Звіт №1-послуги (квартальна): інструкція та новий бланк 2022

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Звіт №1-послуги (квартальна) був оновлений на 2022 рік. Скачуйте дійсний бланк «Звіту про обсяги реалізованих послуг» та слідуйте інструкції, як заповнити Звіт 1-послуги, аби уникнути поширених помилок.

Хто подає статичний звіт 1-послуги

Звіт 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» подають практично всі юрособи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності, в т. ч. й бюджетні установи. Звіт, зокрема, заповнюють бюджетні установи, які належать до таких галузей:

 • професійна наукова та технічна діяльність (прикладні дослідження, експериментальні розроблення, роботи зі створення дослідних зразків (партій, виробів, продукції), систематичні роботи з удосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв);
 • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
 • освіта;
 • охорона здоров’я (зокрема надання послу для НСЗУ та платних медпослуг);
 • надання соціальної допомоги;
 • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;
 • надання інших видів послуг (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні, послуги зі зберігання та складування, ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування).

Штрафи за неподання статистичних звітів

Бланк звіту 1-послуги

Форма звіту 1-послуги призначена для квартальної звітності. Місячна та річна уже не використовуються. У цьому можна переконатися, зазирнувши до Табеля статистичних спостережень, який є на сайті Держстатистики.

Звіт № 1-послуги (квартальна) затверджений наказом Держстату від 30.11.2016 № 229. Також до нього є інструкція — Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (квартальна) “Звіт про обсяги реалізованих послуг” (наказ Держстату від 30.11.2016 № 17.4-12/28, далі – Роз’яснення № 17).

Бланк звіту 1-послуги квартальна

СКАЧАТИ

НОВИЙ! № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" для звітності у 2022


№ 1-послуги (квартальна)

СКАЧАТИ

Коли подавати звіт 1-послуги

Звіт подається не пізніше 25 числа місяця, який йде наступним за закінченням кварталу. Подається звіт до органу Держстатистики за місцем здійснення діяльності установи.

Як заповнити звіт про обсяги реалізованних послуг №1-послуги (квартальна)

Спочатку наведемо загальні правила заповнення статичних звітів:

 • якщо дані відсутні, то у відповідних рядках (графах) ставимо прочерки. Якщо звіт подається в електронній формі, то комірки залишають порожніми. Індекс електронної форми “1-послуги (квартальна)”;
 • вартісні показники наводяться у тис. грн з одним десятковим знаком, наприклад, у формі “10,5” – це 10500 грн;
 • у шапці звіту ставиться номер кварталу. Зверніть увагу, що показники у звіті наводяться саме за квартал, а не за період часу з 1 січня. Наприклад, у звіті за ІІІ квартал буде дохід за ІІІ квартал, а не за 9 місяців. Це відрізняє звіт 1-послуги від форми № 2-дс.

Роз’яснення № 17 для бюджетних установ дещо застаріле, оскільки опирається на уже не чинний План рахунків бюджетних установ, який замінив План рахунків бухгалтерського обліку для державного сектору. Тому нижче наведемо таблицю-інструкцію заповнення звіту 1-послуги, адаптовану до чинного Плану рахунків.

Розділ 1. Реалізація послуг за __ квартал 20__ року

Рядок (графа) звіту

Код

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ)

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ)

Усі споживачі

01

Дохід від реалізації послуг включає ПДВ, що відрізняє його від подачі у формі 2-дс

Тут те ж саме, що в колонці зліва, але без ПДВ

Діє той же принцип нарахування доходу, що й при заповненні фінзвітності: за фактом отримання без прив’язки до оплати грошима. Це значить, що отримані авансові платежі, попередня оплата послуг, надходження, які належать іншим особам, до цього рядка не включаються.

Для заповнення використовуємо обороти за рахунком 7111 “Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)”

у т. ч. населення

02

Відображаємо реалізацію послуг населенню, наприклад, платних медпослуг, послуг з навчання тощо

×

підприємства (установи)

03

Відображаємо реалізацію послуг юрособам (підприємствам, установам, організаціям, які є прибутковими, комерційними)

×

інші споживачі

04

Реалізація послуг фізособам-підприємцям, благодійним організаціям, громадським об’єднанням, неприбутковим організаціям та іншим суб’єктам, яких не можна віднести до рядків 02 або 03. Судячи з логіки переліку за Роз’ясненням № 17 сюди ж слід відносити послуги, які надаються іншим бюджетним установам.

×

Розділ ІІ. Витрати від операційної діяльності щодо надання послуг за 20__ рік

Показник

Код

Усього

Матеріальні витрати

21

Відображаються тільки ті витрати, які пов’язані з наданням послуг і не пов’язані з загальним утриманням організації за минулий рік. Інформацію беремо з рахунку 8013 “Матеріальні витрати”. Це витрати сировини й матеріалів, напівфабрикатів, палива і енергії, комплектуючих виробів тощо.

Інші операцій витрати

22

Відносяться усі інші витрати, пов’язані з наданням послуг і не пов’язані з загальним утриманням організації. Інформацію беремо з рахунків 8011 “Витрати на оплату праці”, 8012 “Відрахування на соціальні заходи”, 8014 “Амортизація”

Увага! Розділ 2 заповнюється тільки у звіті за 1 квартал. Там наводяться дані за весь минулий рік. У звітах за інші квартали (2-4) цей розділ не заповнюється.

Можливі помилки при складанні звіту 1-послуги

Держстат у своїх роз’ясненнях вказує на поширені помилки при заповненні звіту № 1-послуги:

 • помилкове наведення показників у гривнях, коли потрібно в тис. грн з одним знаком після коми (ділимо все на 1000 грн);
 • до звіту помилково включаються фінансові послуги, наприклад, дохід від відсотків. Пам’ятайте, що у звіті 1-послуги наводимо тільки нефінансові послуги;
 • помилкове включення до показника доходу тих доходів, які не належать до основної діяльності установи. Наприклад, доходів від здавання в оренду приміщень;
 • помилкове включення до показників звіту у розділі 1 даних накопичувально, а не за окремий квартал. Наприклад, у звіті за ІІІ квартал наведення даних за І-ІІІ квартали, тоді як вказати потрібно тільки дохід за ІІІ квартал.

Інструкція заповнення звіту 1-послуги квартальна

Приклад заповнення звіту 1-послуги квартальна

Звіт №1-послуги (квартальна): інструкція та бланк
ІРИНА ПЕТРУСЕНКО,експерт Експертус Головбух
Із січня роботодавці звітуватимуть про борги із зарплати. Держстат затвердив нову форму статистичної звітності № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці». Для кого звіт обов’язковий? Коли подавати та як правильно його заповнити?


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді