Середньоденна заробітна плата

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Підкажемо, як визначається середньоденна заробітна плата та як зробити нарахування для різних виплат у 2024 році.

Середньоденна заробітна плата (середній заробіток) – це основа для розрахунку багатьох виплат у складі заробітної плати. Законодавство гарантує працівникам збереження та розрахунок середнього заробітку для відрядження, лікарняних, курсів підвищення кваліфікації відпустки тощо. Середня також використовується для обчислення певних видів допомог тощо. Для різних виплат – різні підходи обчислення середньомісячної заробітної плати.

Розрахунок середнього заробітку регламентує:

Розрахунок середнього заробітку для лікарняних і декретних 2024

При визначенні середнього заробітку для соціальних виплат працівникам – лікарняних та декретних (середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами) застосовуються норми Порядку № 1266.

За Порядком № 1266 розрахунковий період, за який слід обчислювати середній заробіток, становить 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. Наприклад, якщо працівник іде на лікарняний у травні 2024 року, то розрахунковим періодом буде травень 2023-квітень 2024..

Якщо ж застрахована особа не пропрацювала в установі навіть 12 місяців, то тоді беремо у розрахунок:

 • фактично відпрацьовані календарні місяці (з 1-го до 1-го числа);
 • фактично відпрацьовані календарні дні, якщо навіть невідпрацьований один місяць.

Якщо ж раптом особа захворіла у 1-й робочий день, то тоді розрахунковий період для розрахунку не потрібен, так як виплати нараховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки).

Із розрахункового періоду виключаються календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин:

 • тимчасова непрацездатність (лікарняний);
 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (6-річного віку за медичним висновком);
 • відпустка без збереження заробітної плати.

Порядок № 1266 не містить переліку виплат, що входять до середнього заробітку. Натомість передбачає, що середній заробіток слід розраховувати на основі заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ:

 • одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, яка не входить до фонду оплати праці, – не включається у розрахунок;
 • матеріальна допомога на оздоровлення – включається у розрахунок.

Перелік видів виплат, на які не нараховується ЄСВ, можна знайти у постанові КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Є також ще одна суттєва відмінність у розрахунку середньої за Порядком № 1266: у розрахунок включаються виплати за цивільно-правовими договорами (ЦПД). Натомість при розрахунку відпускних (див. про це далі) такі виплати, навпаки, не враховуються.

Узагальнені правила врахування різних виплат при розрахунку середньої за Порядком № 1266 наведено у таблиці нижче. Стандартний розрахунковий період у таких випадках 12 місяців.

ВИПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ПОРЯДКОМ № 1266

(для лікарняних і декретних)

Виплати, що входять у розрахунок

Виплати, що не входять у розрахунок

 • вся заробітна плата, у т.ч. оплата днів відрядження, матеріальна допомога на оздоровлення, премії, відпускні;
 • виплати за цивільно-правовими договорами (ЦПД)*
 • лікарняні – допомога з тимчасової непрацездатності;
 • декретні – відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань;
 • усі виплати, на які не нараховується ЄСВ. Їх містить постанова КМУ від 22.12.2010 р. № 1170

* виняток – якщо працівник має ще й реєстрацію ФОП і за такою виплатою за ЦПД сплачує податки самостійно, тобто як підприємець

Середньоденна заробітна плата формула

Тож середньоденна заробітна плата робітників обчислюється шляхом ділення:

Середньоденна заробітна плата формулаПам’ятайте, що в окремих випадках лікарняні та декретні потрібно оплачувати за середнім заробітком, розрахованим з розміру мінімальної заробітної плати. У цьому вам допоможуть приклади розрахунку середньої заробітної плати.

Зверніть увагу, що:

 • при розрахунку лікарняних і декретних календарних днів зайнятості включать і вихідні, і святкові/неробочі дні;
 • для премій (як разових до певного дня), так і квартальних, річних Порядок № 1266 якихось особливих правил не встановлює, тому вони включаються повністю, якщо місяць їхнього нарахування потрапив у розрахунковий період. Однак, якщо місяць їхнього нарахування виключається повністю, то тоді виключаються й такі премії у повному розмірі.

☛ Розрахунок середньої за Порядком № 1266 і Порядком № 100 має суттєві відмінності. Крім того, навіть у рамках Порядку № 100 є відмінності між 12-місячною середньою для відпускних та 2-місячною для оплати днів відряджень.

Калькулятор стажу

Розрахунок середнього заробітку для відпускних та інших виплат

Порядок №100 регламентує розрахунок середнього заробітку для усіх випадків, крім оплати лікарняних і декретних. Тож застосовуйте його для оплати відпусток, курсів підвищення кваліфікації, оплати днів відрядження (окрім держслужбовців), нарахування інших виплат на основі середнього заробітку.

Зверніть увагу, що склад виплат, які входять у розрахунок, та порядок врахування квартальних і річних премій кілька разів оновлювався (зміни були у грудні 2020, вересні 2021, квітні 2022 та вересні 2023).

Перелік виплат, які входять до середнього заробітку за Порядком № 100, наведений у таблиці нижче. Стандартний розрахунковий період для відпускних – 12 місяців.

ВИПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ (для відпускних)

Виплати, що входять у розрахунок

Виплати, що не входять у розрахунок

(винятки з п. 4 Порядку № 100 + виплати, які не входять до фонду оплати праці)

 • заробітна плата, крім винятків з п. 4 Порядку № 100, у т.ч. оплата днів відрядження, вимушеного прогулу;
 • лікарняні – допомога з тимчасової непрацездатності (ост. абз. п. 3 Порядку № 100);
 • декретні – допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (ост. абз. п. 3 Порядку № 100)
 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру);
 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачують замість добових);
 • грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких середній заробіток включається відповідно до чинного законодавства);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплат;
 • зарплата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;
 • винагороди державним виконавцям;
 • грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків;
 • виплати за цивільно-правовими договорами (ЦПД)*

премії за:

 • результатами щорічного оцінювання службової діяльності**;
 • винаходи та раціоналізаторські пропозиції;
 • сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
 • впровадження нової техніки і технології;
 • збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів;
 • збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин;
 • введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва

* виключаємо, так як винагорода за ЦПД не належать до фонду оплати праці. З незарплатних виплат до розрахунку включаються лише лікарняній і декретні;

** маються на увазі премії встановлені пп. «1» ч. 3 ст. 50 Закону «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 (даліЗакон про держслужбу)

Однак при розрахунку середньої зарплати для ситуації відрядження та інших випадків збереження середнього заробітку, наприклад днів донорства чи розрахунку вихідної допомоги, набір виплат дещо змінюється (див. абз. нижче після пп. «0» п. 4 Порядку № 100). Додається більше заборонених до включення у розрахунок виплат, що й показує таблиця нижче. Також іншим є й стандартний розрахунковий період – він усього 2 місяці.

ВИПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ

(для оплати днів ВІДРЯДЖЕННЯ та інших випадків збереження середнього заробітку)

Входять у розрахунок

Не входять у розрахунок (винятки з п. 4 Порядку № 100)

усі суми, які належать до заробітної плати, окрім винятків з п. 4 та Порядку № 100

 • усі виплати, що не враховуються при розрахунку відпускних за п. 4 Порядку № 100 (див. попередню таблицю);
 • лікарняні – допомога з тимчасової непрацездатності (ост. абз. п. 3 Порядку № 100);
 • декретні – допомога у звʼязку з вагітністю та пологами (ост. абз. п. 3 Порядку № 100);
 • відпускні (щорічна і додаткова відпустка);
 • оплата днів відрядження;
 • оплата вимушеного прогулу

Кількість днів у розрахунку середньоденного заробітку для відпускних та інших виплат

Зверніть увагу, що при розрахунку середньоденної для інших виплат за Порядком № 100 є свої особливості й порядок врахування днів відрізняється від такого для лікарняних і декретних.

Так, при розрахунку:

 • середньоденної для відпускних – розрахунок здійснюємо теж за к. днями, але виключаємо з розрахункового періоду святкові/неробочі дні. Також слід виключати дні відпустки «за свій рахунок» (абз. 6 п. 2 Порядку № 100);
 • середньоденної для оплати днів відрядження та випадків збереження середнього заробітку – розрахунок здійснюємо не за календарними днями, а за фактично відпрацьованими робочими днями (п. 8 Порядку № 100). Святкові, неробочі дні враховуємо, якщо працівник у такі дні працював, тобто вони були робочими. Крім того виключаємо дні, коли працівник не працював: дні відпустки, дні лікарняного, дні декретних, вимушеного прогулу.

Однак у держслужбовців для оплати днів відряджень Порядок № 100 не використовуємо, так як за ч. 5 ст. 42 Закону про держслужбу на весь період відрядження зберігається зарплата, тобто середньоденний заробіток не застосовується. Також це зазначено і в пп. «ж» п. 1 самого Порядку № 100.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Особливості розрахунку компенсації відпускних у 2024 році

За оновленим Постановою № 957 Порядком № 100 при розрахунку середньої зарплати для компенсації невикористаної відпустки було введено обмеження щодо розрахункового періоду – абз. 2 п. 2 Порядку № 100. Однак з 01 січня 2024 року застосовується звичайний порядок розрахунку компенсацій днів відпустки, але обмеження з абз. 2 п. 2 Порядку № 100 продовжує застосовуватися щодо днів відпустки, які були «зароблені» до 2024 року, тобто у 2023 році та раніше. Як наслідок, існують різні правила для оплати «днів до» (Д1) та «днів 2024» (Д2), що має наслідком використання двох різних середніх зарплат (СЗП1 та СЗП2) для оплати відповідних днів. Як рахувати компенсацію відпускних у даній ситуації – існує Роз’яснення щодо порядку обчислення середньої зарплати від Мінекономіки від 01.02.2024 р. У цьому роз’ясненні є й приклади. Для наочності дані правила унаочнено у таблиці нижче.

ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ (СЗП)

для КОМПЕНСАЦІЇ ДНІВ ВІДПУСТКИ, які «зароблені» у період:

до 2024 року (Д1)

у 2024 році та пізніше (Д2)

СЗП1 = виплати за січень-грудень 2023 ÷ 365*

СЗП2 = виплати за розрахунковий період, який визначається за звичайними правилами ÷ тривалість розрахункового періоду у днях (365 або 366)**

* у даному розрахунку кількість днів (365) не змінюється, так як 2023 рік мав саме 365 к. днів;

** при обчисленні компенсації у лютому 2024 – 365 к. днів, а у березні-грудні 2024 – 366 к. днів

Після розрахунку СЗП1 та СЗП2 компенсація відпускних (Кзаг) складається з двох частин (К1 та К2), порахованих для днів Д1 та Д2, та розраховується так:

 • К1 = СЗП1 × Д1;
 • К2 = СЗП2 × Д2;
 • Кзаг = К1 + К2.

Приклад такого розрахунку наведений наприкінці консультації (див. приклад 9 або ж приклади у згаданому роз’ясненні Мінекономіки).

Якщо днів відпустки, які «зароблені» до 2024 року немає, то розрахунок компенсації здійснюється за звичайними правилами – середня одна.

Приклад розрахунку середньої зарплати для лікарняних на основі Порядку № 1266

Як приклад розглянемо стандартну ситуацію з застосування Порядку № 1266 – це розрахунок середньоденної для оплати лікарняних.

Приклад 1. Розрахунок середньої для лікарняних. Працівник науково-дослідного інституту йде на лікарняний з 22 травня 2024 року. Розрахунковий період – травень 2023-квітень 2024. За даний період працівнику було нараховано:

 • 200000 грн – зарплата (без премії та лікарняних), у т.ч. 1200 грн – оплата 2-х днів відрядження у серпні 2024 року на основі середньої зарплати за червень-липень 2023;
 • 6000 грн (квітень 2024) – премія за І квартал 2024;
 • 3600 грн (липень 2023) – лікарняні за 8 к. днів.

При розрахунку слід повністю врахувати квартальну премію за І квартал 2024 року, так як місяць її нарахування (квітень 2024) увійшов у розрахунковий період.

Однак при розрахунку не враховуємо:

 • лікарняні липня 2023;
 • 8 к. днів перебування на лікарняному у липні 2023.

Згадана оплата днів відрядження – також враховується, так як це частина зарплати, яка увійшла в розрахунковий період та з якої сплачувався ЄСВ. Також це відпрацьовані дні – у відрядженні працівник виконував певну роботу.

Маємо такий розрахунок середньоденної зарплати:

(200000 + 6000)/(366 – 8) = 206000/358 = 575,42 грн

Місячні премії в розрахунку середньоденної для відпускних та інших виплат

Щодо місячних премій, то наразі діє так правило: місячну премію враховуємо у заробіток того місяця, у якому вона була нарахована, а не того місяця, до якого вона відноситься (див. абз. 3 п. 3 Порядку № 100). Так, премія за березень, яка нарахована у квітні, включається у розрахунку до заробітку квітня.

При цьому розмір премії для розрахункового періоду (РП) слід перерахувати за відпрацьованими робочими днями (ВРД) таким чином:

розрахунок середньоденної зарплати формула

У даній формулі:

 • ВРДн-1 – це відпрацьовані робочі дні попереднього місяця «н-1» (місяця, за який премію нарахували);
 • ВРДн – це відпрацьовані робочі дні місяця «н», у якому премію нарахували.

У розрахунку беруться саме відпрацьовані робочі дні в обох місяцях, які можуть бути меншими за норму за такі місяці. Про це йде мова у абз. 3 п. 3 Порядку № 100: «діленням суми премії… на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця».

Все це значить, що місячну премію включаємо у розрахунок середньої лише тоді, коли місяць її нарахування потрапив до розрахункового періоду (РП), але здійснюємо це лише після перерахунку такої премії за відпрацьованими днями за наведеною вище формулою. Якщо ж місяць нарахування та місяць, до якого премія відноситься, співпали, то таку премію включаємо до заробітку такого місяця у повній сумі.

Зверніть увагу, що перерахована сума премії може вийти як більшою, так і меншою за фактичну, а то й рівною такій. Розглянемо, як це буває й що робити.

Ситуація, коли перерахована премія для РП > фактична місячна премія. У випадку, коли перерахована премія вийшла більша за фактичну (таке буває, коли ВРДн-1 < ВРДн), то тоді застосовується правило з абз. 3 п. 3 Порядку № 100. Там сказано, що «Якщо період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної плати враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати.». Тобто при збільшенні перерахованої премії правило таке:

 • «обрізаємо» суму перерахованої премії до фактичної – якщо у місяці, за який премія була нарахована відпрацьованих робочих днів менше за норму:
 • залишаємо як є, тобто без обрізання залишаємо перераховану (збільшену) суму, якщо всі робочі дні місяця, за який премія була нарахована, були відпрацьовані, тобто вони рівні нормі.

Ситуація, коли перерахована премія для РП ≤ фактична місячна премія. То включається у розрахунок перерахована сума. Якщо кількість відпрацьованих робочих днів в обох місяцях буде однаковою, то тоді перерахована премія для РП буде дорівнювати фактичній.

☛ Перерахунок премії при розрахунку відпускних можна сказати, що «віртуальний», так як її перерахована сума впливає лише на середньоденну зарплату та суму відпускних. Сам ж сума виплаченої премії працівнику залишається «фізично» без змін.

Приклад 2. Кілька премій у розрахунковому періоді відпускних – облік різний. Нараховуємо відпускні у травні 2024 року. Розрахунковий період травень 2023- квітень 2024 (12 місяців). Було 3 місячні премії і всі по 5000 грн:

 • нарахована у січні 2024 за січень 2024. Таку премію включаємо у повній сумі 5000 грн;
 • нарахована у квітні 2024 за березень 2024. Таку премію перераховуємо за відпрацьованими робочими днями березня 2024 (21 р. днів) та квітня 2024 (22 р. дні), тобто у березні й квітні 2024 були відпрацьовані всі робочі дні за нормою для цих місяців. Маємо: (5000/21)×22 = 5238,10 грн > 5000 грн. Однак, так як у місяці, за який премія нарахована, – березень 2024 – відпрацьовані всі робочі дні за нормою, то беремо у розрахунок відпускних перераховану (збільшену) суму премії 5238,10 грн, – «обрізати» до 5000 грн не треба;
 • нарахована у травні 2024 за травень 2024. Таку премію не враховуємо, так як травень 2024 уже не входить до розрахункового періоду.

Приклад 3. Збільшення премії при її перерахунку. Розглянемо ще одну ситуацію, коли перехована сума премії виходить більша за фактичну й треба «обрізати». Нараховуємо відпускні у травні 2024 року. Розрахунковий період травень 2023-квітень 2024 (12 місяців). У квітні 2024 р. нарахована премія 5000 грн за березень 2024 року. Квітень має більшу кількість робочих днів, ніж березень (див. приклад 2), але працівник у березні 2024 року відпрацював лише 13 робочих днів з 21 за нормою (решта «нормових» днів – 5 днів був на лікарняному та 3 дні – у відпустці за свій рахунок). У квітні 2024 року були відпрацьовані всі 22 робочих днів за нормою. Маємо такий перерахунок:

(5000/13)×22 = 8461,54 грн

Премія збільшилася. За правилами абз. 3 п. 3 Порядку № 100 проводимо «обрізання» перерахованої суми до фактичної, тобто у розрахунку середньої використовуємо суму премії 5000 грн. Зверніть увагу, що тут дотримується умова «обрізання» – за березень 2024 робочі дні були відпрацьовані лише частково. Цим дана ситуація відрізняється від прикладу 2, де «обрізання» не було, незважаючи на збільшення перерахованої премії, так як березень 2024 там був відпрацьований повністю.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Приклад 4. Зменшення премії при її перерахунку. Нараховуємо відпускні у травні 2024 року. Розрахунковий період травень 2023-квітень 2024 (12 місяців). У квітні 2024 р. нарахована премія 5000 грн за березень 2024 року, але працівник у квітні 2024 року відпрацював лише 13 робочих днів з 22 за нормою (решта «нормових» робочих днів – 5 днів був на лікарняному та 4 дні – у відпустці за свій рахунок). У березні 2024 року були відпрацьовані всі з 21 робочих днів за нормою. Маємо такий перерахунок:

(5000/21)×13 = 3095,24 грн

У даному випадку все навпаки – премія зменшилася, так як відпрацьованих робочих днів у місяці нарахування премії менше на 8 днів, ніж у місяці, за який премія була нарахована.

☛ При перерахунку місячні премії можуть суттєво зменшуватися або збільшуватися, якщо у працівника є значна різниця у відпрацьованих робочих днях між двома місяцями

Приклад 5. Розмір премії не змінився при її перерахунку. Нараховуємо відпускні у травні 2024 року. Розрахунковий період травень 2023-квітень 2024 (12 місяців). У квітні 2024 р. нарахована премія 5000 грн за березень 2024 року, але працівник у березні 2024 року на 1 робочий день брав відпустку за свій рахунок і тому та відпрацював 20 робочих днів з 21 днів за нормою. У квітні 2024 року працівник відпрацював теж 20 робочих днів з 22 (решта – теж відпустка за свій рахунок, 2 дні). Маємо такий перерахунок:

(5000/20)×20 = 5000 грн

У даному випадку розмір премії не змінився, так як кількість відпрацьованих робочих днів у місяці нарахування премії (квітні 2024) та місяці, до якого вона стосується (березень 2024), – однакова. Аналогічний результат матимемо, якщо премія нарахована у березні 2024 за березень 2024 – тоді взагалі перерахунку не треба.

Квартальні та річні премії в розрахунку середньоденної для відпускних та інших виплат

Перерахунок місячної премії, який розглянули раніше, – це лише частковий випадок загальних правил перерахування премій з абз. 3 п. 3 Порядку № 100. Квартальні, річні та будь-які інші премії за період у 2 місяці та більше перераховуємо помісячно. Наприклад, аналогічним чином перераховується й премія за січень-квітень (4 місяці) чи інший період. Для цього за загальними правилами абз. 3 п. 3 Порядку № 100 робимо так:

 1. спочатку визначаємося з місяцями, на які перераховуємо премію. Місяць нарахування премії вважаємо першим, а потім з нього відраховуємо «ВПЕРЕД» таку наступну кількість місяців, яка відповідає кількості місяців, за які була нарахована премія. Так, для квартальної премії – це 3 місяці, для річної премії – 12 місяців і т.д. Назвемо ці місяці «майбутнім періодом»
 2. Знаходимо кількість відпрацьованих днів у періоді, за який премія була нарахована – ВРДп;
 3. перераховуємо премію на кожний місяць РП за формулою:

  середньоденна зарплата формула

Тобто спочатку знаходимо суму премії, яка припадає на 1 відпрацьований робочий день періоду, за який вона була нарахована (= премія/ВРДп). Потім даний показник множимо на кількість відпрацьованих днів у кожному місяці «майбутнього періоду» – ВРДм.

 1. у майбутньому періоді відбираємо лише ті місяці, які потрапляють до розрахункового періоду (РП). Отримані результати додаємо до заробітку відповідних місяців, які потрапили у РП.

Зверніть увагу, що місяці перерахованої премії, які не увійшли у розрахунковий період, залишаємо «на інше майбутнє». Вони можуть знадобитися, якщо працівник знову піде у відпустку, вирушить у відрядження й йому знову доведеться рахувати середню та визначати розрахунковий період. Якщо такі невраховані зараз місяці потраплять у новий розрахунковий період, то вже перераховану премію слід буде додати до заробітку таких місяців у новому розрахунку середньої.

Як наслідок з таких правил, маємо одразу декілька досить «цікавих» нюансів врахування премій:

 • нюанс № 1: частина перерахованої квартальної/річної премія внаслідок перерахунку «ВПЕРЕД» може ввійти у РП навіть якщо сам місяць нарахування такої премії залишився поза цим РП;
 • нюанс № 2: сума помісячних частинок премій після її перерахунку може не співпадати з розміром самої премії. Співпаде лише, якщо кількість відпрацьованих робочих днів періоду перерахунку та періоду нарахування премії однакові;
 • нюанс № 3: як і при перерахунку місячних премій при відхиленнях у кількості відпрацьованих робочих днів (ВРД) періоду нарахування премії та періоду перерахунку премії перерахована премія у своїй сумі може відрізнятися від фактично нарахованої;
 • нюанс № 4: якщо у періоді, за який премія була нарахована робочі дні були відпрацьовані лише частково, то премія при перерахунку може вийти більшою за фактичну. У такому разі проводимо її «обрізання» (як і у прикладах вище з місячною премією). Однак «обрізання» не буде, якщо у періоді, за який премія нарахована, всі робочі дні відпрацьовані повністю.

Такий складний у розмінні порядок врахування премій має перевагою те, що нарахування премії у наступному місяці чи місяцях не призводить до необхідності перераховувати вже нараховані до цього відпускні.

☛ Наслідки оновлених правил врахування премій: премія може впливати на заробіток майбутніх РП, а також її перерахована сума може відрізнятися від фактичної нарахованої.

Калькулятор індексації зарплати

Приклад 6. Врахування квартальної премії (відпускні). Працівник науково-дослідного інституту йде у відпустку з 27 травня 2024 року. Розрахунковий період травень 2023-квітень 2024. За даний період йому було нараховано 200000 грн заробітної плати (без премії).

У березні 2024 року працівнику була нарахована премія за І квартал 2024 року у сумі 16000 грн. У І кварталі 2024 року працівником було відпрацьовано 60 робочих днів (норма 65 р. днів, але 5 р. днів працівник був на лікарняному).

Проводимо перерахунок премії:

 • перший місяць у перерахунку – березень 2024 (місяць нарахування). Другий місяць – квітень 2024, а третій – травень 2024;
 • перерахунок премії на період перерахунку премії показано у таблиці нижче. У розрахунковий період потрапляють лише два місяці – березень 2024 і квітень 2024. На них припадає 9866,66 грн перерахованої премії (= 5333,33 + 4533,33). Щодо травня 2024, то він залишається «на майбутнє».

ПЕРЕРАХУНОК КВАРТАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

Місяць перерахунку

Робочі дні

Перерахована премія, грн

Розрахунок

Чи входить місяць у РП

норма

відпрацьовані

березень 2024

(місяць нарахування премії)

22

20

5333,33

= (16000/60)×20

так

квітень 2024

23

17

4533,33

= (16000/60)×17

так

травень 2024*

20

19*

5066,67

= (16000/60)×19

ні

Всього

65

56

14933,33

×

×

* у момент виходу у відпустку працівника бухгалтер може й не знати скільки робочих днів відпрацює фактично такий працівник, так як місяць ще не закінчився. Однак про такий місяць слід пам’ятати у майбутньому, наприклад, якщо працівник у червні 2024 року вирушить у відрядження й йому треба буде розрахувати середню зарплату за квітень-травень 2024 року.

Розраховуємо середньоденну зарплату для відпускних (святкових і неробочих днів під час воєнного стану немає, тому загальна тривалість розрахункового періоду – 366 днів):

(200000 + 9866,66)/366 = 209866,66/366 = 573,41 грн

Наглядно даний перерахунок демонструє графік нижче.

ВРАХУВАННЯ КВАРТАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ

місяці 2023 року

місяці 2024 року

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

розрахунковий період для відпускних (12 місяців)

місяць початку відпустки

місяці, за які нарахована премія

(І квартал 2024)

місяць нарахування премії

місяці, за якими частина премії входить у розрахунковий період

місяці перерахунку премії за відпрацьованими робочими днями

(3 місяці)

Приклад 7. Врахування квартальної премії «на майбутнє» (відрядження). Той же працівник, що й у прикладі 6, але у червні 2024 року він вирушає у відрядження. Розрахунковим періодом у такому разі є 2 місяці: квітень 2024-травень 2024. Його зарплата за ці 2 місяці 30372,86 грн (без премії). Однак у даній сумі є травневі відпускні (за 4 дні травня 2024) – 2293,64 грн).

У березні 2024 року працівнику була нарахована премія за І квартал 2024 року у сумі 16000 грн. У І кварталі працівником було відпрацьовано 60 робочих днів (норма 65 р. днів, але 5 р. днів працівник був на лікарняному).

Перерахунок даної премії уже був проведений у прикладі 6, тому скористаємося його результатом:

 • перший місяць у перерахунку – березень 2024 (місяць нарахування). Другий місяць – квітень 2024, а третій – травень 2024;
 • у розрахунковий період потрапляють два місяці перерахунку премії – квітень 2024 і травень 2024. На них припадає 9600 грн перерахованої премії (= 4533,33+5066,67). Зверніть увагу, що місяць нарахування квартальної премії (березень 2024) узагалі залишився поза межами розрахункового періоду.

Розраховуємо середньоденну зарплату для відпускних (кількість відпрацьованих робочих днів у квітні-травні 2024 взято з прикладу 6):

(30372,86 – 2293,64 + 9600)/(17+19) = 37679,22/36 = 1046,65 грн

Працівник був у відпустці за власний рахунок, на яку припало:

 • 5 робочих днів – у квітні 2024;
 • 1 робочий день – у травні 2024.

Через це працівником було відпрацьовано лише 17 робочих днів з 22 у квітні 2024 і 19 робочих днів з 20 робочих днів за нормою і у травні 2024. Також віднімаємо й суму відпускних (2293,64 = 4 × 573,41, де 4 кількість днів відпустки у травні 2024, див. приклад 6). Нагадуємо, що раніше у таблиці були наведені виплати для розрахунку середнього заробітку для оплати днів відрядження.

Наглядно даний перерахунок демонструє графік нижче.

ВРАХУВАННЯ КВАРТАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ

місяці 2024 року

01

02

03

04

05

06

місяць нарахування премії

розрахунковий період для відрядження>

(2 місяці)

місяць відрядження

місяці, за які нарахована премія

(ІІІ квартал)

місяці перерахунку премії за відпрацьованими робочими днями

(3 місяці)

І наостанок приклад з річними преміями, у яких досить тривалий «період впливу».

Приклад 8. Врахування річної премії. Працівник установи йде у відпустку з 20 травня 2024 року. Розрахунковий період тоді травень 2023-квітень 2024. За даний період йому було нараховано 168000 грн заробітної плати (без річної премії).

У січні 2024 року працівнику була нарахована річна премія за 2023 рік у сумі 8400 грн. У 2023 р. працівник відпрацював 240 р. днів (норма – 260 р. днів, але 20 р. днів працівник був у квітні 2023 року у відпустці без збереження).

Проводимо перерахунок річної премії:

 • перший місяць у перерахунку – січень 2024 (місяць нарахування). Другий місяць – лютий 2024, третій – березень 2024 і т.д. по грудень 2024 (12-й місяць);
 • перерахунок премії за місяцями перерахунку премії наведено у таблиці нижче. У розрахунковий період потрапляють лише 4 місяці – з січня по квітень 2024. На них припадає 6720 грн перерахованої премії (див. таблицю нижче – з січня по квітень). Щодо травня-грудня 2024, то вони залишаються «на майбутнє». Всього при перерахунку за відпрацьованими робочими днями «вперед» премія з 8400 грн перетворюється на 8540 грн, так як робочих днів у 2024 у даного працівника виходить більше (262 проти 260). Так як у 2023 році норма робочого часу була відпрацьована не повністю, то слід «обрізати» перераховану суму премії – робимо це починаючи з грудня 2024 і «назад» (абз. 3 п. 3 Порядку № 100 не уточнює, коли саме обрізати, але логічно обрати останній місяць, а якщо його не вистачає – попередній, тобто, листопад 2024).

ПЕРЕРАХУНОК РІЧНОЇ ПРЕМІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

Місяць перерахунку

Робочі дні

Перерахована премія, грн

Розрахунок

Чи входить місяць у РП

норма*

відпрацьовані

січень 2024

23

23

805

= (8400/240)×23

так

лютий 2024

21

21

735

= (8400/240)×21

так

березень 2024

21

21

735

= (8400/240)×21

так

квітень 2024

22

22

770

= (8400/240)×22

так

проміжна сума

( 4 місяців РП)

87

87

3045

×

×

травень 2024

23

23

805

= (8400/240)×23

ні

червень 2024

20

20

700

= (8400/240)×20

ні

липень 2024

23

23

805

= (8400/240)×23

ні

серпень 2024

22

22

770

= (8400/240)×22

ні

вересень 2024

21

21

735

= (8400/240)×21

ні

жовтень 2024

23

23

805

= (8400/240)×23

ні

листопад 2024

21

21

735

= (8400/240)×21

ні

грудень 2024

22

22

770/0**

= (8400/240)×22

/ = (770 – 770)**

ні

Всього (12 місяців)

262

262

9100/ 8400**

×

×

* норми наведено з припущення, що воєнний стан триватиме весь 2024 рік;

** так як перерахована сума премії вийшла більшою за фактичну (8400 грн), то проводимо «обрізання» на різницю (= 9100 – 8400 = 700). Тоді сума за грудень 2024 виходить 0 грн (=770 – 770 = 0)

Розраховуємо середньоденну зарплату для відпускних:

(168000 + 3045)/366 = 171045/366 = 467,34 грн

Наглядно даний перерахунок демонструє графік нижче.

ВРАХУВАННЯ РІЧНОЇ ПРЕМІЇ

місяці 2023 року

місяці 2024 року

01-09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

місяці, за які нарахована премія

місяць нарахування премії

місяць відпустки

розрахунковий період

(12 місяців, 05.2023-04.2024)

місяці перерахунку премії за відпрацьованими робочими днями (12 місяців)

Приклад 9. Розрахунок суми компенсації відпускних (дві середні). Працівник звільняється у другій половині травня 2024 року та має 15 к. днів невикористаної щорічної основної відпустки, у т.ч.:

 • дні невикористаної відпустки за 2023 рік (Д1) – 12 к. днів;
 • дні невикористаної відпустки за січень-травень 2024 (Д2) – 11 к. днів.

Дані про доходи працівника такі:

 • зарплата за січень-грудень 2023 року – 220000 грн;
 • зарплата за травень 2023-квітень 2024 року – 227500 грн;
 • лікарняні за жовтень 2023 року – 4000 грн.

Тоді розрахунок середньоденної зарплати за січень-грудень 2023 має вигляд:

СЗП1 = (220000 + 4000) ÷ 365 = 224000 ÷ 365 = 613,70 грн

Розрахунок середньоденної зарплати за травень 2023-квітень 2024 має вигляд:

СЗП2 = (227500 + 4000) ÷ 366 = 231500 ÷ 366 = 632,51 грн

При розрахунку святкові та неробочі дні вважаються звичайними з причини воєнного стану (інакше б їх треба було виключити).

Компенсація невикористаних днів відпустки, які були «зароблені» у 2023 році розраховується так:

К1 = 613,70 × 12= 7364,40 грн

Компенсація невикористаних днів відпустки, які були «зароблені» у січні-травні 2024 року розраховується так:

К2 = 632,51 × 11 = 6957,61 грн

Тоді загальна сума компенсації становить:

Кзаг = 7364,40 + 6957,61 = 14322,01 грнзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді