Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора затверджена наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11.

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

Код

Найменування

200000

Внутрішнє фінансування

201000

Фінансування за рахунок коштів державних фондів

201100

Позики, одержані з державних фондів

201110

Одержано позик

201120

Погашено позик

202000

Фінансування за рахунок позик банківських установ

202100

Фінансування за рахунок позик Національного банку України

202110

Одержано позик

202120

Погашено позик

202200

Фінансування за рахунок інших банків

202210

Одержано позик

202220

Погашено позик

203000

Інше внутрішнє фінансування

203100

Позики інших фінансових установ

203110

Одержано позик

203120

Погашено позик

203130

Позицію виключено

203200

Позики нефінансових державних підприємств

203210

Одержано позик

203220

Погашено позик

203230

Позицію виключено

203300

Позики нефінансового приватного сектора

203310

Одержано позик

203320

Погашено позик

203400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

203410

Одержано

203420

Повернено

203500

Фінансування за рахунок випуску цінних паперів

203510

Одержано позик

203520

Погашено позик

203600

Інше внутрішнє фінансування

203610

Одержано позик

203620

Погашено позик

204000

Надходження від приватизації державного майна

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205100

На початок періоду

205200

На кінець періоду

205300

Інші розрахунки

205310

Курсова різниця

205320

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

205330

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

205340

Інші розрахунки

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206120

Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

206200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206220

Придбання цінних паперів

207000

Позицію виключено

207100

Позицію виключено

207200

Позицію виключено

207300

Позицію виключено

207000

Коригування

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208100

На початок періоду

208200

На кінець періоду

208300

Інші розрахунки

208310

Курсова різниця

208320

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

208330

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

208340

Інші розрахунки

208350

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

209000

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

209100

На початок періоду

209200

На кінець періоду

300000

Зовнішнє фінансування

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

301100

Одержано позик

301200

Погашено позик

302000

Позики, надані органами управління іноземних держав

302100

Одержано позик

302200

Погашено позик

303000

Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами

303100

Одержано позик

303200

Погашено позик

304000

Фінансування за рахунок випуску цінних паперів

304100

Одержано позик

304200

Погашено позик

305000

Інше зовнішнє фінансування

305100

Одержано позик

305200

Погашено позик

306000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

306100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

306200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

307000

Позицію виключено

307100

Позицію виключено

307200

Позицію виключено

307000

Коригуваннязміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді