Винагорода за ЦПД у Податковому розрахунку

Уклали цивільно-правовий договір – як показати відомості в додатках Д5 та Д1, коли донарахувати ЄСВ до мінімальної бази, за якими правилами відобразити в додатку 4ДФ.

Установи нерідко укладають, зокрема з фізособами, які не є ФОПами, цивільно-правові договори на виконання робіт або надання послуг (ЦПД). Основною відмінністю цих договорів від трудових є те, що вони визначають певний обсяг робіт/послуг, які має виконати/надати фізособа. Крім того, триває ЦПД зазвичай лише від кількох днів до кількох місяців, а терміни виплати винагороди за ним обумовлює винятково домовленість сторін. Відомості про факти укладених/завершених ЦПД та про нараховану/виплачену за ними винагороду бухалтер має відобразити у Податковому розрахунку, зокрема, за ІІ квартал 2024 року. Щоб правильно його заповнити і подати, керуйтеся Порядком № 4. У пригоді також стане Закон про ЄСВ та роз’яснення профільних відомств.

Розглянемо детально, як правильно відобразити відомості щодо ЦПД та нарахованої/виплаченої за ним винагороди в додатках Д5, Д1 та Д4/4ДФ до Податкового розрахунку.

Цивільно-правові відносини у Додатку Д5

У Додатку Д5 до Податкового розрахунку відображають відомості, зокрема, щодо застрахованих осіб, крім ФОПів, з якими страхувальник протягом звітного періоду уклав або розірвав ЦПД.

Якщо у звітному періоді уклали договір підряду чи договір про надання послуг, у табличній частині Додатка Д5 до Податкового розрахунку зазначте, зокрема:

 • у графі 06 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)» – ознаку «1», якщо виконавець одночасно є працівником страхувальника за основним місцем роботи або за сумісництвом, у іншому випадку – «0»;
 • графі 07 «Категорія особи» – категорію особи «3», тобто особи, яка виконує роботи за договорами цивільно-правового характеру;
 • графі 10 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» – дати початку та закінчення цивільно-правових відносин згідно із ЦПД/актом про виконання робіт чи надання послуг у форматі ДДММРРРР, тобто день, місяць та рік. Дати мають відповідати звітному періоду/кварталу, за який подаєте Податковий розрахунок;
 • графі 16 «Документ-підстава про початок, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток» – назву та реквізити відповідного договору про виконання робіт або надання послуг. Наприклад, у разі початку строку дії договору про виконання робіт, у графі 16 укажіть «Договір про виконання робіт від 28.09.2021 № 17»;
 • графі 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» – підставу припинення відносини за ЦПД, зокрема, закінчення терміну дії відповідного договору. Наприклад, у разі завершення строку дії договору про виконання робіт, у графі 17 укажіть «Закінчення строку дії договору про виконання робіт від 28.09.2021 № 17».

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Якщо протягом звітного кварталу уклали і розірвали ЦПД із застрахованою особою, відомості про дату початку та дату припинення цивільно-правових відносин укажіть в одному рядку. Водночас якщо ЦПД з фізособою розірвали, а згодом у цьому ж кварталі уклали з цією ж особою інший ЦПД, у Д5 до Розрахунку щодо цієї особи зробіть два записи: перший – із датою припинення цивільно-правових відносин, другий – із датою їх початку (п. 5 розд. IV Порядку № 4).

Датою початку цивільно-правових відносин є дата початку дії договору, а не дата укладення/реєстрації договору. Вона буде датою початку цивільно-правових відносин виключно у випадку, якщо це передбачає договір. Документом-підставою щодо початку цивільно-правових відносин є ЦПД.

Датою закінчення цивільно-правових відносин може бути:

 • дата закінчення дії ЦПД – документ-підстава у цьому випадку буде договір або додаткова угода до нього;
 • дата акта виконаних робіт/наданих послуг – документ-підстава у цьому випадку є акт виконаних робіт/наданих послуг.

Тож потрібно читати умови укладеного договору аби визначити яку дату зазначати у графі 10 та який документ-підставу (назву і його реквізити) зазначати у графі 16 табличної частини Додатка Д5 до Податкового розрахунку.

Винагорода за ЦПД у Додатку Д1

У Додатку Д1 до Податкового розрахунку відображають доходи працівників, на які нараховують ЄСВ, зокрема, й суми винагороди за ЦПД, укладеними з фізособами, які не є ФОПами. Відомості про нараховані суми ЄСВ формуйте на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводите нарахування доходів або які підтверджують такі нарахування (п. 6 розд. IІ Порядку № 4). На дату фактичної виплати винагороди для цілей заповнення Додатку Д1 не зважайте.

ЄСВ на суму винагороди за ЦПД нараховуйте винятково за ставкою 22% (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Якщо нарахували фізособі винагороду за роботи/послуги, строк виконання яких перевищує календарний місяць, щоб визначити базу нарахування ЄСВ за відповідний місяць, поділіть загальну суму такої винагороди на кількість місяців, за які її нарахували (ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ). При цьому зважте на кількість місяців, яку використовуєте для обчислення бази нарахування ЄСВ, та дати початку/закінчення цивільно-правових відносин, що зазначили у Додатку Д5. Вони мають відповідати одне одному.

Таку винагороду за кілька місяців відображайте у Додатку Д1 до Податкового розрахунку, який сформували за той місяць, у якому її фактично нарахували. Зверніть увагу, що кількість рядків у табличній частині Додатка Д1 щодо такої винагороди має відповідати кількості місяців, за які її нарахували, а суми, які вказали в кожному з цих рядків, мають бути однакові, рівномірно розподілені за місяцями.

Щоб відобразити відомості щодо фізособи, якій нарахували винагороду за ЦПД, у Додатку Д1 до Податкового розрахунку зазначте:

 • у графі 08 «Код категорії ЗО» – категорію особи «26», тобто суму винагороди за ЦПД;
 • графі 09 «Код типу нарахувань» – код «1» – якщо винагороду за ЦПД нарахували за період, що перевищує календарний місяць. У іншому випадку, якщо строк дії ЦПД не перевищує одного місяця, графу 09 залиште порожньою;
 • графі 10 «Місяць, за який проведено нарахування» – місяць, за який нарахували винагороду за ЦПД;
 • графі 14 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця» – кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких діяв ЦПД або тривав період надання послуг. При цьому врахуйте умови договору щодо початку та закінчення цивільно-правових відносин;
 • графах 16 та 17 – загальну суму винагороди. Якщо винагороду нарахували за кілька місяців – розрахункову суму (частину винагороди), яка відповідає відповідному місяцю;
 • графі 20 – суму ЄСВ, нараховану на суму винагороди, яка зазначена у реквізиті 17;
 • у графах 21, 22, 23, 24, 26 – ознаку «0» – ні.

Зауважте, що кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах потрібно зазначати у Додатку Д1 щомісяця незалежно від того, чи нараховували винагороду. Натомість, коли відображаєте суму нарахованих доходів за однією фізособою кількома рядками, кількість календарних днів у трудових/цивільно-правових відносинах проставляйте лише в одному рядку – навпроти звітного місяця, у якому нарахували винагороду за кілька місяців.

Винагороду за ЦПД, яку нарахували фізособі – працівнику за трудовим договором, відображайте у Додатку Д1 до Податкового розрахунку окремо від його інших доходів, тобто в різних рядках.

Суму винагороди за ЦПД, яку нарахували фізособі за кілька місяців, відображайте в Додатку Д1 в окремих рядках.

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

Якщо база нарахування ЄСВ за відповідний місяць менша за розмір мінімальної зарплати (МЗП), донараховуйте ЄСВ до мінімального страхового внеску лише фізособі, яка одночасно виконує роботи/надає послуги за ЦПД та є основним працівником. Порівнювати з розміром МЗП потрібно усю базу нарахування ЄСВ за відповідний місяць, тобто його сукупний дохід за основним місцем роботи, внутрішнім сумісництвом та за ЦПД. Якщо загальна сума доходу фізособи за відповідний місяць не перевищує розміру МЗП за цей місяць, суму ЄСВ розраховуйте:

 • за кожним видом доходу окремо;
 • на різницю між розміром МЗП та фактичною базою нарахування ЄСВ. Цю різницю відображаємо у реквізиті 18 табличної частини Додатку Д1.

За ЦПД, який уклали зі сторонньою фізособою, ЄСВ нараховуйте на фактичну суму винагороди та до мінімального страхового внеску не донараховуйте.

Водночас якщо ЦПД уклали зі сторонньою фізособою – не працівником або з працівником – зовнішнім сумісником, суму нарахованої за ЦПД винагороди з розміром МЗП не порівнюйте, а ЄСВ нараховуйте на фактичну суму винагороди (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Так само дійте, якщо нараховуєте винагороду за ЦПД особі з інвалідністю, яка одночасно є основним працівником. Зауважте, в такому випадку ЄСВ на фактичну суму зарплати працівника – особи з інвалідністю нараховуйте за ставкою 8,41%, а на фактичну суму винагороди за ЦПД – за ставкою 22%.

Винагороду за ЦПД уключайте до бази нарахування ЄСВ за відповідний місяць у сумі, що не перевищує максимальної величини бази нарахування ЄСВ. З такою максимальною величиною бази порівнюйте загальну суму доходів відповідної фізособи, які нарахували за відповідний місяць та на які нараховуєте ЄСВ. У реквізиті 16 розмір доходу за звітний місяць зазначаємо фактичний, а у реквізиті 17 – у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Якщо дохід особі відображений у кількох рядках Додатка Д1, їх підсумок за реквізитом 17 не може перевищувати 15 МЗП.

Винагорода за ЦПД у Додатку 4ДФ

У Додатку Д4/4ДФ до Податкового розрахунку відображайте будь-які оподатковувані і неоподатковувані доходи, які протягом звітного періоду нарахували/виплатили на користь фізосіб, зокрема й за договорами ЦПД.

Коли відображаєте відомості щодо ЦПД у 4ДФ до Розрахунку, насамперед ураховуйте їхню кількість у рядку 05 «Працювало за цивільно-правовими договорами (ознака 102)» Додатка 4ДФ до Податкового розрахунку.

Якщо фізособа протягом звітного періоду одночасно отримувала винагороду за виконані роботи/надані послуги за ЦПД та зарплату за трудовим договором, обліковуйте її і в рядку 04 «Працювало за трудовими договорами (контрактами) (ознака 101)», і в рядку 05 Додатка 4ДФ.

Щодо розділу 1 Додатка 4ДФ, то доходи фізосіб у ньому відображайте за реєстраційними номерами облікової картки фізичної особи – платника податку та ознаками доходів. Тобто щодо кожної фізичної особи заповнюйте стільки рядків, скільки ознак доходів вона має (п. 4 розд. ІV Порядку № 4). Отже, якщо нараховуєте/виплачуєте винагороду фізособі за ЦПД, відображайте її у Додатку 4ДФ окремим рядком з ознакою доходу «102» у графі 6.

Відомості у графах 7 та 8 розділу І Додатку 4ДФ до Податкового розрахунку щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи відображайте тільки за працівниками, яких прийняли та звільнили за трудовими договорами. Тому щодо осіб, які виконують роботи/надають послуги за ЦПД, ці графи не заповнюйте.

У Додатку 4ДФ винагороду за ЦПД відображайте окремо від інших доходів фізособи з ознакою доходу «102».

Усі нарахування і виплати у Додатку 4ДФ зазначайте в місяці, в якому фактично їх провели. Нагадаємо, що винагороду за ЦПД нараховують за фактом підписання акта виконаних робіт/наданих послуг. Тому, наприклад, у разі виплати авансу за ЦПД до початку виконання робіт/надання послуг, у розділі І Додатка 4ДФ, сформованому за місяць, у якому провели таку виплату, зазначте:

 • у графі 3 – суму виплаченої винагороди;
 • графах 4а, 4, 5а та 5 – суми нарахованих на суму виплаченої винагороди та перерахованих до бюджету ПДФО і військовий збір.

Водночас уДодатку 4ДФ, сформованому за місяць, у якому підписали акт виконаних робіт/наданих послуг, нарахували винагороду та виплатили її залишок, зазначайте:

 • у графі 3а – всю суму нарахованої винагороди за актом;
 • графі 3 – суму виплаченої винагороди за мінусом авансу;
 • графах 4а, 4, 5а та 5 – суми нарахованих/перерахованих до бюджету ПДФО і ВЗ за мінусом виплачених із суми авансу.

До винагород за ЦПД податкову соціальну пільгу не застосовуйте.

Отже, суму нарахованої за ЦПД винагороди, за місяцями, за які її нарахували, з метою оподаткування ПДФО не розподіляйте.

Водночас якщо працівник виконує роботи/надає послуги за ЦПД та одночасно отримує зарплату за трудовим договором, базу оподаткування ПДФО для винагороди за ЦПД та для зарплати визначайте окремо. За такої умови, коли визначатимете право працівника на податкову соціальну пільгу, винагороду за ЦПД не враховуйте. Натомість на об’єкт оподаткування ВЗ такі правила не поширюйте. Оподатковуйте ВЗ і зарплату, і винагороду за ЦПД за ставкою 1,5% у загальному порядку.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді