Бюджетні кошти на Є-дата

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Дізнайтеся нюанси та строки оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів на веб-порталі Є-data, аби уникнути штрафів і відповідальності за Є-data 2024 року.

Для оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів установи використовують Єдиний веб-портал використання публічних коштів (зараз це Spending, хоча портал продовжують називати Є-дата).

На є-дата строки оприлюднення – 35 днів після закінчення звітного кварталу (див. пп. «1» ст. 3 Закону «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183, даліЗакон № 183).

До крайньої дати потрібно:

 • зареєструватися, якщо цього ще не було зроблено;
 • внести всі відомості на Є-дата;
 • обов’язково підписати їх за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Розкривати інформацію на єдиному веб-порталі використання публічних коштів мають:

 • головні розпорядники бюджетних коштів;
 • розпорядники бюджетних коштів;
 • одержувачі бюджетних коштів;
 • суб’єкти господарювання державної і комунальної власності;
 • НБУ;
 • державні банки;
 • державні цільові фонди;
 • Пенсійний фонд.

Калькулятор стажу

Загальні правила оприлюднення використання публічних коштів

Всі відомості, що вносимо на порталі Є-дата, обов’язково підписуються за допомогою ключів кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Закон № 183 зобов’язує розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів (далі розпорядники та одержувачі) оприлюднювати інформацію про те, скільки надійшло бюджетних призначень і як вони ці надходження використали.

Для оприлюднення використання публічних коштів використовується службовий кабінет на веб-порталі Є-дата. При першій роботі з системою варто ознайомитися з детальною Інструкцією користувача Єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Інформація вноситься в розділах за таким розподілом:

 • Повідомлення – технічні повідомлення системи, які надходили користувачу і з якими погоджувався користувач, повідомлення адміністратора;
 • Профіль – відомості про головних розпорядників, розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;
 • Звіти – звіти про надходження та витрачання бюджетних коштів, про обсяги бюджетних призначень/асигнувань;
 • Договори – інформація про укладені за звітний період договори, інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, що є їхньою невід’ємною частиною;
 • Трансакції – інформація про оприлюднені трансакції (платежі за рахунками) установи;
 • Звіти – звітність бюджетних установ за визначеними формами, кількість службових відряджень, у т. ч. закордонних.

Увага!

Інформація має бути повною, правдивою, точною та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу. Інформацію можна вносити як вручну у запропоновані форми, так і завантажувати у певних типах файлів (*csv, *json, *dbf).

Є-дата строки оприлюднення 2024

Як зазначалося, оприлюднювати використання публічних коштів слід щокварталу, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу за формами та форматами даних, затвердженими Мінфіном (ст. 3 Закону № 183). Форми містять Порядок реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, який затверджений наказом Мінфіну від 22.06.2018 р. № 575 (даліПорядок № 575). Державні та комунальні підприємства за кошти від господарської діяльності звітують щорічно впродовж 30 днів після закінчення звітного періоду (протягом січня).

Розглянемо, яку інформацію слід вносити та як це зробити правильно.

Оприлюднення використання бюджетних коштів у розділі «Договори»

Тут відображають відомості про укладені договори та стан їхнього виконання. І обов’язково – на підставі первинних документів. Детальна Інструкція з внесення договору є на сайті.

Заповнюється цей розділ так:

1. Відображаємо дані про контрагента (продавця товарів, виконавця послуг чи робіт), а саме:

 • найменування;
 • код ЄДРПОУ або номер облікової картки платника податку;
 • місцезнаходження (країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс);
 • ПІБ керівника.

У полі «місцезнаходження» вказуємо юридичну адресу виконавця, а не фактичну. Дані про район, офіс, корпус не обов’язкові, тож якщо вони є – вписуємо, якщо немає – спеціально шукати їх не потрібно.

Аби дізнатися, як оприлюдити інформацію про фізосіб-підприємців (ФОП), які були виконавцями за договорами, потрібно скористатися Формою інформації про укладені за звітний період договори у системі Є-дата (вона відповідає такому опису у Порядку № 575).

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОГОВОРИ З ФОП

Для кого

Що вносити

виконавці договору

 • найменування виконавця;
 • ідентифікаційний код юридичної особи;
 • місцезнаходження;
 • ПІБ керівника

ФОП – виконавці договору

 • ПІБ фізичної особи – як найменування виконавця;
 • адреса реєстрації фізособи – як місцезнаходження виконавця;
 • ПІБ керівника

2. Зазначаємо відомості про укладений договір, а саме:

 • номер договору;
 • дата укладення договору;
 • код предмета договору (шукаємо в Єдиному закупівельному словнику, даліЄЗС) ДК 021:2015);
 • предмет договору;
 • строк дії договору;
 • вартість договору;
 • процедура закупівлі (обґрунтування відсутності з посиланням на закон);
 • найменування товару, роботи та/або послуги, їхній код за ДКПП ДК 016:2010, код за ЄЗС ДК 021:2015;
 • одиниця виміру;
 • кількість;
 • ціна за одиницю.

Як оприлюднювати інформацію про використання бюджетних коштів

ВІДКРИТИ

3. Вносимо специфікацію до договору в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням кількості, ціни за одиницю та розмірності.

Оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів на Є-дата буде простішим, якщо у постачальників попросити надавати специфікацію до договору в розрізі товарів, робіт та послуг в електронному форматі. У системі є функція завантаження (імпорт) договору:

Як оприлюднювати інформацію про використання бюджетних коштів

ВІДКРИТИ

використання бюджетних коштів

ВІДКРИТИ

4. Відображаємо інформацію про стан виконання договору – вносимо відомості про отримані товари чи надані послуги/роботи на підставі акта/накладної та про штрафні санкції в разі їхнього застосування.

Якщо до договору внесені зміни, потрібно заповнювати форму додаткової угоди. Необхідна інформація наведена у Порядку 575 та є у формах системи Є-дата. Порядок її заповнення схожий із порядком заповнення основного договору. Зазначаємо, зокрема:

 • номер;
 • дату;
 • підставу укладення (зміна предмета та/або ціни, та/або строку дії договору, або інше);
 • строк дії додаткової угоди до договору;
 • код предмету договору за ЄЗС;
 • скоригована вартість договору з зазначенням ПДВ, якщо він був.

інформація про використання бюджетних коштів

ВІДКРИТИ

Оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів у розділі «Звіти»

Тут вносимо обсяги бюджетних призначень та проведених видатків, а також кількість службових відряджень.

Як оприлюднювати інформацію про використання бюджетних коштів

ВІДКРИТИ

Для введення інформації маємо заповнити звіти у відповідному розділі Є-дата:

 • звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форми № 2д, № 2м);
 • звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми № 4-1д, № 4-1м);
 • звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форми № 4-2д, № 4-2м);
 • звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми № 4-3д, № 4-3м);
 • звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форми № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д);
 • звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форми № 7д, № 7м);
 • звіт про заборгованість за окремими програмами (форми № 7д.1, № 7м.1);
 • звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду.

Додатково для Пенсійного фонду України:

 • звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України (форма № 2-ПФ (бюджет), який складається органами Пенсійного фонду України.

Також у даний розділ вноситься інформація про відрядження:

 • кількість, у т.ч. за закордонними відрядженнями;
 • обсяг витрат, у тому числі за закордонними відрядженнями.

Цей же розділ містить обсяг платежів за договорами (для дочірніх і комунальних підприємств):

Усі dbf- та csv-шаблони цих звітів можна знайти за цим посиланням.

Виправлення помилок оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів

Технічну помилку (помилково оприлюднені на Е-data документи) можна виправити лише за участі адміністратора веб-порталу використання публічних коштів Є-дата. Для цього існує механізм запиту на видалення документів (інформації) (час розгляду – 5 робочих днів). При складних випадках слід написати адміністратору системи письмове звернення (це державна установа «Відкриті публічні фінанси», а/с 135, м. Київ, 04071).

У складних випадках, які не можна вирішити через стандартний механізм видалення документа, адміністратор веб-порталу розглядає звернення суб’єкта про виправлення технічної помилки та вирішує, задовільнити його чи ні. Він може і відмовити, якщо:

 • причини помилки недостатньо обґрунтовані;
 • інформація для ідентифікації документа, який потрібно вилучити з перегляду внесених і оприлюднених документів, не є повною.

Є-дата – відповідальність

Керівники розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі неоприлюднення інформації про використання публічних коштів несуть персональну відповідальність, визначену Законом № 183. Так, у ст. 2123 КУпАП за неоприлюднення інформації про використання бюджетних коштів за Законом № 183 є наслідком адмінштраф на посадових осіб від 340 до 850 грн, повторне порушення протягом року – від 1020 до 1360 грн (або громадські роботи від 20 до 30 годин).

Виявляти такі адміністративні правопорушення та складати протоколи мають уповноважені особи секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини або представники Уповноваженого ВР з прав людини.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді