Закупівлі COVID-19: допоки діятиме винятковий порядок

Карантин розпочався у березні, і з того часу постійно відбуваються зміни у вимогах до здійснення закупівель для забезпечення боротьби із коронавірусом. Неможливо самостійно ефективно відстежувати що ж змінюється, а зміни відбуваються постійно, і тому багато закупівель проводяться з порушенням. Давайте розбиратися!
Закупівлі COVID-19: допоки діятиме винятковий порядок

Наталія Заєць,

консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Карантин уже декілька разів продовжували. Отже, деякі нормативні документи, що містили обмежені строки для окремих вимог щодо коронавірусних закупівель, більше не діють.

Пригадаємо спочатку норми, що виводять закупівлі товарів та послуг для боротьби з коронавірусом COVID-19 з-під дії Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922 про публічні закупівлі).

«Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону».

(п. 3-1 розд. X, внесений Законом № 530, з урахуванням змін, внесених Законом № 540)

Як бачимо, щодо цієї норми законодавець вносив зміни. Тож розглянемо, які ж вимоги до здійснення закупівель для боротьби із COVID-19 дійсні, а які вже залишилися у минулому.

Технічні вимоги у тендерній документації: що врахувати

Нормативні документи:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX — Закон № 530;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-IX — Закон № 540.

Норма у Законі

Вимога

Строк дії вимоги

Зміни до вимоги

Стан на сьогодні

Закон № 530

Пункт 4 розділу I цього Закону

Підрозділ 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України".

діє протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону

Законом № 540 встановлено, що діє протягом трьох місяців з дня опублікування Закону № 530

діє у редакції Закону № 540

Пункт 5 розділу I цього Закону

Розділ XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) доповнити пунктом 9-6 такого змісту:

"9-6. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19):

звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється першочергово;

на товари, зазначені в абзаці другому цього пункту, допускається подання попередньої або тимчасової декларації за правилами, встановленими цим Кодексом;

плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, не справляється".

діє протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону

Законом № 540 встановлено, що діє протягом трьох місяців з дня опублікування Закону № 530

не діє

Пункт 10 розділу I цього Закону

Розділ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31) доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12. Установити, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати стовідсоткову попередню оплату товарів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг затверджується Кабінетом Міністрів України".

діє протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону

Законом № 540 встановлено, що діє протягом трьох місяців з дня опублікування Закону № 530

не діє

Пункт 8 розділу I цього Закону

Розділ IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1. Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону".

діє до 18 квітня 2020 року включно

термін дії закінчився

не діє

Підпункт 1 пункту 9 розділу I цього Закону вводиться в дію з 19 квітня 2020 року

У розділі X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі":

1) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону"

діє протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону

Законом № 540 скасовано термін дії

діє

Закон № 540

Підпункт 2 пункту 1 цього Закону

У Податковому кодексі України у розділі XX "Перехідні положення" у підрозділі 2 пункт 71 викласти в такій редакції:

"71. Тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються щодо таких операцій.

Норми цього пункту застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 17 березня 2020 року"

діє

Пункт 2 цього Закону

Пункт 9-6 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) викласти в такій редакції:

"9-6. Тимчасово, до 30 червня 2020 року, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19):

звільняються від сплати ввізного мита товари (в тому числі лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання), необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється першочергово;

плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, не справляється".

до 30 червня 2020 року

не діє

Пункт 7 цього Закону

Тимчасово, на час дії карантину, запровадженого у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або забезпечення його захисту від однієї або кількох видів небезпеки для життя чи здоров’я, в тому числі одноразові медичні маски та медичні халати, підлягають сертифікації на належний ступінь захисту від небезпеки та відсутність негативного впливу на здоров’я користувача такого засобу та/або оточуючих. Сертифікат відповідності або відмова у його видачі надається протягом п’яти днів з дня звернення.

діє

Як бачимо, антивірусний Закон № 540 вніс корективи до терміну дії окремих норм Закону № 530 і вони на сьогодні закінчили свій строк дії, але в той же час Закон № 540 продублював ці норми у своїх положеннях і вони діють у його редакції.

Тож, підсумуємо.

Випадки, коли предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), з-під дії Закону України «Про публічні закупівлі» (у новій редакції) виведено назавжди. Проте, замовникам варто орієнтуватись у таких випадках зокрема на те, що такі закупівлі мають бути спрямовані виключно на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).

Перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України затверджено постановою КМУ від 20 березня 2020 р. № 225.

Звільняються тимчасово від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів нормою Податкового кодексу України на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України.

Перелік товарів затверджено постановою КМУ 20 березня 2020 р. № 224.

Сертифікацію на належний ступінь захисту від небезпеки та відсутність негативного впливу на здоров’я користувача відповідне спорядження має проходити в обов’язковому поряду тимчасово, на час дії карантину.

Постановою КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 з 1 серпня до 31 серпня 2020 на всій території України продовжено дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211.

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді