КДБ 33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Оплата праці в умовах посткарантину - спробувати БЕЗПЛАТНО

КДБ 33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів є основним кодом підгрупи, до якої входять:

  • КДБ 33010000 Кошти від продажу землі
  • КДБ 33020000 Надходження від продажу нематеріальних активів
  • КДБ 33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді