ОМС: доходи та видатки

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Органи місцевого самоврядування, з одного боку, мають свої власні доходи й витрати, а з іншого – це лише частина загальних надходжень і видатків місцевих бюджетів. У цьому огляді про власні доходи й витрати місцевих рад як окремих юридичних осіб та про джерела надходжень та функціональні напрями видатків місцевих бюджетів, якими ці ОМС управляють.

Нормативне підґрунтя видатків і надходжень ОМС

В основі формування видатків і надходжень органів місцевого самоврядування (ОМС) лежать такі нормативні документи:

На них і будемо спиратися.Як спланувати бюджет територіальної громади: лайфхаки від експерта

ОМС та їхня фінансова й юридична відокремленість

Органи місцевого самоврядування – це:

 • обласна рада.
 • районна рада;
 • міська рада та її виконавчий орган (комітет);
 • районна в місті рада та її виконавчий орган (комітет);
 • селищна рада та її виконавчий орган (комітет).
 • сільська рада та її виконавчий орган (комітет).

Щодо виконавчих органів (комітетів, виконкомів), то їх можуть створювати лише міська, районна, селищна, сільська рада (ст. 1 Закону № 280). Ради та виконавчі органи є окремими юрособами, які мають свої надходження й видатки, що є частиною бюджету відповідної місцевої ради. Однак міські ради ще й мають відокремлювати як окремі юрособи фінансові відділи – місцеві фінансові органи (МФО). Це вимога пп. “36” ч. 1 БКУ. По-суті, МФО теж є складовою ОМС, так як і виконкомам і МФО повноваження делегує сама місцева рада.

Як приклад, можна навести реалізацію ОМС у територіальних громад Дніпра та Чернігова:

Органи місцевого самоврядування

Територіальна громада

м. Дніпро

м. Чернігів

Представницький орган

Дніпровська міська рада

Чернігівська міська рада

Виконавчий орган

Виконавчий комітет Дніпровської міської ради

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

Місцевий фінансовий орган

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

Фінансове управління Чернігівської міської ради

Все це 6 відокремлених юросіб, які мають власні надходження й видатки, які є, по-суті, частинами в бюджеті відповідних територіальних громад. Такі юрособи при реєстрацію мають КВЕД 84.11 “Державне управління загального характеру”.

Надходження й видатки ОМС – це частина місцевого бюджету

Забезпечуються матеріально й фінансово ОМС за рахунок рухомого і нерухомого майна, землі, природних ресурсів, які знаходяться у комунальній власності відповідних територіальних громад (міста, району у місті, селища, села). За районними ж і обласними радами закріплено об’єкти, які вважаються спільними щодо всіх громад відповідної території.

Рухоме і нерухоме майно – це не єдина база роботи ОМС. Ще основою функціонування будь-якої ради виступають доходи місцевого бюджету (ч. 3 ст. 16 Закону № 280).

Місцевий бюджет – це свого роду план надходжень і напрямів витрачання фінансових ресурсів, які мають забезпечити функцій, покладених на ОМС, тобто на вищепереховані ради (ст. 1 Закону № 280).

Однак, з іншого боку, всі місцеві ради як окремі юрособи мають власні надходження й видатки. Виходить, що надходження та видатки такого ОМС – це:

 • у широкому розумінні – місцевий бюджет;
 • у вузькому розмінні – це доходи й витрати місцевої ради, їх виконавчих органів як окремих юросіб, які є бюджетними установами.

☛ У ОМС як окремих юросіб, що є бюджетними установами, є власні доходи й витрати та фінансова звітність. Однак усе це частина надходжень і видатків місцевого бюджету, яким вони управляють

Доходи й витрати ОМС як окремих юросіб

Такі доходи й витрати, як і у всіх бюджетних установ, плануються у кошторисі бюджетної установи, а потім відображаються:

Такі доходи й витрати – це частина місцевого бюджету. Як будь-яка бюджетна установа ОМС отримують асигнування з бюджету.

Однак, зверніть увагу, надходження й видатки місцевого бюджету не відображаються у фінансовій звітності, тобто доходах і витратах самого ОМС, наприклад місцевої ради. Діє принцип автономності (ст. 4 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996).

Доходи й витрати ОМС нічим не відрізняються від доходів і витрат інших бюджетних установ. Фінансова звітність по ним – та ж сама

Класифікація й облік доходів і витрат ОМС здійснюється за вимогами:

 • НП(С)БОДС 101 “Подання фінансової звітності”. Він містить вимоги до структури та наповнення Звіту про фінансові результати, що містить інформацію про доходи й витрати бюджетної установи за період (квартал/рік);
 • НП(С)БОДС 124 “Доходи”. Як типова бюджетна установа ОМС мають доходи від обмінних операцій (як правило, це лише бюджетні асигнування) та необмінних операцій (як правило, це надходження з державних або місцевих цільових фондів);
 • НП(С)БОДС 135 “Витрати”. Як типова бюджетна установа ОМС мають витрати по обмінним операціям (як правило, це лише витрати на виконання бюджетних програм) та необмінним операціям (як правило, це “інші витрати за необмінними операціями”, що включають сплату податків і обов’язкових платежів);
 • Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету (вони жКЕКВ), наказ Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333;
 • Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, постанова Кабміну від 28.02.2002 р. № 228. Даним порядком визначено наповнення доходів загального та спеціального фондів кошторису бюджетних установ.

Надходження й видатки, якими управляють ОМС

Загальна структура місцевих бюджетів, тобто їхній зміст і наповнення видатків і доходів визначаються не самими ОМС, а БКУ та БКУ та Наказом Мінфіну “Про бюджетну класифікацію” від 14.01.2011 р. № 11 (даліНаказ № 11). Останній містить класифікації доходів бюджетів та видатків (економічну та функціональну).

Звітністю по місцевим бюджетам є:

У місцевих бюджетах є позиції щодо самих ОМС, наприклад видатки на загальнодержавні функції (код 0100).

Місцевий бюджет – надходження й видатки під управлінням ОМС

Видатки, якими управляють ОМС

Нижче даємо можливість ознайомитися з основними напрямами видатків місцевих бюджетів різного рівня, якими управляють відповідні ОМС. Побачити в цифрах виконання місцевих бюджетів 2019-2021 років по видаткам можна за даною структурою можна у матеріалі Структура місцевих бюджетів у 2021 році

Таблиця видатків ОМС

ВИДАТКИ, ЯКИМИ УПРАВЛЯЮТЬ ОМС У МЕЖАХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Державні функції

сільські, селищні, міські територіальні громади

обласні

можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації

загальнодержавні1

+

0100

громадський порядок, зокрема протипожежний захист, безпека та рятування

+

0300

економічна діяльність2

+

0400

охорона навколишнього середовища, у т.ч.:

0500

 • програми природоохоронних заходів місцевого значення

+

житлово-комунальне господарство

+

0600

охорона здоров’я

+

+

0700

духовний та фізичний розвиток, у т.ч.3:

0800

 • культурно-освітні та театрально-видовищні програми

+

 • бібліотеки, музеї, філармонії, театри, будинки культури та ін.

+

 • культурно-мистецькі програми та програми місцевого значення

+

 • фізична культура і спорт (утримання спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки)

+

+

 • місцеві програми розвитку фізичної культури та спорту

+

 • місцеві програми підтримки здобуття професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення

+

освіта, у т.ч.:

0900

 • дошкільна

+

 • загальна середня, фахова передвища, професійно-технічна, вища, післядипломна, позашкільна, інші державні освітні програми

+

+

соціальний захист і соціальне забезпечення

+

1000

1 – це видатки на органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансову та зовнішньополітичну діяльність, проведення місцевих виборів і референдумів;

2 – сільське господарство, паливно-енергетичний комплекс, інша промисловість і будівництво, транспорт, зв’язок, телекомунікації та інформатику, інші галузі економіки, інша економічна діяльність;

3 – це фізична культура, спорт, культура та мистецтво, засоби масової інформації.

Скачати: Видатки, якими управляють ОМС у межах місцевих бюджетів

Надходження місцевих громад в управлінні ОМС

Надходження місцевих бюджетів, якими управляють ОМС при виконання своїх функцій, складаються з таких (ч. 1 ст. 9 БКУ):

 • надходження від податків. При цьому частина загальнодержавних зараховується у місцевий бюджет;
 • неподаткові надходження;
 • доходи від операцій з капіталом;
 • надходження від органів державного управління (міжбюджетні трансферти).

Нижче даємо можливість ознайомитися з основними джерелами надходжень місцевих бюджетів різного рівня. Побачити в цифрах виконання доходної частини місцевих бюджетів 2019-2021 років можна за даною структурою можна у матеріалі Структура місцевих бюджетів у 2021 році.

Таблиця податкових надходжень ОМС

ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В УПРАВЛІННІ ОМС

Складові надходжень місцевих бюджетів

%, який припадає на місцевий бюджет

Код за класифікатором доходів

сільська, селищна, міська

територіальні громади

районний

обласний

Загальнодержавні податки та збори

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)1

60

0

15

11010000

податок на прибуток підприємств

10

0

10

11020000

рентна плата

13000000

 • за спецвикористання лісових ресурсів

37

0

0

13010000

 • за спецвикористання води

0

0

45

13020000

 • за користування надрами (крім нафти, газу, газового конденсату, бурштину)

5

0

25

залежить від копалин2

 • за користування надрами (видобуток нафти, газу, газового конденсату)

3

5

2

13030700,

13030800,

13030900

 • за користування надрами (видобуток бурштину)

30

0

0

13031000

 • плата за спецвикористання водних об’єктів місцевого значення

100

0

0

13070200

акцизний податок

 • акциз з виробленого в Україні пального

13,44

0

0

14021900

 • акциз з ввезеного в Україну пального

13,44

0

0

14031900

 • акциз з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

100

0

0

14040000

екологічний податок

19010000

 • за викиди в атмосферу (крім СО2)

25 (55 – Київ)

0

30

19010100

 • за викиди в атмосферу СО2

25 (55 – Київ)

0

30

19011000

 • за розміщення відходів

25 (55 – Київ)

0

30

19010300

 • за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

25 (55 – Київ)

0

30

19010200

100

0

0

19050200

Місцеві податки за збори

податок на майно

18010000

 • податок на нерухоме майно (юрособи, житлова нерухомість)

100

0

0

18010100

 • податок на нерухоме майно (фізособи, житлова нерухомість)

100

0

0

18010200

 • податок на нерухоме майно (фізособи, нежитлова нерухомість)

100

0

0

18010300

 • податок на нерухоме майно (фізособи, житлова нерухомість)

100

0

0

18010400

 • земельний податок (юрособи, фізособи)

100

0

0

18010500,

18010700

 • транспортний податок (фізособи, юрособи)

100

0

0

18011000,

18011100

 • податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юросіб)4

100

0

0

12020100

збір за паркування транспортних засобів (юрособи, фізособи)

100

0

0

18020100,

18020200

туристичний збір (юрособи, фізособи)

100

0

0

18030100,

18030200

єдиний податок

18050000

 • єдиний податок (юрособи 3 група)

100

0

0

18050300

 • єдиний податок (фізособи 1-3 група)

100

0

0

18050400

 • єдиний податок (4 група, сільськогосподарська)

100

0

0

18050500

1– військовий збір сплачується до загального фонду державного бюджету;

2 – див. Класифікацію доходів бюджету з Наказу № 11;

3 – є рахунки до його сплати, є у бюджетній класифікації доходів. Однак у ст. 9-10 Податкового кодексу він відсутній у складі загальнодержавних і місцевих податків і зборів. За 2020 рік надходження по місцевим бюджетам з даного податку – 500516 грн, а за січень-травень 2021 року – 618980 грн (дані Openbudget). Даний податок замінений екологічним податком (існуючі надходження – можуть бути боргами минулих років);

4 – є рахунки до його сплати, є у бюджетній класифікації доходів. Однак у ст. 9-10 Податкового кодексу він відсутній у складі загальнодержавних і місцевих податків і зборів. За 2020 рік надходження по місцевим бюджетам з даного податку – 571112 грн, а за січень-травень 2021 року – 207070 грн (дані Openbudget). Даний податок замінений транспортним податком (існуючі надходження – можуть бути боргами минулих років).

Скачать: Джерела податкових надходжень місцевих громад в управлінні ОМС

Таблиця неподаткових надходжень ОМС

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ, ЯКИМИ УПРАВЛЯЮТЬ ОМС

ВИД НАДХОДЖЕНЬ

Частка, яка залишається у відповідному

місцевому бюджеті %

Код за класифікатором доходів

доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

 • частина чистого прибутку (доходу) державних/комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, які перераховуються ними до відповідного бюджету

частина*

21010300

 • дивіденди по акціям (часткам) господарських товариств, у статутному капіталі яких є комунальна власність

100

21010800

 • плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

100

21050000

 • адміністративні штрафи та інші санкції

100

21081100

 • плата за встановлення земельного сервітуту

100

21081700

адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності

22000000

 • плата за надання адміністративних послуг, у т.ч. адмінзбір за проведення держреєстрації юросіб, ФОП

100

22010300

 • плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

100

22011000

 • плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

100

22011100

 • інші адмінпослуги

100

22012500

 • плата за ліцензії на виробництво пального

100

22013100

 • плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним

100

22013200

 • плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

100

22013300

 • плата за ліцензії на право зберігання пального

100

22013400

 • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

100

22080000

 • державне мито

100

22090000

інші неподаткові надходження

24000000

 • концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності*

100

24160000

 • надходження коштів з рахунків виборчих фондів

100

24060600

 • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

100

24062100

власні надходження бюджетних установ

100

25000000

 • надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

100

25010000

 • інші джерела власних надходжень бюджетних установ

100

25020000

 • гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

100

42020000

* у порядку, що визначений місцевою радою

Скачати: Основні джерела неподаткових надходжень, якими управляють ОМС

Видатки та надходження ОМС
ІВАН ЛЕВАДСЬКИЙ,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Бюджетний кодекс зазнав змін, які діятимуть з 2021 року. Але про них варто знати уже сьогодні.

Таблиця інших надходжень ОМС

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ, ЯКИМИ УПРАВЛЯЮТЬ ОМС

ВИД НАДХОДЖЕНЬ

Частка, яка залишається місцевому бюджету %

Код за класифікатором доходів

доходи від операцій з капіталом

30000000

 • надходження від продажу комунального майна

100

31030000

 • кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, а також майна, одержаного громадою в порядку спадкування чи дарування, надходження грошей та інших цінностей, власники яких невстановлені

100

31010200

 • кошти від продажу землі

90

33010000

 • надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (золото, платина, дорогоцінне каміння/срібло)

80/50

надходження від органів державного управління (міжбюджетні трансферти)

21000000

 • дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

100

41020000

 • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

100

41030000

Скачати: Інші надходження, якими управляють ОМС

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді