Державний фінансовий контроль в органах місцевого самоврядування

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Ревізія поширюється й на органи місцевого самоврядування і місцеві бюджети. Чим керується Держаудитслужба в ході ревізії та аудиту, порівняння різних видів фінансового контролю, повноваження та права Держаудитслужби в ході перевірки, типові зауваження та відповідальність по результатах ревізії.

Чи знаєте ви, як завершити ревізію на свою користь? ►►► Пройдіть тест✔️

Чим керується Держаудитслужба при ревізії ОМС

Діяльність Держаудитслужби, яка й здійснює державний фінансовий контроль щодо ОМС і виконання місцевих бюджетів, насьогодні визначають такі основні нормативні документами:

На дану нормативку і будемо спиратися далі.

Державний контроль за діяльністю ОМС: ревізія, інспектування, моніторинг, аудит?

Спершу про ревізію як таку. У бухгалтерів-бюджетників уже якось прижилося, що майже всі перевірки з боку Держаудитслужби у побуті називати ревізією. Це не дивно, так як у недалекому минулому ніякого аудиту у бюджетників не було, а була лише ревізія й Держаудитслужба мала назву Державного контрольно-ревізійної служби (ДКРС). Однак це не означає, що ревізію перейменували в аудит. Вона офіційно й залишилася як одна з форм державного фінансового контролю. Так, насьогодні існують аж 4 його види (ст. 2 Закону № 2939, пп. “3” ч. 4 Положення № 43):

У бухгалтерському ж побуті все ці форми контролю з боку Держаудитслужби часто називають ревізіями.

Ревізія – це те саме, що інспектування, тобто одна з форм державного фінансового контролю, під якою розуміють документальну або фактичну перевірку певних господарських питань

Зрозуміти різницю між різними видами контролю з боку Держаудитслужби допоможе таблиця нижче.

Державний фінансовий контроль ОМС

державний фінансовий аудит

(головний)

перевірка закупівель

інспектування (ревізія)

моніторинг закупівель

Суть процедури

Загальна та комплексна перевірка, що охоплює (ст. 3 Закону № 2939):

 • бухгалтерський облік в ОМС, у т.ч. правильність і достовірність фінансової /бюджетної звітності ОМС;
 • питання законності та ефективності витрачання коштів ОМС як розпорядників бюджетних коштів.

Документальна або фактична перевірка дотримання замовником законодавства про закупівлі

Документальна або фактична перевірка, що стосується лише певного питання (або їх набору). Мета – виявлення винних у порушенні посадових осіб, матеріально відповідальних осіб.

Аналіз дотримання законодавства у сфері публічних закупівель. Мета –запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель1

Документ, яким оформляється

Звіт2

акті перевірки закупівель

акт ревізії;

довідка – якщо зустрічна звірка; зведена довідка по результатам ревізій – для ревізій місцевого бюджету3

висновок про результати моніторингу процедури закупівлі

Тривалість

90 к. днів

10 роб. днів

30 роб. днів (планова);

15 роб. днів (позапланова). За рішенням суду – збільшується на 15 роб. днів і 5 роб. днів відповідно4.

15 роб. днів

1 – на відміну від перевірки публічних закупівель моніторинг здійснюється дистанційно (кабінетна перевірка) на основі різних баз даних. Моніторинг публічних закупівель здійснюється під час проведення самої процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю, може перевірятися відповідність тендерної документації. Моніторинг також може початися протягом усього строку дії укладеного договору про закупівлю (пп. “14” ч. 1 ст. 1, ст. 8 Закону “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922);

2 – оприлюднюється на сайті Держаудитслужби та є доступним для громадськості;

3 – п. 55 Порядку № 550;

4 – п. 9 Порядку № 550.

Таким чином, ревізія та інспектування – це одне й те саме, але відрізняється від державного фінансового аудиту:

 • ревізія ОМС, як і інших бюджетників, відбувається завжди з виїздом, включає перевірку первинних документів і фактичного стану об’єктів перевірки (перевірка наявності, обмірювання, зважування тощо). Як правило, ревізію (інспектування) проводять тоді коли вже є підозра про порушення, подана скарга, відбувається зустрічна звірка разом з перевіркою пов’язаних суб’єктів, перевірка виконання приписів, аварія (ч. 1 ст. 6 Закону № 877, п. 29 Порядку № 550). Інспектування (ревізії) найчастіше позапланові;
 • державний фінансовий аудит ОМС – це загальні питання. Останній проводиться за планом перевірок. Однак частина дій (процедур) у ході аудиту передбачають теж документальну/фактичну перевірку, що й при ревізії (інспектуванні). Про початок аудиту повідомляють не пізніше, ніж за 10 к. днів направленням керівнику ОМС повідомлення (ч. 4 ст. 5 Закону № 877).

Особливості ревізії ОМС

Особливість державного фінансового контролю, пов’язаного з ОМС у тому, що він охоплює дві сфери:

 • контроль самого ОМС як розпорядника бюджетних коштів. ОМС у складі місцевої ради, її виконкому та місцевого фінансового органу – це такі ж бюджетні установи, як і інші. Даний напрям врегульовує Порядок № 252;
 • контроль місцевого бюджету. А це й сам бюджетний процес, дотримання його процедури й питання ефективності витрачання коштів місцевого бюджету. Керуванням даним процесом та управлінням цими коштами займаються ОМС, тому аудит місцевих бюджетів тісно пов’язаний з аудитом самих ОМС. Даний напрям врегульовує Порядок № 698 та Порядок № 1017.

З огляду на це у Держаудитслужби й прописані спеціальні повноваження щодо перевірок ОМС.

Ревізія ОМС – це контроль їх як розпорядників бюджетних коштів, а також контроль дотримання бюджетного процесу, яким ОМС керують

Повноваження Держаудитслужби при ревізії ОМС

Повноваження Держаудитслужби щодо ОМС і місцевих бюджетів такі:

 • здійснювати контроль за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів (пп. “4” п. 4 Положення № 43). Це етап від реєстрації учасників бюджетного процесу, підготовки бюджетних запитів і закінчуючи затвердженням місцевих бюджетів і паспортів бюджетних програм, їх виконанням;
 • вживання заходів щодо усунення недоліків, зокрема подача рекомендацій та пропозицій ОМС (пп. “8” п. 4 Положення № 43). Зверніть увагу, що ключове завдання державного фінансового аудиту за Законом № 2939 – це не виявити порушення, а підвищити ефективність витрачання державних/місцевих коштів. Тому результатом аудиту мають бути, в першу чергу, рекомендації щодо підвищення даної ефективності.

У Держаудитслужби є також такі пов’язані з виконанням згаданих повноважень права:

 • наявність права отримувати безоплатно від ОМС документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ (ст. 8 Закону № 2939, пп. “2” п. 6 Положення № 43). Держаудитслужба може звернутися за документами до ОМС й при здійсненні аудиту чи ревізії підприємств, засновником яких є місцева рада, наприклад медзакладу-КНП, інших комунальних підприємств;
 • вилучати копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення (оригінали – лише за рішенням суду) (пп. “19” ч. 6 Положення № 43);
 • існування права порушити перед керівниками ОМС питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях (ст. 8 Закону № 2939, пп. “22” п. 6 Положення № 43). Наприклад, того ж головного бухгалтера ОМС, якщо виявлені порушення у сфері бухгалтерського обліку ОМС.

Реалізації вищезгаданих повноважень і прав ОМС відбувається за визначеними напрямами аудиту/ревізії.

Напрями ревізії ОМС

Напрями контролю Держаудитслужби за ч. 4 ст. 8 Закону № 2939 щодо ОМС і місцевих бюджетів наведено у таблиці нижче.

ОМС І МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ З БОКУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

ОМС як розпорядники бюджетних коштів (отримують асигнування з місцевого/ державного бюджетів)

Місцеві бюджети,

(їх затвердженням та виконанням займаються ОМС)

 • економія коштів місцевого/державного бюджетів і досягнення результативності в діяльності ОМС як розпорядників бюджетних коштів;
 • достовірність визначення потреби в бюджетних коштах;
 • контроль відповідності взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням та паспорту бюджетної програми;
 • дотримання законодавства про закупівлі;
 • веденням бухгалтерського обліку, зокрема складення фінансової/бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, кошторисів;
 • станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
 • стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів,
 • усунення виявлених недоліків і порушень;
 • реалізація інвестиційних проектів.

Держаудитслужба контролює (ч. 4 ст. 8 Закону № 2939):

 • цільовим та ефективним використанням коштів місцевих бюджетів;
 • цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під місцеві гарантії;
 • дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів.

Окрім наведених у таблиці об’єктів контролю (ОМС і місцеві бюджети) Порядком № 252 визначено також ще низку об’єктів контролю, які безпосередньо пов’язані з ОМС і місцевими бюджетами:

 • суб’єкти господарювання комунальної власності. По-суті, це самі ОМС у складі місцевої ради, її виконкому та місцевого фінансового органу;
 • підприємства, які утворені в установленому порядку ОМС. Здебільшого це комунальні підприємства;
 • господарські товариства, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50% та їх дочірні підприємства;
 • підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50% і більше комунальним підприємствам.

Типові зауваження внаслідок аудиту/ревізії ОМС

Серед зауважень аудиторів у ході державного фінансового аудиту ОМС і місцевих бюджетів, які часто зустрічаються, можна навести такі:

 • заборгованість зі сплати земельного податку/орендної плати за землю;
 • втрата надходжень від ПДФО внаслідок високого рівня неофіційної зайнятості;
 • сплата ПДФО підприємствами, які розташовані на території громади, за місцем реєстрації головного офісу поза межами громаді. Підприємства можуть обирати собі й сплату по місцю розташуванню філій/структурних підрозділів. Місцева влада має сприяти цьому;
 • витрачання ресурсів на компенсацію комунальних послуг комунальних підприємств місцевої громади;
 • занизькі ставки місцевих податків і зборів;
 • недостатнє фінансування закладів соціальної сфери, наприклад шкіл;
 • застарілість нормативної бази, за яку відповідає місцева рада та її виконком;
 • відсутність належного обліку землі у громаді;
 • невикористання наявних земель, які знаходяться у комунальній власності;
 • неоптимізована мережа закладів освіти та культури. Як наслідок, нераціональні витрати;
 • дотації комунальним підприємствам;
 • не освоїли кошти міжбюджетних трансфертів;
 • неналежне визначення результативних показників бюджетних програм.

Відповідальність ОМС за результатами ревізії

Держаудитслужба не застосовує штрафних санкцій щодо самого ОМС – лише може вимагати усунути виявлені порушення (п. 7 ст. 10 Закону № 2939). Держава не може штрафувати сама себе. Однак може бути:

 • стягнення збитків на користь бюджету, у т.ч. у судовому порядку (п. 8, п. 10 ст. 10 Закону № 2939). Зокрема це може бути й відшкодування збитків матеріально відповідальними особами;
 • накладання адмінштрафів на посадових осіб ОМС. Підстава – ст. 1642 КУпАП. Порушення законодавства з фінансових питань – від 136 до 255 грн. Накладає штраф Держаудитслужба.

Також у разі прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням вимог БК чи закону про Держбюджет, у т.ч. у частині міжбюджетних трансфертів – зупинення дії рішення про місцевий бюджет (ст. 117 БКУ).

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді