КДБ 18050000 Єдиний податок

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Оплата праці в умовах посткарантину - спробувати БЕЗПЛАТНО

КДБ 18050000 Єдиний податок є основним кодом підгрупи, яка також включає:

  • КДБ 18050100 Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року
  • КДБ 18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року
  • КДБ 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
  • КДБ 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
  • КДБ 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді