Навчальна відпустка: тривалість та оплата

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Оплата навчальної відпустки – які правила надання працівникам та розрахунку відпускних? За яких обставин надається відпустка у зв'язку з навчанням? Розглянемо з експертом.

Хто має право на додаткові відпустки у звʼязку з навчанням?

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва у закладах фахової передвищої, вищоїосвіти за вечірньою та заочною формами навчання, мають право на додаткову оплачувану (!) навчальну відпустку. Це передбачає ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504 (даліЗакон про відпустки). Зверніть увагу, що вища освіта в Україні має зараз три рівні (див. ч. 1 ст. 5 Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556, даліЗакон про ВО):

 • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти. Сюди зокрема належить навчання в коледжі (молодший бакалавр);
 • 1-й рівень (бакалаврський);
 • 2-й рівень (магістерський);
 • 3-й рівень (освітньо-науковий/освітньо-творчий). Сюди зокрема належить аспірантура та докторантура.

Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням має тривалість:

 • настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків, оцінювань та іспитів (екзаменів);
 • складання державних іспитів (підсумкової атестації, кваліфікаційного іспиту);
 • підготовки та захисту дипломного проєкту (дипломної роботи).

Право на навчальну відпустку працівник має незалежно від того, скільки часу він працює у даній організації, тобто з першого дня.

Такі відпустки будемо називати навальними. Ще є додаткові відпустки для тих, хто навчається у особливих закладах освіти – див. далі.

Документальне оформлення навчальної відпустки

Для надання таких відпусток має бути підстава – надісланий з закладу освіти виклик (лист, довідка) на наставновчу чи екзаменаційну сесію, державний іспит тощо. У такому виклику (листі, довідці) мають бути вказані дата чи період проведення відповідних частин навчального процесу, прізвище студента, форма навчання (заочна чи вечірня). Форма власності закладу освіти (приватна, державна, комунальна) значення не мають. Не має значення й чи отримує студент стипендію чи ні (на заочній чи вечірній формі навчання стипендії також бувають).

Сам виклик має навіть свою форму, яка затверджена наказом МОН від 23.06.2022 р. № 583, – форма № Н-5.01. Ніяких довідок про відсутність академічної заборгованості при цьому не треба.

Офіційна форма № Н-5.01 має ще й інші функції: вона має поля для підтвердження прибуття студента в заклад освіти та вибуття звідти, а також про результати складання сесії (склав, не склав). Бюджетникам краще вимагати надання саме даної форми, у т.ч. й від приватних навчальних закладів. Або хоча б збереження всіх реквізитів, які є в офіційній.

Разом з викликом працівник має написати заяву на ім’я керівника з проханням надати йому додаткову оплачувану відпустку у звʼязку з навчанням. Вказана у заяві дата початку та тривалість відпустки має відповідати виклику. Робити період відпустки більшим за визначений у ст. 216 КЗпП бюджетникам не потрібно. Якщо треба більший час, наприклад час на дорогу, то краще ці додаткові дні вказати як відпустку без збереження.

Після отримання заяви та виклику треба видати наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки довільної форми. За відсутності документів (виклику, заяви) у відпустці можна відмовити.

У табелі обліку робочого часу дні додаткової відпустки на навчання показуємо літерою «Н» або цифровим кодом «12».

Ірина ЖИТКОВА шеф-редактор Експертус Кадри
Оформте навчальну відпустку за заявою працівника з дати, коли закінчиться тимчасова непрацездатність, якщо відповідно до довідки-виклику до цієї дати ще триватиме сесія у закладі вищої освіти. Законодавство не передбачає можливості одночасно отримувати допомогу з тимчасової непрацездатності та відпускні за час навчальної відпустки. До того ж роботодавцю не потрібно звільняти від роботи працівника, який хворіє. Допомогу з тимчасової непрацездатності не надають за період перебування працівника у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Обмеження навчальних відпусток під час воєнного стану

В умовах воєнного стану роботодавець має право відмовляти працівнику, який залучений до робіт на об’єктах, що належать до критичної інфраструктури, у будь-якій відпустці (виняток – відпустка по вагітності й пологам, відпустка по догляду за дитиною до 3-х років). Таке право роботодавця визначено ч. 2 ст. 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136. Пізніше Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» від 22.11.2023 № 3494-IX встановив, що відмовити у наданні будь-яких відпусток можливо працівникам, задіяних на виробництві товарів оборонного призначення або ж залучених до виконання мобілізаційного завдання/замовлення (виняток – також відпустка по вагітності й пологам, відпустка по догляду за дитиною до 3-х років). Отже, відмовити у такому разі можна й у наданні навчальної відпустки.

В інших ситуаціях, тобто при виконання звичайних («некритичних») робіт, при роботі на звичайних підприємствах, в установах відмовляти працівнику у наданні відпустку звʼязку з навчанням підстав немає. Це обов’язок роботодавця.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Навчальна відпустка – тривалість

Навчальна відпустка надавається в календарних днях – тривалість наведена у таблиці нижче (див. ч. 1 ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки). Зверніть увагу також, що рівнів акредитації закладів вищої освіти, які згадуються ст. 15 Закону про відпустки вже немає – це не відповідає згадуваному Закону про ВО , де натомість мова йде про рівні вищої освіти. Через це краще орієнтуватися на текст ст. 216 КЗпП, яка враховує оновлення законодавства в галузі освіти. Чому норми ст. 15 Закону про відпустки не оновили – невідомо.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ВІДПУСТОК

Частина навчального процесу

Тривалість навчальної відпустки

Підстава

«Звичайні» навчальні відпустки

період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 1 та 2 курсах у закладах вищої освіти*

 • у закладах фахової передвищої освіти з вечірньою формою навчання – 10 к. днів;
 • у закладах вищої освіти з вечірньою формою навчання – 20 к. днів;
 • у закладах фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою навчання – 30 к. днів

пп. «1» ст. 216 КЗпП

на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів (екзаменів) - для тих, хто навчається на 3 і наступних курсах*

 • у закладах фахової передвищої освіти з вечірньою формою навчання – 10 к. днів;
 • у закладах вищої освіти з вечірньою формою навчання – 20 к. днів;
 • у закладах фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою навчання – 30 к. днів

пп. «2» ст. 216 КЗпП

на період складання державної підсумкової атестації, державного кваліфікаційного іспиту

 • у закладах фахової передвищої, вищої освіти – 30 к. днів

пп. «3» ст. 216 КЗпП

на період підготовки та захисту дипломного проєкту, дипломної чи творчої роботи*

 • здобувачам закладів фахової передвищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання – 2 місяці;
 • закладів вищої освіти – 4 місяці

пп. «4» ст. 216 КЗпП

Додаткова оплачувана відпустка (раз на рік)**

аспірантура

 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру (з відривом або без відриву від виробництва) для підготовки та складання іспитів – 10 к. днів на кожний іспит (раз на рік);
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки – 30 к. днів

ст. 216 КЗпП

* навчальна відпустка надається впродовж навчального року;

** дані відпустки слід розглядати як додаткові щорічні відпустки з тими ж особливостями надання та оплати

Розрахунок навчальної відпустки 2024 року

Оплата навчальної відпустки у 2024 році здійснюється за Порядком обчислення середньої заробітної плати, що затверджений постановою від 08.02.1995 р. № 100. Святкові та неробочі дні, які припали на період відпустки, виключають і не оплачують. Тобто розрахунок відпускних такий же, як і для відпускних при виході у щорічну основну і додаткову відпустку.

Микола КИРИЛЬЧУК експерт з оплати праці та податкового обліку Експертус Головбух
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних органів профспілки, надають додаткову відпустку до 6 к.дн. Закон №3494 не змінює тривалості цієї відпустки, але передбачає компенсацію середньої зарплати за рахунок профспілки, за рішенням якої працівника направили на профспілкове навчання. Раніше йшлося про збереження середньої зарплати за рахунок роботодавця.

Навчальна відпустка зовнішньому суміснику

Для працівників, які уклали трудовий договір за сумісництвом, оплату додаткових відпусток у зв’язку з навчанням законодавство не передбачає.

Тому на період додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням, яку надають за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом надається відпустка без збереження заробітної плати (підстава – п. 14 ст. 25 Закону про відпустки). Така відпустка обов’язково надається працівнику-суміснику на строк відпустки за основним місцем роботи.

Додаткові працівникам, які навчаються у особливих («творчих») закладах вищої освіти

Окрім навчальних відпусток, які раніше згадувалися, ще є додаткові відпустки, які надаються

працівникам, які успішно навчаються у закладах вищої освіти за вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої («творчі») особливості. Вони визначені п. 1 Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затвердженого постановою КМУ від 28.06.1997 № 634, (даліПорядок № 634). Такі відпустки:

 • є щорічними додатковими відпустками;
 • надаються понад навчальні відпустки, які визначені ст. 15 Закону про відпустки. Тобто право на навчальні відпустки за ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки залишається незалежно від надання цих додаткових відпусток.

Відмінність таких відпусток від звичайних навчальних відпусток, які були розглянуті раніше лише у документальних підставах надання. Тут уже має бути просто довідка від закладу вищої освіти, що студент успішно навчається. «Успішно» – це значить не оцінки, а те, що він має виконаний навчальний план. Ситуація можливості наявності «хвостів» і скільки їх може бути законодавчо не врегульована. Однак бюджетникам у даній ситуації все ж таки краще отримати від закладу довідку про відсутність академічної заборгованості студента. У довідці обов’язково має бути вказана форма навчання (заочна чи вечірня).

Щодо розрахунку оплати, то такі відпустки є різновидом щорічних відпусток, тому правила розрахунку середньоденної зарплати й подальшого розміру відпускних – такі ж, як і при оплаті основної щорічної відпустки, додаткової відпустки чи додаткової відпустки «на дітей». Тобто такі ж, як і при розрахунку оплати «звичайних» навчальних відпусток (див. вище).

Тривалість таких додаткових відпусток для «особливих» при навчанні в особливих закладах вищої освіти наведена у таблиці нижче. Заклад вищої освіти у разі потреби перерозподіляє додаткові відпустки між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу (п. 2 і п. 3 Порядку № 634).

ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ, ДЕ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС МАЄ СВОЇ ОСОБЛИВОСТІ

Напрямки навчання

Тривалість навсальної відпустки

Підстава

Додаткові відпустки працівникам, які навчаються у закладах, де навчальний процес має свої особливості

 • культура (народна художня творчість);
 • музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)
 • 10 к. днів зі збереженням зарплати;
 • 10 к. днів без збереження зарплати

пп. «а» п. 1 Порядку № 634

 • театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія);
 • кіномистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно, телеоператорство)
 • 20 к. днів зі збереженням зарплати;
 • 10 к. днів без збереження зарплати

пп. «б» п. 1 Порядку № 634

філологія (мова та література)

10 к. днів без збереження зарплати

пп. «в» п. 1 Порядку № 634

Чи можна відмовити у наданні навчальної відпустки

Відмова має бути обґрунтованою. Як уже зазначалося, це може бути відсутність документів, наприклад виклику на сесію, або ж робота на об’єктам критичної інфраструктури під час воєнного стану.

Необґрунтована відмова може розцінюватися як порушення законодавства про працю, що загрожує «трудовими» штрафами, а саме на установу у розмірі 8000 грн у другому-четверому кварталі 2024 року – з 1 квітня такий розмір мінімальної заробітної плати (абз. 9, 10 ч. 2 ст. 265 КЗпП). Повторне порушення вже буде 16000 грн, тобто 2 мінімальні зарплати. Крім того, ще може бути адмінштраф на посадових осіб – від 510 до 1700 грн (ч. 1, ч. 2 ст. 41 КУпАП).зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді