Чи можливі централізовані закупівлі за рішенням територіальної громади

Автор
експерт, к.е.н., в.о. директора Навчально-наукового економічного інституту Державного університету економіки і технологій
Придбання територіальними громадами різноманітних товарів, робіт і послуг потребує дотримання встановлених державою правових та економічних норм. Експерт допоможе в них розібратися.

Чи знаєте ви, як завершити ревізію на свою користь? ►►► Пройдіть тест✔️

Про публічні закупівлі

Динамічний розвиток місцевого самоврядування України спричинив появу нових особливостей в сфері публічних закупівель. Придбання територіальними громадами різноманітних товарів, робіт і послуг потребує дотримання встановлених державою правових та економічних норм. Публічні закупівлі місцевого самоврядування повинні відповідати умовам конкурентного середовища, забезпечувати прозорість проведення закупівель, запобігати прояву корупції та недобросовісності.

Головними принципами публічних закупівель повинні стати: конкуренція учасників, максимальна економія, прозорість, запобігання корупції, рівні умови всім учасникам та інше.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі – Закон № 922-VIII), для органів місцевого самоврядування процедура публічних закупівель є обов’язковою за умови що вартість предмета закупівлі (товару, послуги) буде дорівнювати або перевищувати 200000 грн., а робіт – 1500000 грн.

Традиційно відповідальною особою за організацію публічних закупівель в органах місцевого самоврядування є спеціально уповноважена особа, яку призначає відповідний керівник, згідно з посадою в штатному розписі (або без посади, але з належною доплатою) цього органу.

Органи місцевого самоврядування, на правах замовника, самостійно оприлюднюють інформацію про закупівлю необхідних предметів (товарів, робіт чи послуг). Інформація розміщується в електронній системі закупівель на авторизованому електронному майданчику. До основних відомостей про закупівлю належать дані про конкурсну процедуру публічних закупівель, тендерну документацію і проект договору про закупівлю.

Слід зауважити, що публічні закупівлі для органів місцевого самоврядування є складною процедурою. Така складність обумовлена насамперед правовим регулюванням держави, значними затратами робочого часу штатних працівників (додаткове навантаження) або затратами фінансових ресурсів (посада згідно штатного розпису), посиленою увагою до процедури публічних закупівель зі сторони контролюючих органів, відсутність професіоналів на місцевих рівнях, ризик корупційних змов, тощо. Все це непродуктивно відволікає вище керівництво органів місцевого самоврядування від виконання своїх прямих посадових обов’язків. Відповідно до зазначених обставин, державою в Законі № 922-VIII передбачена можливість делегувати функцію самостійного проведення публічних закупівель від органів місцевого самоврядування до централізованих закупівельних організацій.

Централізовані закупівельні організації

Згідно із п. 38 ч. 1 ст. 1 Закону № 922-VIII, централізовані закупівельні організації - це юридичні особи державної або комунальної власності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять тендери та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону. Проте, норми Закону № 922-VIII не надають детальних правил порядку роботи централізованих закупівельних організацій в Україні та правил взаємодії з ними органів місцевого самоврядування.

Використання централізованих закупівельних організацій у роботі органів місцевого самоврядування дозволить проводити публічні закупівлі на професійному рівні, зменшити кількість типових помилок, досягнути економії коштів місцевого бюджету, забезпечити прозорість процесу закупівель, звести до мінімуму ризик корупційної змови.

Враховуючи перспективу використання централізованих закупівельних організацій для публічних закупівель органів місцевого самоврядування доцільно більш детально описати порядок їх функціонування.

Підпунктом 3 п. 3 Додатку до постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій» від 27.12.2018 р. № 1216 (далі – Постанова №1216) вказано, що централізовані закупівельні організації визначаються органами місцевого самоврядування (міською та обласною радами, якщо чисельність населення міста або області становить чи перевищує 1 млн. осіб) - для проведення тендерів в інтересах органів місцевого самоврядування. Аналізуючи дану норму, стає зрозумілим що право на використання послуг централізованих закупівельних організацій є тільки в тих органах місцевого самоврядування, населення яких налічує 1 млн. осіб та більше.

Централізовані закупівельні організації у своїй діяльності виконують наступні функції:

 1. проведення тендерів на заявку замовника;

 2. підготовка технічної специфікації для необхідних замовнику предметів споживання (товари, послуги, роботи);

 3. розробляє спеціальну методику аналізу кон’юнктури ринку товарів і послуг для наступного проведення тендерів, згідно заявок замовників;

 4. розробляє і затверджує методики розрахунку майбутніх цін на предмети закупівель для замовників;

 5. безперервний моніторинг ринку з метою задоволення інтересів замовника;

 6. інформаційно-консультаційне забезпечення замовника з питань організації та проведення тендерів;

 7. документальне забезпечення (технічні вимоги, специфікації, договори про закупівлю) замовника в процесі проведення тендерів.

