки, наприклад:

  • 6311/1 – ПДФО;
  • 6311/2 – військовий збір.

Утримання із заробітної плати страхових коштів

Трапляється, що під час використання страхових коштів працівники установи припускаються порушень. Однак у бюджетній сфері приховати такі речі не вдасться. І за результатами перевірки винну особу встановлять і на установу накладуть штрафні санкції.

Працівник, який отримав зайву суму страхових коштів, має їх повернути. Залежно від ситуації за наказом керівника установи визначають суму та особу, із зарплати якої вона буде утримана (працівник, який її отримав, чи винна особа). Якщо винна особа відшкодовуватиме суму зайвовиплачених страхових коштів, потрібно дотримати статті 130–133, 136 КЗпП.. Бухгалтерські проводки будуть такими.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо суму зайвонарахованих, зайвовиплачених страхових коштів

6511

6416

Тобто для повернення ПФУ суми зайвонарахованих, зайвовиплачених страхових коштів із зарплати утримуємо відповідну суму і відображаємо її у бухобліку за кредитом субрахунку 6416 «Розрахунки за страхуванням».

Калькулятор днів щорічної відпустки

Інші утримання із заробітної плати

Платежі за придбаними працівником товарами у кредит

За заявою працівника із його заробітної плати можуть утримувати платежі за зобов’язаннями, взятими ним за товари, які продані в кредит торговельними організаціями. Звісно, за такого утримання із заробітної плати проводки будуть іншими.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо кошти за зобов’язаннями за товарами, що продані в кредит торговельними організаціями

6511

6513

Для цього використовуємо кредит субрахунка 6513 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит».

Внески для поповнення суми депозиту працівника

Якщо працівник напише заяву, у якій проситиме утримувати із його заробітної плати щомісячно певну суму коштів та перераховувати її в установу банку для поповнення суми депозиту, бухгалтер також використає інші проводки:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо платежі для поповнення суми депозиту

6511

6514

Як бачите, йдеться про кредит субрахунка 6514 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках».

Внески за договорами добровільного страхування

Інколи бухгалтеру, який нараховує заробітну плату, дають заяву працівника, у якій він просить утримувати із його заробітної плати внески за договором добровільного страхування і перераховувати їх страховим організаціям. Для такого бухгалтерські проводки по заробітній платі будуть такими:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо внески за договорами добровільного страхування

6511

6515

Тобто для внесків за договорами добровільного страхування використовуємо субрахунок 6515 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування».

Членські профспілкові внески

Якщо працівник є членом профспілки і подав до бухгалтерської служби заяву про утримання з його доходів членського профспілкового внеску, бухгалтер утримуватиме такий внесок і перераховуватиме його профспілковій організації. Нагадаємо для такого утримання із заробітної плати проводки:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо членські профспілкові внески

6511

6516

Тобто для членських профспілкових внесків беремо субрахунок 6516 «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків».

Платежі на погашення позики

За заявою працівника бухгалтер може перераховувати із доходу останнього на відповідний рахунок в установі банку частину коштів для погашення позики, яку той взяв у банку. За такого утримання із заробітної плати проводки будуть:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо кошти на погашення позики

6511

6517

Для обліку коштів як платежів за позиками банку використовують субрахунок 6517 «Розрахунки з працівниками за позиками банків».

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Платежі на погашення відрахувань

За заявою або на підставі виконавчого документа із доходу працівника відрахують відповідні суми коштів, у т. ч. й аліменти. У разі такого відрахування із заробітної плати проводки використаємо з таблиці. З дебетом 6511 кореспондуватиме субрахунок – 6518 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання».

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Відрахування за виконавчими документами

6511

6518

Варто пам’ятати, що сума відрахувань, зазначена у виконавчих документах, не завжди буде сумою відрахувань із заробітної плати працівника. Бухгалтер має дотримувати обмеження розміру відрахувань із заробітної плати, що визначає стаття 123 КЗпП. Тож якщо сума відрахувань за виконавчими документами перевищує, наприклад, 50% заробітної плати працівника, яка належить до виплати («на руки»), бухгалтер обчислює суму відрахувань у межах цього 50-відсоткового обмеження і відраховує із зарплати частину суми за виконавчими документами.зміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді