Відомість нарахування заробітної плати – ЗРАЗОК 2024 року

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Відомість нарахування заробітної плати (форма П-6 | форма П-7): ➤ бланк ➤ зразок на 2024 рік ➤заповнення ➤ затвердження

Відомість нарахування заробітної плати

Офіційно затвердженої типової форми відомості нарахування заробітної плати насправді не існує. Ні для підприємств, ні для бюджетників. Щоправда, існує ще наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 (даліНаказ № 489), у якому є такі відомості:

 • розрахунково-платіжної відомості працівника, а саме розрахункового листа виплати зарплати (форма П-6);
 • розрахунково-платіжної відомості (зведеної) (форма П-7).

Однак усі ці відомості призначені для оформлення не для самого процесу розрахунку (нарахування) заробітної плати, а уже для подачі результату такого розрахунку за місяць, який повідомляється працівнику та керівництву:

 • нарахувань та утримань за конкретним працівником – форма П-6;
 • суми таких нарахувань і утримань за всіма працівниками – зведена форма П-7.

По-суті, форма розрахунково-платіжної відомості працівника (форма П-6) та розрахунковий листок, який видається працівнику в кінці місяця, – це одне й те саме. Єдине, що розрахунковий листок має більш просту форму, у ньому залишають тільки ті рядки (нарахування, виплати, утримання), які дійсно зустрічаються у даної установи.

Щодо самої відомості нарахування зарплати, то вона розробляється установою самостійно або ж використовуються певні готові форми, які існують у тих програмних продуктах, які установи використовують для автоматизації бухгалтерського обліку. Здебільшого вони всі нагадують давню розрахункову відомість типової форми П-49 з уже недіючого наказу Мінстату від 22.05.1996 р. № 144.

Увага: Відомість нарахування заробітної плати бюджетна установа розробляє самостійно, адже типової форми немає

Отже, установа може й має самостійно розробити відомість нарахування заробітної плати. Це, по-перше, відповідає нормам ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996. Організація бухгалтерського обліку в установі – це компетенція власника або уповноваженого органу (посадової особи). Розробка систем і форм внутрішньогосподарського обліку – це цілком в межах бюджетної установи. Так як Мінфін не визначив спеціальної форми відомості нарахування зарплати, то установа може розробити її самостійно. Це ж саме стосується і підприємств.

Розрахунково-платіжна відомість БЛАНК

Проінформувати працівника про загальну суму нарахованих коштів з розшифровкою про види виплат, розміри та підстави відрахувань та утримань з зарплати, суми зарплати, що належать до виплати – це обов’язок роботодавця, який закріплений ст. 110 КЗпП та ч. 1 ст. 30 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108. Якраз для даної мети й можуть бути використані уже згадані форми П-6 та П-7, які не слід ототожнювати з відомістю нарахування заробітної плати.

Розрахунково-платіжна відомість працівника (форма П-6) і розрахунково-платіжна відомість (зведена) (форма П-7) затверджені Наказом № 489. Однак сам же видавець цих форм – Держстат – роз’яснює, що ці досить громіздкі форми можуть бути спрощені й замінені на власні розробки. Справа в тому, що головне призначення даних форм – це забезпечення статистичних спостережень, а не документальне оформлення господарських операцій (лист Держстатистики від 12.01.2012 р. № 9/4-10/9). Це однаковою мірою стосується як бюджетників, так і звичайних підприємств.

Крім того, типова форма № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» містить цілу низку застарілих елементів, наприклад такі утримання, як внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду, до Фонду зайнятості, до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Так, до 2015 року вони утримувалися з зарплати, а насьогодні існує лише нарахування ЄСВ на фонд зарплати, а утримань взагалі немає. Як немає вже з 2023 року й Фонду соціального страхування (ФСС). Немає у цій розрахунково-платіжній відомості й військового збору. Виходить, що форми П-6 та П-7, так чи інакше, але доведеться переробляти. Що й було зроблено у бланку, який додається.

Калькулятор індексації зарплати

Увага: Бюджетна установа може використовувати власні форми розрахункових листків, які видаються працівникам

Під статистичними спостереженнями Держстат, скоріше за все, розглядає заповнення форми 1-ПВ (місячна) Звіт із праці. Однак її можна заповнити й не використовуючи форм П-6 та П-7. Таким чином, для інформування працівників про нараховані ним виплати бюджетні установи, як і у ситуацію з відомістю нарахування заробітної плати, можуть використовувати розроблені самостійно розрахункові листки або ж готові рішення з програмних продуктів, які вони використовують.

Таким чином, застосування форм П6 та П-7 у їхньому первісному вигляді не обов’язкове і взагалі ці форми носять суто рекомендаційний характер. Крім того, краще розробити власні розрахункові листки, так як тоді їх можна ув’язати, по-перше, з дійсно існуючими складовими заробітної плати у конкретній бюджетній установі; по-друге, з розробленою відомістю нарахування заробітної плати.

Розрахунково-платіжна відомість (розрахунковий лист виплати зарплати – БЛАНК

відомість нарахування заробітної плати

СКАЧАТИ БЛАНК

Відомість нарахування заробітної плати – БЛАНК

відомість нарахування зарплати бланк

СКАЧАТИ БЛАНК

Розробляємо і затверджуємо форму відомості нарахування заробітної плати

Перш ніж нараховувати зарплату працівникам з використанням розробленої відомості, слід затвердити їхні форми як додаток до наказу про організацію бухгалтерського обліку.

Відомість нарахування заробітної плати має бути за змістом ув’язаною з положеннями таких документів:

 • колективного договору;
 • положення про оплату праці;
 • положення про преміювання;
 • внутрішніх актів, які регулюють нарахування заробітної плати в конкретній бюджетній установі. Однак їх мають уже враховувати вищенаведені документи;
 • даними табелю обліку робочого часу (типової форми П-5). Якраз ця форма з Наказу № 489 досить вагома й обов’язкова, так як є об’єктом перевірок з боку Держпраці.

Відомість про нарахування заробітної плати, як правило, за видами виплат не виокремлює доплату до рівня мінімальної. Однак можуть виділятися:

Також слід визначитися з такими питаннями, щодо утримань:

 • виділяти чи ні в окремі колонки аліменти та профспілкові внески;
 • чи виділяти як допоміжну колонку з розміром податкової соціальної пільги (ПСП), яка потрібна для розрахунку суми утриманого ПДФО.

Можлива форма відомості з нарахування заробітної плати наведена нижче.

Відомість нарахування заробітної плати – ЗРАЗОК

відомість нарахування зарплати зразок

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Оскільки відомість для нарахування заробітної плати – це первинний документ, то її слід обов’язково підшивати до меморіального ордера.

Розроблені установою форми відомості для нарахування зарплати, розрахункових листків та узагальнюючих розрахунково-платіжних відомостей можна затвердити як додаток до наказу (положення) про організацію бухгалтерського обліку. Додатково може у цій системі ще бути розроблена платіжна відомість як реєстр виплат, які були перераховані на карткові рахунки працівників. У кожного з цих документів – розрахункових листків, розрахунково-платіжних відомостей, платіжні відомості – є своє призначення, що не дублюється.

Увага: Внутрішні документи для нарахування та виплати зарплати можуть складатися з:

 • відомості нарахування заробітної плати – для розрахунку зарплати та утримань;
 • розрахункових листків – для інформування працівників;
 • розрахунково-платіжної відомості – для зведення даних і заповнення статистичної та внутрішньої звітності установи;
 • платіжної відомості – реєстр виплат на банківські картки працівників.

Заповнюємо відомість нарахування заробітної плати

Відомості нарахування заробітної плати, розрахункові листки, зведені розрахунково-платіжні відомості підтверджують нарахування заробітної плати найманим працівникам. Дані документи мають містити відомості про:

 • назву установи;
 • її код ЄДРПОУ;
 • дату складання відомості.

За кожним працівником зазначаємо:

 • його прізвище, ім’я, по-батькові;
 • стать;
 • табельний номер;
 • податковий номер (номер облікової картки платника податку) – бажано у відомості нарахування заробітної плати, це забезпечує ув’язку з Додатком 4ДФ Податкового розрахунку. У розрахункових листках такий реквізит наводити зовсім не обов’язково;
 • посаду (професію);
 • кількість відпрацьованих днів/годин (на основі табеля обліку робочого часу).

Відомість для нарахування заробітної плати обов’язково має містити назву місяця і рік, за які її складено. Після цього назви виплат у відомості зазначаємо так, як це визначено штатним розписом, колективним договором, положенням про преміювання чи іншими нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

Відомість для нарахування заробітної плати працівникам установ, оплата праці яких здійснюється за ЄТС, за фондом додаткової зарплати має включати зокрема надбавки за:

 • складність, напруженість у роботі;
 • виконання особливо важливої роботи;
 • високі досягнення у праці;
 • почесні та/або спортивні звання;
 • знання та використання в роботі іноземної мови;
 • класність водіям.

Розроблена відомість для нарахування заробітної плати для працівників також може включати доплати:

 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
 • роботу в нічний час;
 • виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • суміщення професій (посад);
 • вчене звання;
 • науковий ступінь;
 • використання в роботі дезинфікувальних засобів (за туалети);
 • ненормований робочий день водія.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Окрім цього, за фондом додаткової зарплати відомість для нарахування заробітної плати може мати:

 • премії за особистий внесок чи результати роботи за їхніми видами (місячна, квартальна);
 • оплата роботи у святкові і неробочі дні;
 • відпускні поточного місяця і наступного;
 • індексацію зарплати (увага: у 2024 році нарахування індексації відновлено);
 • середній заробіток (за видами) тощо.

Серед інших заохочувальних й компенсаційних виплат у відомості з нарахування зарплати слід подбати про місце для:

Відомість для нарахування заробітної плати має включати і ті виплати, які за Інструкцією зі статистики зарплати (наказ Держстату від 13.01.2004 р. № 5) не відносяться до фонду заробітної плати, серед яких:

 • оплата днів хвороби (перші п’ять);
 • допомога у зв’язку тимчасовою непрацездатністю (за минулий і поточний місяці);
 • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (за поточний і наступні місяці);
 • витрати на відрядження;
 • матеріальна допомога на лікування, поховання, соціально-побутові потреби тощо.

Відомість нарахування заробітної плати у частині утримань і виплат має охоплювати:

Якщо в установі є інші утримання, наприклад за заподіяну шкоду, які бухгалтер утримує на підставі відповідного документа із зарплати працівника, – такий вид утримань теж включаємо у відомість для нарахування заробітної плати.

Цю відомість підписує бухгалтер, який нараховує зарплату, а перевіряє, як правило, головний бухгалтер. Вона є підставою не лише для відображення у бухгалтерському обліку, зокрема, у меморіальному ордері № 5, а й підставою для відображення сум зарплати у Зарплатному звіті з ЄСВ та ПДФО, статистичній звітності тощо.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді