КДБ 19020000 Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Оплата праці в умовах посткарантину - спробувати БЕЗПЛАТНО

КДБ 19020000 Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України є основним кодом підгрупи, яка також включає:

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді