Реєстрація бюджетних зобов’язань: робочі ситуації

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Реєстрація бюджетних зобов’язань: ➤ термін реєстрації ➤ підтвердні документи для реєстрації ➤ зразок заповнення реєстру бюджетних зобов’язань ➤ зразок заповнення реєстру бюджетних фінансових зобов’язань

Бюджетні установи, держоргани чи органи місцевого самоврядування не можуть господарювати без бюджетних зобов’язань та їх оплати, оскільки це важливі стадії виконання бюджету за видатками.

Органи Казначейства контролюють бюджетні зобов’язання під час їх реєстрації розпорядниками. Розглянемо, у які строки відбувається реєстрація бюджетних зобов’язань, які підтвердні документи для цього знадобляться та як їх заповнювати.

Бюджетні зобов'язання - порядок їх реєстрації

Чи всі зобов’язання бюджетні

Бюджетні зобов’язання — це зобов’язання, які посадові особи установи беруть, коли розміщують замовлення, укладають договори, придбавають товари, послуги, роботи, які слід оплатити, дотримуючи Бюджетного кодексу України (БК), зокрема частин першої і другої статті 48. Тобто бюджетним зобов’язання буде тоді, коли його установа взяла за:

 • загальним фондом — у межах бюджетних асигнувань, які встановлює кошторис;
 • спеціальним фондом — у межах відповідних фактичних надходжень спецфонду бюджету (відкритих асигнувань (виділених коштів), залишків власних надходжень на початок року і бюджетних асигнувань, які встановлює кошторис.

Якщо установа взяла зобов’язання і не дотримала цих умов або перевищила повноваження, які встановлює Держбюджет чи рішення про місцевий бюджет, це бюджетне правопорушення. Таке зобов’язання є недійсним, за ним не може бути бюджетної заборгованості, за ним не можна здійснювати платежі коштом бюджету.

Збитки чи шкоду, які заподіяли контрагенту, стягують у судовому порядку не з установи, від імені якої взяли зобов’язання, і не з бюджету, з якого фінансують установу, а з посадової особи установи, яка взяла таке зобов’язання. Це передбачає частина четверта статті 48 БК.

Який термін реєстрації бюджетних зобов’язань

Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань відбувається у терміни, визначені у пунктах 2.2, 2.4, 2.8 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок № 309).

Реєстрація бюджетних зобов’язань в органах Казначейства можлива протягом 7 робочих днів із дати, коли:

 • взяли бюджетне зобов’язання;
 • оприлюднили звіт про результати проведення процедури закупівлі у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (якщо застосовуємо торги);
 • орган Казначейства взяв на облік кошторис, зміни до нього;
 • змінили умови бюджетних зобов’язань.

Реєстрація бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства можлива протягом 7 робочих днів із дати, коли:

 • прийняли до виконання бюджетне фінансове зобов’язання, якщо інше не передбачає бюджетне зобов’язання;
 • змінили умови бюджетних зобов’язань чи бюджетних фінансових зобов’язань.

Реєстрація бюджетних зобов’язань: робочі ситуації
ІВАН ЛЕВАДСЬКИЙ,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Бюджетний кодекс зазнав змін, які діятимуть з 2021 року. Але про них варто знати уже сьогодні.


Підтвердні документи для реєстрації бюджетних зобов’язань

Щоб зареєструвати бюджетне зобов’язання, до органу Казначейства подавайте:

 • реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 1 до Порядку № 309; далі — Реєстр 1) у паперовому вигляді (у двох примірниках) і на електронному носії;
 • оригінали документів або засвідчені їх копії, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Підтвердні документи для реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, проведення платежів визначає додаток до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів, затверджених наказом Казначейства від 29.04.2013 № 68 (далі — Перелік № 68). Врахуйте, що він змінився.

Перелік підтвердних документів

У Реєстрі 1 зазначайте дату, коли його склали, та присвоюйте номер реєстрації в установі з початку бюджетного року окремо за КПКВ, окремо за загальним спеціальним фондом. Тобто, якщо установа має фінансування за двома КПКВ за загальним і спеціальним фондами, матимемо 4 Реєстри 1 з однаковим реєстраційним номером:

 • № 1 — КПКВ 1, загальний;
 • № 1 — КПКВ 1, спеціальний;
 • № 1 — КПКВ 2, загальний;
 • № 1 — КПКВ 2, спеціальний.

У Реєстрі 1 заповнюйте вступну частину за всіма реквізитами розділу «Дані розпорядника (одержувача) бюджетних коштів». Реквізит «Дата прийняття» не заповнюйте, його заповнює казначей, який зазначає дату реєстрації бюджетного зобов’язання. У реквізиті «інформація про процедуру закупівель» зазначайте ознаку:

 • 00 — якщо придбали без тендеру;
 • 01 — якщо придбали через процедуру закупівель.

Якщо реєструєте договір із попередньою оплатою, обов’язково у реквізиті «попередня оплата (грн)» зазначайте суму авансу. Розмір авансу, як і його строк, не повинен перевищувати таких, що містить постанова КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117 (далі — Постанова № 117), інакше бюджетне зобов’язання орган Казначейства не зареєструє.

Наведемо зразки, як заповнювати основну частину Реєстру 1 (розділ «Дані бюджетних зобов’язань»). Для цього розглянемо декілька прикладів.

Реєстрація бюджетних зобов’язань: робочі ситуації
ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО,керівник експертної групи Експертус Головбух
Дізнайтеся, які помилки ревізори вже виявили у ваших колег!

Кошторисні призначення

За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги), у т. ч. за бюджетними зобов’язаннями, у яких не зазначають суми, у Реєстрі 1 суми проставляємо розрахунково, але в межах річних планових показників (абз. 4 п. 2.2 Порядку № 309; див. Приклад 1).

За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаємо підтвердних документів про те, що взяли бюджетні зобов’язання, у реквізитах «дата документа» і «номер документа» проставляємо дату і номер Реєстру 1 (Порядок заповнення Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у додатку 1 до Порядку № 309; далі — Порядок заповнення).

Приклад 1. Як оформити бюджетне зобов’язання з оплати праці та ЄСВ

Кошторис на 2021 рік, який 08.01.2021 взяв на облік орган Казначейства, затверджує кошторисні призначення в сумі:

 • 1 137 600,00 грн — за КЕКВ 2111 «Заробітна плата»;
 • 232 660,00 грн — за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».

Потрібно зареєструвати бюджетні зобов’язання з оплати праці та ЄСВ, якщо зарплату перераховують на карткові рахунки працівників.

Подаємо Реєстр 1 від 15.01.2021 № 1, в основній частині якого є такі дані бюджетного зобов’язання.

До Реєстру 1 не додаємо жодних підтвердних документів.

Додаткова угода

Коли реєструєте додаткову угоду, у реквізитах «дата документа» і «номер документа» зазначайте дату і номер основного договору, у реквізиті «Примітки/інші суттєві умови» зазначайте реквізити додаткової угоди. Це передбачає Порядок заповнення. У реквізиті «сума (грн)*» зазначайте суму додаткової угоди, а не загальну суму за основним договором (див. Приклад 2).

Приклад 2. Як оформити бюджетне зобов’язання з придбання матеріалів, оплати теплопостачання

За договором від 04.04.2021 № 52-32/6 установа купує матеріали згідно зі специфікацією до договору на суму 15 000,00 грн. За додатковою угодою № 1 від 05.04.2021 до договору від 03.01.2021 № 251/01-21 сторони збільшили суму договору на 50 000,00 грн для оплати теплопостачання. Потрібно зареєструвати ці бюджетні зобов’язання.

Подаємо Реєстр 1 від 08.04.2021 № 15, в основній частині якого є такі дані бюджетного зобов’язання:

До Реєстру 1 додаємо за:

 • першою позицією — договір від 04.04.2021 № 52-32/6;
 • другою позицією — договір від 03.01.2021 № 251/01-21 і додаткову угоду № 1 від 05.04.2021.

Договір на 2 роки

За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі 1 проставляйте в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до такого договору (абз. 5 п. 2.2 Порядку № 309).

Приклад 3. Як реєструвати бюджетне зобов’язання з будівництва спорткомплексу

Згідно з договором підряду від 04.04.2021 № 15/25 установа є замовником будівництва спорткомплексу загальною вартістю 4 800 000,00 грн. Його будуватимуть у дві черги:

 • з 04.04.2021 по 31.12.2021 — 2 300 000,00 грн;
 • з 01.01.2022 по 31.12.2022 — 2 500 000,00 грн.

Кошторис на 2021 рік затверджує кошторисні призначення на ці цілі — 2 300 000,00 грн. Потрібно зареєструвати це бюджетне зобов’язання.

Подаємо Реєстр 1 від 09.04.2021 № 8, в основній частині якого є такі дані бюджетного зобов’язання.

До Реєстру 1 додаємо:

 • договір підряду від 04.04.2021 № 15/25;
 • копію рішення головного розпорядника бюджетних коштів про дозвіл на попередню оплату;
 • експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
  титул об’єкта.

Договір визнали нікчемним

Якщо договір визнали нікчемним і бюджетні зобов’язані по ньому були зареєстровані в органах Казначейства, їх потрібно зняти. Якщо бюджетні зобов’язання знімають з обліку, у Реєстрі 1 повторюйте повністю рядок, який зазначили у попередньому Реєстрі 1, за яким бюджетне зобов’язання орган Казначейства зареєстрував і взяв на облік. Суму такого бюджетного зобов’язання зазначайте зі знаком мінус (—). Цього вимагає абзац четвертий пункту 2.8 Порядку № 309.

Приклад 4. Як оформити бюджетне зобов’язання, якщо укладений договір визнали нікчемним

Орган Казначейства 28.03.2021 зареєстрував та взяв на облік договір від 22.03.2021 № 3/03-21 з придбання основних засобів вартістю 210 000,00 грн. Згідно з частиною першою статті 37 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII тендерний комітет його визнав нікчемним (протокол засідання від 01.04.2019 № 5). Розрахунки за даним договором замовник і постачальник не проводили.

Потрібно зареєструвати зняття цього зобов’язання.

Подаємо Реєстр 1 від 05.04.2021 № 11, в основній частині якого є такі дані бюджетного зобов’язання.

До Реєстру 1 додаємо договір від 22.03.2021 № 3/03-21, копію протоколу засідання тендерного комітету від 01.04.2021 № 5.

Як зареєструвати бюджетне фінансове зобов’язання

Щоб зареєструвати бюджетне фінансове зобов’язання, до органу Казначейства подайте:

 • реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 2 до Порядку № 309; далі — Реєстр 2) у паперовому вигляді (у двох примірниках) і на електронному носії;
 • оригінали документів або засвідчені їх копії, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання (які додавали до Реєстру 1) і бюджетного фінансового зобов’язання.

Документами, які підтверджують взяття бюджетного фінансового зобов’язання, як правило, є:

Перелік підтвердних документів, які потрібно надавати до Реєстру 2, містить Перелік № 68.

Дату складання, реєстраційний номер, вступну частину Реєстру 2 заповнюйте у тому ж порядку, що й Реєстр 1.

Якщо інформація про бюджетне фінансове зобов’язання пов’язана з витратами, які містять персональні дані фізособи, орган Казначейства оприлюднює її на порталі Є-data після захисту персональних даних. Для цього у реквізиті «Інформація про обмеження оприлюднення» зазначайте ознаку «ПД». У реквізиті «Примітка» зазначайте термін оплати бюджетного фінансового зобов’язання.

Якщо реєструєте попередню оплату (аванс) за договором, як правило, Реєстр 1 і Реєстр 2 слід подавати одночасно. У реквізитах «дані документа» і «номер документа» бюджетного фінансового зобов’язання зазначайте реквізити бюджетного зобов’язання, які були зазначені у Реєстрі 1. Зазначайте суму фінансового зобов’язання, тобто суму попередньої оплати (а не суму договору) і дублюйте її в реквізиті «у т. ч. попередня оплата». А у реквізиті «Примітка» зазначайте орієнтовну дату отримання товарів, виконання робіт, надання послуг (це кінцева дата строку використання авансу). Орган Казначейства порівнює її з датою за умовами договору. Так він перевіряє, чи дотримала установа строків і розміру авансу за Постановою № 117.

Якщо реєструєте факт виконання договору, у реквізитах «дані документа» і «номер документа» бюджетного фінансового зобов’язання зазначайте реквізити накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг) тощо. У реквізиті «сума (грн)» зазначайте вартість отриманих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яку підтверджують первинні документи (накладні, акти тощо). У реквізиті «Примітка» проставляйте дату, коли розпорядник бюджетних коштів приймає до виконання бюджетне фінансове зобов’язання (як правило, це дата резолюції керівника установи «до оплати»).

Як заповнювати основну частину Реєстру 2 (Додаток)

Якщо товар неякісний, не відповідає договірним умовам, бюджетне фінансове зобов’язання знімаємо. Для його зняття до органу Казначейства подавайте Реєстр 2 (суми у якому зі знаком мінус), накладну, акт, які підтверджують, що товар повертають постачальнику з причин невідповідності договірним умовам, відповідним рішенням суду стосовно обсягів або якості виконаних робіт, наданих послуг, додатковою угодою про зміну умов договору тощо.

Зразки заповнення основної частини Реєстру 2 (розділу «Дані бюджетних фінансових зобов’язань») дивіться нижче.

Зразок заповнення реєстру бюджетних фінансових зобов’язань

Скачати зразок

Коли орган Казначейства зареєструє зобов’язання

Реєстр 1, Реєстр 2, підтвердні документи до них, які отримав орган Казначейства, він опрацьовуватиме до:

 • 5 операційних днів (оп. дн.) — за капітальними видатками;
 • 3 оп. дн. — за захищеними поточними видатками, які потребують проведення процедур закупівель, та за іншими поточними видатками;
 • 1 оп. дн. — за захищеними видатками, які не потребують проведення процедур закупівель.

Відлік цього строку починається з дати, яку зазначає казначей у реквізиті «дата прийняття» Реєстру 1 і Реєстру 2. Тож слід контролювати, щоб цю дату проставили відразу (при отриманні реєстрів).

Після того, як опрацювали реєстри і підтвердні документи, орган Казначейства повертає їх установі. На кожному підтвердному документі має бути відмітка «зареєстровано та взято на облік».

Після того як орган Казначейства зареєструє і візьме на облік бюджетне фінансове зобов’язання, установа може готувати платіжні доручення для оплати взятих зобов’язань.

Які зобов’язання обліковують поза балансом

Реєстрація бюджетних зобов’язань: робочі ситуації
Фаїна Іскрижицька, експерт Експертус Головбух
В установи можуть бути визнані, невизнані та потенційні зобов’зання. Як їх обліковувати?


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді