Програмна класифікація видатків: обираємо назву бюджетної програми

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
У бюджетному процесі застосовують програмно-цільовий метод. Суть його полягає в управлінні коштами місцевого бюджету для досягнення конкретних результатів, цілей, вирішення проблем місцевої громади. При цьому оцінюють ефективність використання коштів місцевого бюджету на кожній стадії бюджетного процесу. Основним елементом цього методу є бюджетна програма.

Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій (п. 4 ч. 1 ст. 2 БК).

При складанні/затвердженні бюджетної програми потрібно дотримуватись програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Бронювання працівників: Мін­еко­но­міки роз’яснює зміни

Що таке програмна класифікація видатків

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками під час складання проєкту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах. Видатки місцевого бюджету розподіляють за бюджетними програмами у рішенні про місцевий бюджет. Їх можуть уточнити під час виконання місцевого бюджету.

У бюджетних запитах головні розпорядники наводять потребу у коштах місцевого бюджету для виконання бюджетних програм. За бюджетними програмами визначають назву, мету, завдання, результативні показники (затрат, продукту, ефективності, якості), виконавців. Аби легко та прозоро відслідкувати бюджетну програму потрібна програмна класифікація видатків. Кожну бюджетну програму місцевого бюджету кодують:

 • за головним розпорядником;
 • її відповідальним виконавцем, який належить до мережі головного розпорядника;
 • номером бюджетної програми, який відповідає коду, що визначає Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2024 зі змінами. Її затверджено наказом Мінфіну від 20.09.2017 № 793, а останні зміни внесені наказом від 20.12.2023 № 708.

Як визначити код бюджетної програми

Для бюджетної програми використовують семизначну структура коду (1111111), яку умовно можна розділити на чотири складових частини:

 • перші дві цифри (1111111) – відповідають коду головного розпорядника коштів місцевого бюджету;
 • третя цифра (1111111) – ознака відповідального виконавця;
 • четверта–сьома цифри (1111110) – код, що визначає Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2024 зі змінами. Остання сьома цифра для бюджетної програми завжди дорівнює нулю;
 • сьома цифра (1111111) від 1 до 9 – визначає порядковий номер бюджетної підпрограми, якщо бюджетну програму конкретизували/розбили за підпрограмами.

Код головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідає коду, що визначає Типова відомча класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджена наказом Мінфіну від 20.09.2017 № 793. Фінансовий орган обирає з кодів 01–51 той код, що відповідає головного розпоряднику, через якого фінансуватимуть виконання/реалізацію бюджетної програми.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Ознака відповідального виконавця – це цифра, значення якої приймає від «1» до «9». У системі головного розпорядника не може бути більше ніж дев’ять відповідальних виконавців. Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третій знак коду позначаємо цифрою «1». Інших відповідальних виконавців у системі цього головного розпорядника характеризуємо цифрами від «2» до «9». Як правило, відповідають рівню розпорядника коштів місцевого бюджету.

Програмна класифікація видатків визначає не лише код бюджетної програми чи підпрограми за четвертим – сьомим знаками, а й власне назву бюджетної програми. Саме тому обираючи назву бюджетної програми потрібно спершу переглянути назви, що визначає Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2024 зі змінами.

Розглянемо приклад, як обрати назву бюджетній програмі та присвоїти їй код.

Управління з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради як головний розпорядник та відповідальний виконавець має намір облаштувати безпечні умови у закладах охорони здоров’я територіальної громади за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Як обрати назву бюджетної програми та присвоїти їй відповідний код.

Спочатку дивимось, що визначає Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2024 зі змінами:

 • 2160 – Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я;
 • 2161 – Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я;
 • 2162 – Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Отже, обираємо назву бюджетної програми відповідно до назви коду, що визначає програмна класифікація видатків, – «Виконання Управлінням з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я». Вона матиме дві підпрограми:

 • Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я Управлінням з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради;
 • Виконання Управлінням з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Тепер залишилось присвоїти код бюджетній програмі і двом підпрограмам. Управлінню з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради відповідає код «07» (перші дві цифри коду бюджетної програми), що визначає Типова відомча класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету. Оскільки управління є головним розпорядником коштів місцевого бюджету і відповідальним виконавцем ознака відповідального виконавця буде «1» (третя цифра коду бюджетної програми).

Четверта – сьома цифри бюджетної програми (2160) – код, що визначає Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2024 зі змінами.

Для підпрограм перша – шоста цифри бюджетної програми не зміниться, лише остання – замість нуля буде відповідно «1» та «2».

Відправляємо працівників у відрядження під час війни

Отже, типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2024 зі змінами допомогла визначитись з кодами та назвами бюджетної програми і її підпрограм:

 • 0712160 – Виконання Управлінням з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я. Вона матиме дві підпрограми:
 • 0712161 – Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я Управлінням з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради;
 • 0712162 – Виконання Управлінням з питань охорони здоров’я виконавчого комітету зразкової міської ради заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.


зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді