Як встановлюватимуть посадові оклади вчителів за новим Законом про освіту

На початку осені освітяни все ж таки дочекалися власного закону, що закладає підвалини для реформування галузі. Його норми змінюють як організацію освітнього процесу, так і умови оплати праці педагогічних працівників. Оскільки останні цікавлять бухгалтерську спільноту найбільше, про зміни в заробітній платі вчителів із 2018 року і поговоримо

Основні правила, за якими визначають посадові оклади вчителів, змінилися з появою Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (далі — Закон № 2145), що набрав чинності 28.09.2017.

Тож більше не діють норми Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (далі — Закон № 1060), за якими дотепер жили освітяни.

Новий Закон передбачає багато новацій для учасників освітнього процесу. Стосуються вони, зокрема, й зарплатних гарантій.

Як формуватимуться посадові оклади вчителів і викладачів

Оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників регулює стаття 61 Закону № 2145. З її появою кардинально змінюється підхід до розрахунку розмірів посадових окладів, які законотворці відокремили від Єдиної тарифної сітки.

Новий порядок визначення розмірів посадових окладів вчителів, викладачів  і науковців унаочнимо у Таблиці.

Посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників

Посадові оклади педпрацівників

Посадові оклади науково-педагогічних працівників

Посадовий оклад найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюють в розмірі трьох мінімальних заробітних плат

Найменший посадовий оклад встановлюють на 25% вище посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії

Кожний наступний посадовий оклад підвищують не менше ніж на 10% від попереднього 

Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти затверджує Кабінет Міністрів України

До 2023 року Кабінет Міністрів України має забезпечити реалізацію підвищення заробітної плати і затвердити відповідні схеми посадових окладів (пп. 1 п. 6 розд. ХІІ Закону № 2145).

Посадовий оклад вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії зростатиме щорічно, допоки не зрівняється з чотирма прожитковими мінімумами для працездатних осіб.

Нагадаємо, що наразі умови оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників врегульовує наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, який залежно від кваліфікаційної категорії працівника встановлює діапазон тарифних розрядів.

Якими будуть інші складові заробітної плати

Новий закон і надалі закріплює вже звичні освітянам гарантії з оплати праці, що їх передбачав Закон № 1060. Однак на цьому він не зупиняється — вводить нову щомісячну доплату.

Зокрема, педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплачуються:

 • підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання;
 • надбавка за почесні звання;
 • доплати за наукові ступені та вчені звання;
 • надбавка за вислугу років педагогічним працівникам. До речі, розмір такої надбавки залишено без змін, а саме:
  • 10% — якщо стаж педагогічної роботи понад 3 роки;
  • 20% — якщо стаж педагогічної роботи понад 10 років;
  • 30% — якщо стаж педагогічної роботи понад 20 років.
 • допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час щорічної відпустки;
 • щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків (для педпрацівників);
 • доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо;
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних надходжень закладу освіти. Однак умови її надання тепер законодавці конкретизували — за рішенням керівника, а також відповідно до умов, встановлених установчими документами або колективним договором.

Закон № 2145 має і приємну новинку для тих педагогічних працівників, які пройдуть сертифікацію. Для них з 1 січня 2019 року встановлюватимуть щомісячну доплатув розмірі 20%посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно обсягу педагогічного навантаження. А виплачуватимуть її — протягом строку дії сертифіката.

Стимулювати своїх педагогічних і науково-педагогічних працівників заклади освіти зможуть за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством. За ці кошти вони можуть встановлювати доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

Проте виникають сумніви у тому, що освітні заклади найближчим часом матимуть змогу реалізувати цю норму. Як показує практика, обсягу їх власних надходжень недостатньо для заохочувальних виплат, а благодійні внески вони спрямовують на покращення матеріально-технічної бази. Тобто право є, а фінансового ресурсу для його реалізації немає.

Заробітна плата педагогів у коледжах

Закон № 2145 дає право коледжам (у т. ч. структурним підрозділам університетів, академій, інститутів), які отримали ліцензію на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра, включати до свого штатного розпису відповідні посади науково-педагогічних працівників.

На науково-педагогічних працівників таких коледжів та осіб, які здобувають у них вищу освіту ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра, поширюються умови оплати праці, пенсійного забезпечення, норми педагогічного навантаження, норми стипендіального забезпечення на рівні вишів III-IV рівнів акредитації.

Якщо педагогічні працівники коледжів відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII до науково-педагогічних працівників та забезпечують підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вони отримують статус науково-педагогічних працівників. Їх переводять на відповідні науково-педагогічні посади з:

 • 1 вересня 2017 року — якщо освітня програма підготовки фахівців ступеня бакалавра наразі реалізується;
 • початку реалізації відповідної освітньої програми.Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді