Меморіальні ордери бюджетних установ: бланки

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Завантажуйте чинні бланки меморіальних ордерів бюджетних установ та розгляньте приклад заповнення та порядок їхнього застосування.

Зміни до меморіальних ордерів 2024

Змін до форм меморіальних ордерів з лютого 2021 року не було. У цьому можна переконатися зазирнувши до наказу Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755. Останні зміни – це наказ Мінфіну від 15.02.2021 р. № 101 (далі Наказ № 101), який набув чинності ще 16 березня 2021 року.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останнє оновлення меморіальних ордерів

Пригадаємо останні зміни, які вніс Наказ № 101. Тоді змін зазнали:

  • меморіальні ордери № 11, № 11-авт «Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування». Зміна майже непомітна: додали «Кт субрахунку 62__». Це розрахунки за товари, роботи послуги. Цілком логічно, адже продукти харчування можуть надходити й не тільки по попередній оплаті (субрахунок 21__);
  • меморіальні ордери № 12, № 12-авт «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування». Специфічних змін взагалі немає, окрім реквізиту підпису.

В МО № 11-авт і № 12-авт змінили реквізити підпису – замість «ініціали та прізвище», «власне ім’я та прізвище».

Тоді ще з’явилася у Наказі № 101 оборотна відомість. Однак у ній нічого особливого немає – ведеться вона щомісяця та містить залишки та обороти по рахункам. Подібні оборотні відомості («оборотки») існують в усіх програмних засобах для ведення бухгалтерського обліку.

Інструкція про меморіальні ордери для бюджетних установ

Призначення кожного ордера за його номером проілюструємо в таблиці нижче.

ПЕРЕЛІК МЕМОРІАЛЬНИХ ОРДЕРІВ 2024

№ ордеру

Призначення

Номери рахунків, які ведуться в ордері

Особливості заповнення

1

Каса

Дт і Кт 2211, 2212

Заповнюються на основі звіту касира. При перенесенні даних з цього журналу до Журналу-головна виключаються обороти по внесенню та отриманню грошей з рахунків у ДКСУ і банках, оскільки вони дублюються в меморіальних ордерах № 2 і № 3

2

Рахунки в ДКУ та банках (загальний фонд)

Дт і Кт групи рахунків 23

Заповнюються шляхом вибірки, оскільки на субрахунку 2313, наприклад, обліковуються кошти як загального, так і спеціального фонду. Використовується також для обліку руху грошових коштів в іноземній валюті

3

Рахунки в ДКУ та банках (спеціальний фонд)

Дт і Кт групи рахунків 23

4

Розрахунки з дебіторами

Дт і Кт групи рахунків 21

Записи здійснюються окремо за кожним дебітором за КЕКВ. При визначенні суми не враховуються операції за реєстраційними рахунками та нараховані доходи, так як вони відображаються в інших ордерах

5

Розрахунки з зарплати і стипендій

Дт і Кт 6511, 6512, 6313, також Кт 6311, 6514-6519

Меморіальний ордер 5 складається за підсумками декількох розрахунково-платіжних відомостей, якщо їх більше одної. Якщо нарахування йде за рахунок спецфонду, то спочатку систематизуються й виводиться підсумок залишків загального фонду

6

Розрахунки з кредиторами

Дт і Кт 6211 і 6415

Записи здійснюються окремо за кожним кредитором за КЕКВ. При визначенні суми не враховуються операції за реєстраційними рахунками та нараховані доходи, оскільки вони відображаються в інших ордерах

7

Планові платежі (за товари, роботи, послуги)

Дт і Кт 2111 і 2113

При визначенні суми не враховуються операції по розрахункових рахунках та отримані продукти харчування, оскільки ця інформація міститься в інших журналах

8

Розрахунки з підзвітними особами

Дт і Кт 2116

При визначенні суми не враховуються операції по розрахункових рахунках (гроші могли перераховуватися підзвітній особі у безготівковій формі)

9

Необоротні активи (вибуття, переміщення)

Тільки Кт груп рахунків 10, 11, 12

Інформація щодо переміщення необоротних активів має бути такою ж, як і в Інвентарних картках їх обліку. Йдеться про основні засоби, МНМА, нематеріальні активи і довгострокові біологічні активи

10

МШП (вибуття, переміщення)

Тільки Кт 1812

Усі записи здійснюються з зазначенням матеріально відповідальної особи

11

Продукти харчування (надходження)

Дт 1511

Складається за наявності декількох накопичувальних відомостей по надходженню продуктів харчування. Записи ведуть окремо за кожним постачальником і матеріально відповідальною особою

11-авт

Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

12

Продукти харчування (витрачання)

Кт 1511

Складається у разі наявності декількох накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування. Записи ведуть окремо за кожним постачальником і матеріально відповідальною особою

12-авт

Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування

13

Виробничі запаси

(витрачання)

Кт 1512-1518

Вносяться дані про витрачання виробничих запасів, крім продуктів харчування, які вносять до ордерів № 11 і 12. По всім записам зазначаються документи та матеріально відповідальні особи

14

Доходи спеціального фонду

Кт 7011, 7111, 7112, 7211, 7311, 741, 7511

За кожним видом доходів спецфонду необхідно відкрити окремі ордери та пронумерувати їх № 14-1, № 14-2 і т. д.

15

Розрахунки з батьками на утримання дітей

Дт і Кт 6414

Складає централізована бухгалтерія на основі відомостей за розрахунками з батьками. Всі записи слід здійснювати окремо за кожною установою, яка обслуговується, або дитячою групою

16

Позабалансовий облік

Рахунки класу 0

На кінець місяця необхідно рахувати вартість залишку об’єкта позабалансового обліку. На кожний об’єкт ведеться окрема відомість

17

Все інше

Операції по рахункам, крім вищенаведених та операціям, які не потребують накопичувальних відомостей та зведень

Кожний меморіальний ордер за окремий місяць отримує свій номер, починаючи з 17 (тобто 18, 19 і т. д. по місяцях)

Книга аналітичного обліку депонованої зарплати і стипендій та Реєстр депонованих сум

Дт та Кт 6412

Складає касир, який закриває платіжну відомість. Також перевіряє головний бухгалтер

Заповнюємо меморіальний ордер № 5

Нижче наводимо меморіальний ордер 5 – зразок та приклад заповнення.

Як і інші господарські операції, нарахування зарплати працівникам бухгалтер відображає в бухгалтерському обліку. Для цього він заповнює меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій». Читайте, як це зробити правильно?

Крім меморіальних ордерів в нагоді стане Бухгалтерська довідка (для виправлення помилок) та Журнал-головна (для внесення підсумків з усіх ордерів).

Скачати меморіальні ордери бюджетних установзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді