Утримання із заробітної плати - проводки

Нарахування заробітної плати в бюджетних установах включає проводки для відображення цих операцій в бухгалтерському обліку. Тож розповімо про проводки детальніше.

У цій статті ми навчимо правильно застосовувати проводки з утримання із заробітної плати. Опираємося при цьому на Типову кореспонденцію субрахунків, затверджену наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Так, коли потрібно оплатити працю працівників, нарахувати лікарняні чи декретні виплати, допомогу і компенсацію працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у бухгалтерському обліку ці операції відображають за кредитом субрахунка 6511 «Розрахунки із заробітної плати». Кореспондують операції з утримання з цих виплат сум податків, страхових, профспілкових чи інших платежів, внесків у бухобліку з 6511-м. Пояснимо докладніше.

Нарахування заробітної плати й інші виплати

Перш ніж деталізувати, які утримання із заробітної плати використовувати 2021 року, розглянемо у таблиці проводки з нарахування заробітної плати в бюджетних установах, нарахування допомог і компенсацій, оплати днів тимчасової непрацездатності.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Нараховуємо заробітну плату

8011, 8111

6511

Нараховуємо допомоги чи компенсації працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6414

6511

Нараховуємо оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

8011, 8111

6511

Нараховуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах

2114

6511

Коли йдеться про нарахування зарплати в бюджетних установах або оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, з кредитом субрахунка 6511 «Розрахунки із заробітної плати» кореспондують за дебетом:

  • 8011 «Витрати на оплату праці» — якщо працю працівників оплачують коштом загального фонду державного чи місцевого бюджету;
  • 8111 «Витрати на оплату праці» — якщо працю працівників оплачують коштом спеціального фонду державного чи місцевого бюджету.

Коли, приміром, працівниця хворіла чи йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і бухгалтерові установи потрібно нарахувати відповідну допомогу — чи то по тимчасовій непрацездатності, чи-то по вагітності та пологах, — він використає іншу кореспонденцію. У цій ситуації з кредитом субрахунка 6511 кореспондує за дебетом 2114-й «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування», оскільки кошти на такі виплати спершу слід отримати у Фонді соціального страхування України.

Якщо ж мова йде про працівників, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, бухгалтер нараховує їм допомогу чи компенсацію, однак у бухгалтерському обліку з кредитом субрахунка 6511 кореспондує за дебетом 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів», оскільки кошти на їх виплату спершу маємо отримати за окремими програмами, що фінансують місцеві управління праці й соціального захисту населення.

Утримання із заробітної плат - проводки
ІРИНА ПИЛИПЧУК,експерт Експертус Головбух
Бухгалтер помилився у сумі зарплати. Що зробити, щоб за це нічого не було, та як повернути гроші організації.

Нарахування ЄСВ

І оплата праці працівників, і оплата їм днів тимчасової непрацездатності потребуватиме нарахування ЄСВ на суми нарахованих виплат. До речі, проводки з нарахування ЄСВ нічого спільного не мають з тими, які беремо для проведення утримань із заробітної плати.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Нараховуємо ЄСВ

8012, 8112

6313

Як бачимо, кореспондують за дебетом два субрахунки 8012, 8112 «Відрахування на соціальні заходи» залежно від фонду, з якого фінансують витрати на оплату праці працівників, а з кредитом — 6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Проводки для податків

Жодна зарплатна виплата працівнику не обійдеться без оподаткування обчисленої суми ПДФО і військовим збором. У такому разі для утримання із заробітної плати проводки будуть такими:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо ПДФО

6511

6311/1

Утримуємо військовий збір

6511

6311/2

До субрахунку 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» для зарплатних податків слід ввести два аналітичних рахунки:

  • 6311/1 — ПДФО;
  • 6311/2 — військовий збір.

Утримання із заробітної плати страхових коштів

Трапляється, що під час використання страхових коштів працівники установи припускаються порушень. Однак у бюджетній сфері приховати такі речі не вдасться. І за результатами перевірки винну особу встановлять і на установу накладуть штрафні санкції.

Далі — за наказом керівника установи встановлюють розмір санкцій, які слід утримати із заробітної плати працівника — винної особи. Для цього бухгалтерські проводки будуть інакшими.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо страхові кошти, фінансові санкції

6511

6416

Тобто для утримання суми страхових коштів чи для штрафних санкцій за порушення порядку використання страхових коштів використовуємо субрахунок 6416 «Розрахунки за страхуванням».

Інші утримання із заробітної плати

Платежі за придбаними працівником товарами у кредит

За заявою працівника із його заробітної плати можуть утримувати платежі за зобов’язаннями, взятими ним за товари, які продані в кредит торговельними організаціями. Звісно, за такого утримання із заробітної плати проводки будуть іншими.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо кошти за зобов’язаннями за товарами, що продані в кредит торговельними організаціями

6511

6513

Для цього використовуємо кредит субрахунка 6513 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит».

Внески для поповнення суми депозиту працівника

Якщо працівник напише заяву, у якій проситиме утримувати із його заробітної плати щомісячно певну суму коштів та перераховувати її в установу банку для поповнення суми депозиту, бухгалтер також використає інші проводки:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо платежі для поповнення суми депозиту

6511

6514

Як бачите, йдеться про кредит субрахунка 6514 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках».

Скористайтеся готовими прикладами експерта з питань соціального страхування

Внески за договорами добровільного страхування

Інколи бухгалтеру, який нараховує заробітну плату, дають заяву працівника, у якій він просить утримувати із його заробітної плати внески за договором добровільного страхування і перераховувати їх страховим організаціям. Для такого бухгалтерські проводки по заробітній платі будуть такими:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо внески за договорами добровільного страхування

6511

6515

Тобто для внесків за договорами добровільного страхування використовуємо субрахунок 6515 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування».

Членські профспілкові внески

Якщо працівник є членом профспілки і подав до бухгалтерської служби заяву про утримання з його доходів членського профспілкового внеску, бухгалтер утримуватиме такий внесок і перераховуватиме його профспілковій організації. Нагадаємо для такого утримання із заробітної плати проводки:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо членські профспілкові внески

6511

6516

Тобто для членських профспілкових внесків беремо субрахунок 6516 «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків».

Платежі на погашення позики

За заявою працівника бухгалтер може перераховувати із доходу останнього на відповідний рахунок в установі банку частину коштів для погашення позики, яку той взяв у банку. За такого утримання із заробітної плати проводки будуть:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо кошти на погашення позики

6511

6517

Для обліку коштів як платежів за позиками банку використовують субрахунок 6517 «Розрахунки з працівниками за позиками банків».

Платежі на погашення відрахувань

За заявою або на підставі виконавчого документа із доходу працівника відрахують відповідні суми коштів, у т. ч. й аліменти. У разі такого утримання із заробітної плати проводки використаємо з таблиці, а субрахунок — 6518 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання.

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Утримуємо кошти за виконавчими документами

6511

6518


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді