Правила списання інших необоротних матеріальних активів

У статті розглянемо як списувати інші необоротні матеріальні активи і які форми актів та бланки застосовати при цьому.

Бюджетні установи ухвалюють рішення про списання з бухгалтерського обліку як основних засобів, так і інших необоротних матеріальних активів, які належать до об’єктів державної власності, відповідно до вимог Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11. 2007 № 1314 (далі — Порядок № 1314). Так визначено у пункті 7 розділу VIII Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації з обліку ОЗ).

Якщо первісна (переоцінена) вартість інших необоротних матеріальних активів становить менше ніж 20 тис. грн, то їх списання проводять за рішенням керівника установи відповідно до Порядку № 1314. І таке рішення про їх списання не потребує погодження з розпорядником коштів вищого рівня.

Для документального оформлення такого списання застосовують Акт списання основних засобів (часткової ліквідації), форму якого затверджено наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818.

До цього акта вносять інформацію про інші необоротні матеріальні активи бюджетних установ, де зазначають:

  • назву об’єкта;
  • номенклатурний номер;
  • первісну (переоцінену) вартість;
  • суму зносу;
  • дату введення в експлуатацію;
  • коротку характеристику об’єкта, його технічний стан та причини списання;
  • інші відомості.

У разі частковії ліквідації об’єкта інших необоротних матеріальних активів в акті також наводять інформацію про об’єкт, що залишається в експлуатації, зокрема:

  • первісну (переоцінену) вартість;
  • суму зносу;
  • зміни в характеристиці об’єкта.

За відсутності даних у відповідних графах проставляють прочерк.

Витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта інших необоротних матеріальних активів, а також матеріальні цінності, які надійшли від розбирання та демонтажу, зазначають в розділі акта «Розрахунок результатів списання об’єкта».

Акт складає комісія, призначена розпорядженням (наказом) керівника установи, у двох примірниках. Затверджує цей акт керівник установи.

Перший примірник акта передають до бухгалтерської служби для перенесення інформації до облікових регістрів, про що роблять відмітку. Другий примірник акта залишається у матеріально відповідальної особи.

Утім, варто зазначити, що для оформлення вибуття об’єкта інших необоротних матеріальних активів, щодо яких ведеться груповий облік, застосовують акт списання групи основних засобів. До такого акта вносять об’єкти інших необоротних матеріальних активів, якщо вони мають одне й те саме призначення, однакові технічні характеристики і вартість.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді