Доходи та видатки місцевих бюджетів у 2021 році

Автор

ОНИЩЕНКО Віктор

бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Розглянемо, якими були особливості формування доходів та видатків місцевих бюджетів на 2021 рік, а також структуру їх доходів і видатків на основі відкритих даних.

Децентралізація місцевих бюджетів 2021

У процесі децентралізації структура місцевих бюджетів змінилася. Наразі за ст. 5 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) місцеві бюджети охоплюють:

 • бюджет АРК Крим. Зрозуміло, що він існує лише номінально, ніяких надходжень і видатків по ньому немає, у чому можна переконатися на сервісі Openbudjet;
 • обласні бюджети;
 • районні бюджети;
 • бюджетів місцевого самоврядування, а саме: бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах (при створенні районних рад у місті).

Програмно-цільовий метод в ОМС

Розгалужену структуру бюджетної системи України, включаючи місцеві бюджети можна бачити тут. Усього місцевих бюджетів у 2021 році маємо 1952, з них:

 • обласних і АРК – 25 (реально – 24);
 • бюджет міст республіканського та обласного значення – 13;
 • районні бюджети – 136;
 • бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ) – 1469;
 • бюджети районів у містах обласного значення – 35;
 • бюджети міст районного значення – 6;
 • бюджети селищ міського типу – 39;
 • бюджети сільрад (сіл) – 229.

З цих бюджетів взаємовідносини з державним бюджетом мають лише обласні бюджети, бюджет м. Києва, бюджети ОТГ та районні бюджети.

☛ Найбільшу кількість серед місцевих займають бюджети ОТГ

Розмір і виконання місцевих бюджетів 2021

У процесі децентралізації влади місцеві громади отримали можливість формувати фінансово спроможні місцеві бюджети. Зміни у структурі надходжень і видатків у структурі місцевих бюджетів посилили та збільшили ці бюджети. У 2021 році процес децентралізації триває на етапі розробки змін до Конституції, проєкту яких поки що немає.

Наразі триває виконання місцевих бюджетів. За січень-квітень 2021 року вони були виконані на 31% від загального річного плану надходжень. Уточнений річний план місцевих бюджетів на 2021 рік складає 492.150.191.172,47 грн. Для порівняння на 2020 рік такий річний план був 464.211.723.951,52 грн. Це більше на 6%. Ступінь виконання за січень-квітень 2020 року був 31,35%. До речі, індекс інфляції за 2020 рік 105,0%.

Виходить, що маємо +6% у розмірах місцевих бюджетів 202 у порівнянні з минулим роком та 5% інфляції. Таким чином, по розмірах і виконанню місцевих бюджетів 2021 маємо практично те ж саме, що й у 2020 році.

Структура місцевих бюджетів по надходженням

Структура надходжень (доходів) місцевих бюджетів у цілому регулюється БКУ, а також частково (у частині трансфертів) законом про Держбюджет на відповідний рік. За ст. 6 БКУ доходи бюджету включають:

 • податкові надходження;
 • неподаткові надходження;
 • доходи від операцій з капіталом;
 • трансферти.

Левову частку надходжень місцеві бюджети отримують від податків та від державних органів влади (трансферти). Аби переконатися у цьому на основі вибірки офіційних відкритих даних з ресурсу Openbudjet побудуємо так у таблицю:

СТРУКТУРА ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Складові надходжень місцевих бюджетів

2019 (факт)

2020 (факт)

2021 (уточнений річний план)

млн грн%млн грн%млн грн%
податкові надходження, у т.ч.:270546482855726130750462
 • ПДФО і військовий збір
163587291778263819691340
 • податок на прибуток підприємств
1002529766294422
 • транспортний податок
00,60 0
 • рентна плата
495314678146311
 • акцизний податок
138962144303150993
 • екологічний податок
214902142017940
 • збір за забруднення навколишнього середовища
0,300,0700,010
 • податок на майно
368797378268395038
 • збір за паркування транспортних засобів
68636129901090
 • туристичний збір
151017201450
 • єдиний податок
335996372418398678
неподаткові надходження, у т.ч.:261055214635187684
 • доходи від власності та підприємницької діяльності
1250095006140
 • адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності
453814414141271
 • інші неподаткові надходження
24790199207900
 • власні надходження бюджетних установ
176133139963132363
доходи від операцій з капіталом292913473140251
надходження від органів державного управління (міжбюджетні трансферти)260302461601773416120833
Разом560528100471480100492150100
крім того, надходження від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій
4430014639932789

Найбільші надходження місцевих бюджетів 2021

Найбільші надходження місцеві бюджети у 2021 році мають від:

 • ПДФО та військового збору – 40%;
 • міжбюджетних трансфертів – 33%.

☛ Освітня субвенція – найбільша серед міжбюджетних трансфертів

У міжбюджетних трансфертах левову частку займає освітня субвенція, яка становить 49513 млн грн у 2021 році. Також значними є:

 • медична субвенція – 14583 млн грн;
 • субвенція на ремонт та утримання доріг – 12371 млн грн
 • базова дотація – 7748 млн грн;
 • додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 4606 млн грн;
 • субвенція на утримання окремих закладів та проведення заходів у сфері охорони здоров’я – 1916 млн грн.

☛ Основним джерелом надходжень місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб

Структура місцевих бюджетів по надходженням

Структура видатків місцевих бюджетів також регулюється БКУ, а також частково (у частині витрачання коштів, які отримуються як трансферти) законом про Держбюджет на відповідний рік. За ст. 10 БКУ є декілька класифікацій видатків місцевих бюджетів. Однак відкритих даних можна отримати інформацію у такому розрізі:

 • функціональна класифікація. Це функції держави, на які витрачаються кошти;
 • економічна класифікація. Це поточні, капітальні та нерозподілені видатки.

У таблиці нижче наведено, як виглядає структура видатків місцевих бюджетів за функціональною класифікацією на основі відкритих даних.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Державні функції

2019 (факт)

2020 (факт)

2021 (уточнений річний план)

млн грн%млн грн%млн грн%
 • загальнодержавні*
349146,2409697,8474909,5
 • громадський порядок, безпека та судова влада, зокрема протипожежний захист
13050,218340,416450,3
 • економічна діяльність
8185414,59392618,08617317,2
 • охорона навколишнього середовища
34140,624200,527740,6
 • житлово-комунальне господарство
343796,1321266,1280995,6
 • охорона здоров’я
8981615,9508669,7263875,3
 • духовний та фізичний розвиток**
215833,8218844,2252965,1
18710033,019942638,224430548,8
 • соціальний захист і соціальне забезпечення
10315818,2239994,6265245,3
 • міжбюджетні трансферти
87251,5106582,0114782,3
Всього видатків566248100,0522522100,0500172100,0

* це видатки на органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансову та зовнішньополітичну діяльність, управління системою державної служби, проведення виборів і референдумів, обслуговування боргу та виплати за державними деривативами;

** це фізична культура, спорт, культура та мистецтво, засоби масової інформації.

Найбільші видатки місцевих бюджетів 2021

Як бачимо, найбільшу частку у структурі видатків місцевих бюджетів 2021 займають видатки на освіту, які у структурі місцевих бюджетів охоплюють:

 • дошкільну освіту. Вони за планом 2021 року другі за значимістю – 48830 млн грн, що складає 20% усіх видатків на освіту місцевих бюджетів
 • загальну середню освіту. Вони за планом 2021 року найбільші – 149297 млн грн, що складає 61% усіх видатків на освіту місцевих бюджетів;
 • професійну (професійно-технічну) освіту);
 • фахову передвищу та вищу освіту;
 • післядипломну освіту;
 • позашкільну освіту та заходи з позашкільної роботи з дітьми;
 • інші заклади та заходи у сфері освіти.

☛ Освіта – найбільша стаття видатків місцевих бюджетів

Також значні видатки на економічну діяльність, яка у місцевих бюджетів включає в себе:

 • сільське господарство;
 • паливно-енергетичний комплекс;
 • іншу промисловість і будівництво;
 • транспорт. Вони найбільші – за планом на 2021 рік 45187 млн грн, що 52% від загальних економічних видатків;
 • зв’язок, телекомунікації та інформатику;
 • інші галузі економіки;
 • іншу економічну діяльність.

Власні надходження бюджетних установ: як перевіряють ревізори

Місцеві бюджети 2021: як завжди, є зміни

Зміни до БКУ щодо розподілу податкових і неподаткових надходжень між державним і місцевим бюджетами є практично щороку. Серед таких змін по податковим надходженням місцевих бюджетів 2021 – це віднесення до загального фонду об’єднаних сільських, селищних, міських територіальних громад, районних бюджетів:

 • 30% рентної плати за користування надрами для видобування бурштину за місцезнаходженням (місцем видобутку) бурштину;
 • 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального у порядку. У першому півріччі – пропорційно до обсягу реалізованого пального на відповідній території за друге півріччя 2020 року. У другому півріччі – теж пропорційно, але уже по першому півріччю 2021 року;
 • 13,44% відсотка акцизного податку з ввезеного в Україну пального. Розподіл аналогічний виробленому пальному (див. вище).

☛ У 2021 році у місцевих бюджетах нові надходження –по рентній платі по видобутку бурштину та акцизу на пальне, а також від ліцензій по рідинам для е-сигарет

Серед неподаткових надходжень місцевих бюджетів до плати за ліцензії на виробництво та торгівлю тютюновими виробами додалися плата за ліцензії по рідинам, що використовуються в електронних сигаретах. З 2021 року вони стали підакцизним товаром. Також у місцеві бюджети надходить плата за ліцензії на:

 • виробництво пального;
 • право оптової торгівлі пальним;
 • право роздрібної торгівлі пальним;
 • право зберігання пального.

скачати посадову інструкцію