Як обліковувати витрати за необмінними операціями

Мінфін роз’яснив, як суб’єкти державного сектору мають обліковувати витрати за необмінними операціями.

Податкові та неподаткові надходження (збори та платежі) включені до складу доходів від необмінних операцій відповідно до класифікації доходів, наведеної у пункті 1 розділу ІІ НП(С)БОДС 124 «Доходи».

Податкові, неподаткові та інших платежів, сплачені відповідно до законодавства на безповоротній основі за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», належать до витрат за необмінними операціями (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37751).

Перелік рахунків і субрахунків для узагальнення у бухобліку інформації про факти діяльності визначає План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків), призначення і порядок ведення яких встановлено Порядком застосування Плану рахунків.

Для відображення інформації про суми визнаних витрат за необмінними операціями призначено субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями».

►Як списувати інші необоротні матеріальні активи і які форми актів застосовати

Відповідно до пункту 3.9 розділу ІІ НП(С)БО 124 суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включають до доходів звітного періоду за датою їх фактичного надходження.

Суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, обліковують на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» Плану рахунків.

Джерело: сайт Міністерства фінансів України

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
25952

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
34511

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26189

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах забезпечується посадовою особою, яка здійснює керівництво установою та створює необхідні умови для її проведення. За несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, аудитори мають право накласти штраф.
8206

Нестача при інвентаризації: як діяти

Інвентаризаційна комісія не виявила активи, які бухгалтерська служба установи обліковує. Якими документами оформити нестачу при інвентаризації, як оцінити, облікувати та відшкодувати збитки?
15083