З метою повноцінного функціонування, організаційно-управлінська структура централізованих закупівельних організацій повинна відповідати наступним вимогам:

а) у своєму штатному розписі мати чотири або більше уповноважених осіб;

б) структура централізованих закупівельних організацій повинна містити спеціалізовані відділи або підрозділи, до функцій яких передбачено виконання завдань моніторингу ринку товарів і послуг, комунікацій з учасниками ринку, організації і проведення тендерів, документального і юридичного супроводу здійснення процедури закупівель для замовників.

Централізовані закупівельні організації мають право здійснювати організацію і проведення тендерів, згідно з заявками органів місцевого самоврядування (замовників), тільки у тому випадку коли між ними укладено договір про співпрацю.

Органи місцевого самоврядування мають право самостійно вибирати централізовану закупівельну організацію серед тих, що визначені Кабінетом Міністрів України або місцевим самоврядуванням.

Територіальні громади самостійно встановлюють фактичну необхідність у предметах закупівлі (товари або послуги) на поточний рік, після чого формується річний план закупівель. Зазначена інформація вноситься в електронну систему закупівель, що дозволяє централізованим закупівельним організаціям мати вільний доступ до такої інформації та системно аналізувати інтереси замовників.

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015

Централізована закупівельна організація може здійснювати запити від замовника на інформацію та документи, які необхідні для проведення закупівлі.

Якщо до централізованої закупівельної організації надійшла пропозиція від органів місцевого самоврядування щодо здійснення закупівлі необхідних предметів споживання (товарів або послуг), то централізована закупівельна організація зобов’язана розпочати організацію та проведення тендерів в інтересах цього замовника протягом 20 робочих днів з дня надходження від нього інформації, необхідної для проведення тендеру.

Централізовані закупівельні організації можуть розпочинати організацію і проведення тендерів в інтересах замовників при умові дотриманні вимог Закону № 922-VIII та специфіки укладених рамкових угод.

Під рамковою угодою слід розуміти правочин, який укладений централізованою закупівельною організацією з декількома учасниками процедури публічних закупівель з головною метою – узгодження основних умов закупівлі товарів (або послуг) та їх закріплення у договорі про закупівлю.

Відповідальним за організацію та проведення тендеру в інтересах органів місцевого самоврядування є уповноважені особи від централізованих закупівельних організацій.

Вартість послуг централізованих закупівельних організацій

Згідно із п. 17 Постанови №1216, централізовані закупівельні організації надають послугу з організації і проведення тендерів для органів місцевого самоврядування на умовах платності. Розмір ціни за надані послуги встановлюється в залежності від суми договору публічних закупівель. Вартість послуг централізованих закупівельних організацій формується в наступному порядку:

 1. 3 % суми договору, якщо зазначена вартість закупівлі становить не більш як 10 млн. грн.;
 2. 2 % суми договору, якщо зазначена вартість закупівлі становить не більш як 50 млн. грн.;
 3. 1 % суми договору, якщо зазначена вартість закупівлі становить не більш як 100 млн. грн.;
 4. 0,5 % суми договору, якщо зазначена вартість закупівлі становить більш як 100 млн. грн.

Органи місцевого самоврядування не оплачують суму по договору централізованій закупівельній організації за організацію та проведення тендеру в тому разі, коли торги було скасовано або визнано такими, що не відбулися.

Переваги послуг централізованих закупівельних організацій для органів місцевого самоврядування

З метою оптимізації операційних затрат органів місцевого самоврядування, відповідним посадовим особам таких органів доцільно прийняти рішення про передачу права проведення публічних закупівель на централізовані закупівельній організації. Така доцільність ґрунтується на ефективності використання робочого часу працівників органів місцевого самоврядування; централізовані закупівельній організації несуть відповідальність за законність організації і проведення публічних закупівель та вирішення усіх конфліктних ситуацій; економія коштів місцевого бюджету шляхом широкого залучення учасників до тендеру та встановлення конкурентної (найнижчої) ціни; уникнення організаційних та документальних помилок, що дозволяє своєчасно отримувати необхідні предмети закупівлі.

Слід зауважити, що діюче законодавство України надає для вищого керівництва органів місцевого самоврядування можливість безпечно користуватися послугами з проведення публічних закупівель від централізованих закупівельних організацій. Тому, дискусій між посадовими особами органів місцевого самоврядування та контролюючими органами, з приводу законності використання послуг централізованих закупівельних організацій, виникати не повинно.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді