Наказ про прийняття на роботу – оформлення на прикладі водія

Автор
керівник групи експертів із кадрових питань
Як оформити трудові відносини та оформити наказ про прийняття на роботу. Коли відмовити в оформленні трудового договору, а коли встановити стажування та випробування – дивимось на прикладі інструкції, як прийняти на роботу водія.

Коли приймаєте на роботу водія, видаєте наказ про прийняття на роботу та укладаєте трудовий договір, зважайте на особливі умови роботи за професією. Якщо у кандидата на посаду водія недостатня кваліфікація або проблеми зі здоров’ям, можуть постраждати пасажири транспортного засобу чи інші учасники дорожнього руху.

Ми склали інструкцію прийняття на роботу із п’яти кроків з урахуванням особливостей діяльності організації, яка допоможе вам правильно прийняти на роботу водія та оформити наказ про прийняття на роботу.

Перевірте, чи відповідає претендент на посаду кваліфікаційним вимогам

Персонал автомобільного транспорту повинен мати необхідний рівень професійної кваліфікації (ч. 1 ст. 17 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-IIIдалі – Закон № 2344). Випуск 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінтрансу від 14.02.2006 № 136, містить кваліфікаційні характеристики для професійної назви роботи «Водій автотранспортних засобів» (код КП 8322) залежно від категорії транспортного засобу, яким керуватиме працівник.

Кваліфікаційні характеристики водіїв ТЗ

Категорія посвідчення

Кваліфікаційна характеристика

В

Керує автомобілями, дозволена повна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів), а кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, – восьми

С1

Керує призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 кг до 7500 кг (від 7700 до 16 500 фунтів)

С

Керує призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг (16 500 фунтів)

D1

Керує автобусами, в яких кількість місць для сидіння, не враховуючи місця для водія, не перевищує 16

D

Керує автобусами, в яких кількість місць, крім сидіння водія, понад 16

BE, CE, DE та підкатегорії C1E, D1E

Керує составами ТЗ з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, якими водій має право керувати, але які не належать до зазначених категорій составів ТЗ

Кваліфікаційні вимоги до водіїв ТЗ

Категорія посвідчення

Кваліфікаційні вимоги

В

Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв ТЗ). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв ТЗ категорії B, кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу роботи

С1

Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв ТЗ). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв ТЗ категорії C1 та кваліфікаційна атестація. У разі перевезень небезпечних вантажів – спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи – не менше ніж три роки на ТЗ відповідної категорії

С

Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв ТЗ). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв ТЗ категорії C та кваліфікаційна атестація. У разі перевезень небезпечних вантажів – спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв для перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи – не менше ніж три роки на ТЗ відповідної категорії

D1

Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв ТЗ). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв ТЗ категорії D1 та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення водія на право водіння ТЗ категорій B, C, підкатегорії C1 або кількох з них, – неперервний трирічний стаж керування відповідним ТЗ та відповідна підготовка на право керувати ТЗ категорії D1

D

Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв ТЗ). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв ТЗ категорії D та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення на право водіння ТЗ категорій B, C, підкатегорій C1, D1 або кількох з них, – неперервний трирічний стаж керування відповідним ТЗ та відповідна підготовка на право керувати ТЗ категорії D

BE, CE, DE та підкатегорії C1E, D1E

Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв ТЗ). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв ТЗ категорій BE, CE, DE, підкатегорій C1E, D1E та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення на право водіння ТЗ категорій B, C, D, підкатегорій C1, D1, або кількох з них, – неперервний річний стаж керування відповідними ТЗ та відповідна підготовка на право керувати ТЗ категорій BE, CE, DE, підкатегорій C1E, D1E. У разі перевезення небезпечних вантажів – спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи – не менше ніж три роки на ТЗ відповідної категорії

Визначте категорію транспортного засобу, яким керуватиме водій. Введіть до штатного розпису посаду «Водій автотранспортних засобів» потрібної категорії, наприклад, «Водій автотранспортних засобів категорії В».

Ознайомтеся з посвідченням водія та досвідом його роботи. Якщо кандидат на посаду:

  • відповідає кваліфікаційним вимогам  – переходьте до наступного кроку;
  • не відповідає  – не укладайте з кандидатом трудового договору.

Направте на попередній медогляд

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати попередній медогляд працівника, коли є потреба у професійному доборі (ч. 1 ст. 169 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Роботи, пов’язані з управлінням наземним транспортом, належать до робіт, де є потреба у професійному доборі (п. 9 Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ, Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121).

Водії транспортного засобу проходять попередні медогляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу (п. 2.14 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246). Направте претендента на посаду на попередній медогляд. Якщо за результатом медогляду він:

  • може працювати водієм – переходьте до наступного кроку;
  • не може – відмове в укладенні трудового договору.

Визначьте, чи треба стажування

Обов’язкове стажування під час прийняття на роботу проводять для водіїв:

які мають посвідчення водія на право керувати будь-якими категоріями ТЗ – А, В, С або D, але протягом 12 і більше місяців до прийняття на відповідну роботу не працювали водіями. Підстава – пункт 3.4 Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансу від 05.08.2008 № 975 (далі – Порядок № 975)

стажування з практичного керування на відповідному ТЗне менше ніж 30 годин (п. 3.2 Порядку № 975)

яких приймають на роботу водіями вперше (п. 3.4 Порядку № 975)

яких переводять на нові для них марки або моделі колісних ТЗ

стажування – не менше ніж 8 годин. Якщо водій керував аналогічним колісним ТЗ на іншому підприємстві, під час прийняття на роботу проводять лише контрольну поїздку під керівництвом водія-інструктора (п. 3.9 Порядку № 975)

Дія Порядку № 975 поширюється лише на автомобільних перевізників незалежно від організаційно-правових форм та форм власності (п. 1.3 Порядку № 975).

Автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка на комерційній основі чи власним коштом перевозить пасажирів чи вантажі транспортними засобами (ст. 1 Закону № 2344).

Якщо ваша організація:

  • автомобільний перевізник – встановіть для кандидата на посаду водія стажування;
  • не належить до автомобільних перевізників – пропустіть цей крок.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Встановіть випробування

Щоб упевнитися, що працівник, якого приймаєте на роботу, відповідає роботі, яку йому доручаєте, можете встановити йому випробування. Професія водія автотранспортних засобів належить до категорії робітників.

Строк випробування для водіїв – щонайбільше один місяць (ст. 27 КЗпП).

Про випробування зазначають:

  • працівник – у заяві;
  • кадровик – у наказі про прийняття на роботу.

Складіть наказ про прийняття на роботу

Підстава для наказу – заява про прийняття на роботу.

заява про прийняття на роботу

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Наказ про прийняття на роботу складайте за типовою формою № П-1, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489, або за формою, відмінною від типової.

Наказ про прийняття на работу водія автотранспортних засобів

наказ про прийняття на роботу приклад

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Якщо ваша організація – перевізник, зазначте в наказі про те, що водій має пройти стажування (якщо цього вимагає Порядок № 975). Наприклад:

Встановити Моторному Василю Михайловичу стажування з 05 грудня 2023 р. по 08 грудня 2023 р. як водію, якого приймають на роботу вперше. Керівником стажування призначити Досвідченого Анатолія, водія-інструктора.

Не зазначайте в наказі реквізитів довідки про результати попереднього медогляду. Якщо майбутній працівник не пройшов медогляду або за результатом медогляду не може працювати водієм, немає підстав готувати наказ про прийняття на роботу. Довідки про попередні медогляди зберігайте в окремій справі.



зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді