Особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2024 рік

Автор

ЛЕВАДСЬКИЙ Іван

консультант з обліку та оподаткування, Київ
Проект місцевого бюджету на 2024 рік має ґрунтуватись на розрахунках місцевих фінансових органів, бюджетних запитах головних розпорядників коштів місцевого бюджету та показниках, що стосуються місцевих бюджетів та які будуть закладені у проєкт держбюджету на 2024 рік. Їх містять особливості складання розрахунків місцевих бюджетів, які Мінфін доводить до учасників бюджетного процесу згідно зі статтею 75 БК.

На основі аналізу стану виконання дохідної та видаткової частин місцевого бюджету, доведених особливостей та показників від Мінфіну, місцевий фінансовий орган доводить до головних розпорядників коштів місцевого бюджету інструкції щодо складання бюджетних запитів. А вже на основі отриманих бюджетних запитів складатиме проект місцевого бюджету на 2024 рік.

Розглянемо особливості складання розрахунків місцевих бюджетів на 2024 рік більш детально, у т. ч. новації щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, у формуванні дохідної та видаткової частин проєкту місцевого бюджету.

Активуйте демодоступ до е-журналу «Головбух Бюджет» і користуйтеся всіма перевагами постійного передплатника!

Доступ діє добу – починайте вже зараз!

АКТИВУВАТИ ДЕМОДОСТУП

Розрахунки місцевих бюджетів 2024 рік: що врахувати

Попри воєнний час, збройну агресію рф та її наслідки, планувати життя у вільній і незалежній країні потрібно. Серпень не лише гаряча пора для жнив, а й для передумов складання місцевими фінансовими органами проекту місцевого бюджету на 2024 рік. Як і минулого року Мінфін не забарився та надіслав листом від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354.

Особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2024 рік

СКАЧАТИ ЛИСТ МІНФІНУ

У цей складний час усі учасники бюджетного процесу мають надзвичайно зваженого і продумано підійти до визначення напрямів витрачання бюджетних коштів як у поточному 2023 році так і наступному 2024 році.

Складаючи проєкт місцевого бюджету на 2024 рік, а також бюджетні запити на 2024–2026 роки необхідно формувати цілі відповідно до цілей та пріоритетів, визначених прогнозними і програмними документами економічного та соціального розвитку, а також ураховувати інші стратегічні рішення, прийняття яких викликано воєнним часом. Щоб розрахунок місцевого бюджету 2024 враховував усі вимоги сьогодення, про його проведенні слід врахувати:

 • щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (виступ Президента України у парламенті 28.12.2022);
 • План України в рамках програм підтримки Європейського Союзу «Український фонд» на 2024–2027 роки;
 • Формули миру, представленої Президентом України;
 • Українську доктрину.

У 2023 році не складаємо прогноз місцевого бюджету, його складатимуть вже у наступному році. Розрахунки місцевих бюджетів 2024 року ґрунтується на аналізі/прогнозах дохідної і видаткової частин бюджету та достовірних бюджетних запитах.

Розрахунки місцевих бюджетів: міжбюджетні трансферти

За даними Мінфіну у проєкті держбюджету-2024 буде передбачено обсяги міжбюджетних трансфертів для 1582 місцевих бюджетів:

 • 24 обласних бюджетів та бюджету міста Києва;
 • 119 районних бюджетів;
 • 1438 бюджетів територіальних громад.

Складаючи розрахунки місцевих бюджетів 2024 року слід врахувати, що:

 • МОН удосконалить Формулу розподілу освітньої субвенції, за якою розподілятимуть освітню субвенцію на 2024 рік;
 • горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 2024 рік Мінфін провів з урахуванням положень статей 98 та 99 БК за очікуваним надходженням у 2023 році податку на прибуток підприємств та ПДФО для 24 обласних бюджетів та 1438 бюджетів територіальних громад. Детальніше в листі Мінфіну від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 про особливості складання місцевих бюджетів на 2024 рік;
 • у 2024 році не перераховуватимуть до державного бюджету реверсну дотацію;
 • у проєкті держбюджету на 2024 рік буде закладено додаткову дотацію на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, окупованих та інших територіях;
 • у 2024 році розрахунки до місцевих бюджетів не містять ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, оскільки цей податок зараховуватимуть до державного бюджету.

Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2024–2026 роки і розподіл їх між місцевими бюджетами Мінфін надішле додатково.

Розрахунок місцевого бюджету: дохідна частина

Плануючи дохідну частину місцевого бюджету на 2024 рік доцільно керуватися:

 • основними прогнозними макропоказниками на 2024-2026 роки;
 • нормами БК і ПК;
 • рішеннями ОМС про встановлення місцевих податків і зборів – враховувати чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних податків до відповідних місцевих бюджетів й індексацію ставок окремих із них. Без цих показників/даних неможливо скласти розрахунок місцевого бюджету 2024.

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України

Показник

Прогноз

2024 рік

2025 рік

2026 рік

Валовий внутрішній продукт:

 • номінальний, млрд грн

7824,8

9209,4

10654,0

 • % до попереднього року

105,0

107,0

107,5

Індекс споживчих цін:

 • грудень до грудня попереднього року, %

110,8

107,0

105,8

Індекс цін виробників промислової продукції:

 • грудень до грудня попереднього року, %

112,5

108,6

107,1

Середньомісячна зарплата працівників, брутто:

 • номінальна, грн

21852

25645

29625

 • номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, % до попереднього року

106,0

106,9

108,8

Припущення прогнозу Обмінний курс гривні до долара США (в середньому за рік)

41,4

44,5

43,0

Особливості складання розрахунків місцевих бюджетів, які надіслав Мінфін, передбачають, що прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2024 рік порівняно з планом зі змінами на 2023 рік зменшено на 36,8 млрд грн або на 7,3% (до очікуваних на 36,5 млрд грн, або на 7,3%), у т. ч.:

 • за загальним фондом – зменшено на 34,8 млрд грн або на 7,3% (до очікуваних на 36,3 млрд грн або на 7,6%);
 • спеціальним фондом – зменшено на 2,1 млрд грн або на 8,8% (до очікуваних на 0,2 млрд грн або на 0,9%).

Розрахунок місцевого бюджету має враховувати, що прогнозний показник доходів на 2025 рік порівняно з прогнозним показником на 2024 рік (464,7 млрд грн) збільшено на 122,7 млрд грн або на 26,4%, на 2026 рік порівняно з прогнозним показником на 2025 рік – збільшено на 68,9 млрд грн або на 11,7%.

Розрахунок місцевих бюджетів за основними податками Мінфін проводив наступним чином:

 • ПДФО – обсяг надходжень розрахований у програмному середовищі Eviews10 та базується на використанні залежностей, що виявлені методами регресійного аналізу між фактичними надходженнями ПДФО та середньою заробітною платою штатних працівників, кількістю працюючих, ставкою ПДФО, а також розрахунки місцевих бюджетів 2024 врахували зміни в обліку статистичних показників заробітної плати штатних працівників;
 • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – обсяг надходжень визначено з урахуванням очікуваних та прогнозних макроекономічних показників. Розрахунок місцевого бюджету 2024 врахував обсяг прибутку прибуткових підприємств, законодавчо встановлених ставок оподаткування, термінів нарахування та сплати податкових зобов’язань, динаміки фактично задекларованих та сплачених сум цього податку за попередні звітні періоди;
 • рентна плата – розрахунки місцевих бюджетів за обсягом надходжень проведено виходячи з прогнозних обсягів видобутку корисних копалин, вартості обсягів видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), макроекономічних показників, зокрема індексу промислової продукції у добувній промисловості і розробленні кар’єрів, середньорічної світової ціни на залізні руди, середньорічної ціни на нафту марки Вгеnt та імпортованого природного газу, законодавчо встановлених ставок оподаткування. Врахуйте, розрахунок місцевого бюджету 2024 зміниться у разі зміни складової обрахунку;
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію пального – обсяг надходжень визначено за чинним законодавством з урахуванням прогнозних обсягів реалізації та споживання підакцизних товарів.

Розрахунки місцевих бюджетів 2024 за іншими доходами визначалися на підставі динаміки фактичних надходжень протягом минулих та поточного років з урахуванням макроекономічних показників, а також за прогнозними даними центральних та інших органів виконавчої влади. Детальніше у Пояснюючій записці до оцінки доходів місцевих бюджетів на 2024 рік, яку підготував Мінфін.

пояснюча записка Мінфіну складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік

СКАЧАТИ

Враховуючи ситуацію в країні прогнозні показники дохідної частини місцевих бюджетів на 2024–2026 роки є неостаточними та можуть змінитись.

Розрахунок місцевого бюджету: видаткова частина

Плануючи видаткову частину проекту місцевого бюджету розрахунки місцевих бюджетів 2024 року варто проводити з урахуванням:

 • основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину місцевого бюджету;
 • підвищення розмірів державних соціальних стандартів;
 • прийнятих рішень місцевих рад щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо.

Особливості складання місцевих бюджетів передбачають, що ОМС та органи місцевої виконавчої влади мають затвердити плани відновлення та розвитку територіальних громад відповідно до порядків, затверджених постановою КМУ від 18.07.2023 № 731. Лиш після цього планувати видатки на відновлення пошкоджених/зруйнованих об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового і громадського призначення, проводити розрахунок місцевого бюджету.

Соціальні стандарти за прогнозом на 2024–2026 роки

Показник

Прогноз

2024 рік

2025 рік

2026 рік

І півр.

ІІ півр.

Мінімальна заробітна плата, грн

7100,00

8000,00

8370,00

8956,00

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, грн

3195,00

3600,00

3766,00

4030,00

Прожитковий мінімум на одну особу, грн

у т. ч.:

2920,00

3183,00

3431,00

 • для дітей віком до 6 років, грн

2563,00

2794,00

3012,00

 • для дітей віком від 6 до 18 років, грн

3196,00

3484,00

3756,00

 • для працездатних осіб, грн

3028,00

3301,00

3558,00

 • для осіб, які втратили працездатність, грн

2361,00

2573,00

2774,00

Як і в минулих звітних періодах розрахунки місцевих бюджетів 2024 за видатками першочергово має враховувати потребу в коштах:

Особливості складання розрахунків місцевих бюджетів полягають, щоб видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховували з урахуванням:

 • прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС;
 • прогнозного розміру мінімальної заробітної плати;
 • відновлення індексації зарплати, для якої ІСЦ розраховуватимуть наростаючим підсумком з 01.01.2024.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (KEKB 2270), що міститиме розрахунок місцевого бюджету 2024, заплановано збільшитися в середньому на коефіцієнт:

 • 1,125 – для 2024 року;
 • 1,086 – для 2025 року;
 • 1,071 – для 2026 року.

Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Врахувавши особливості складання місцевих бюджетів місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Бюджетні запити на плановий бюджетний період (2024 рік) та середньострокову перспективу (2025–2026 роки) потрібно складати на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та з урахуванням концентрації ресурсів на першочергових діях та заходах, які необхідно вжити для виконання покладених функцій, у т. ч. для подолання наслідків війни.

Особливості складання місцевих бюджетів

Під час складання проектів місцевих бюджетів слід керуватися наказами Мінфіну:

 • «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11;
 • «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 № 648;
 • «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 20.09.2017 № 793;
 • «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет» від 03.08.2018 № 668;
 • та іншими нормативно-правовими актами, які застосовують під час складання проекту місцевого бюджету.

Особливості складання місцевих бюджетів, які довів Мінфін, рекомендують учасникам бюджетного процесу на місцевому рівні в повному обсязі використовувати Інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» для обміну даними між собою при підготовці усіх документів, які використовуються у бюджетному процесі. Завдяки використанню цих цифрових технологій підвищиться ефективність та продуктивність праці, більше часу піде на розрахунок місцевого бюджету 2024.

Крім того учасники бюджетного процесу мають виконувати Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Мінфіну від 30.08.2021 № 488.зміст

скачати посадову інструкцію