Новини за темою Малоцінні необоротні матеріальні активи

Чи є об’єкт оподаткування ПДВ при проведенні операцій з уцінки необоротних активів?
Відповідно до п.п. «а» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту.
1490
Щодо деяких особливостей нарахування амортизації
Порядок нарахування амортизації (для платників податку на прибуток, які здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування) визначений ст. 138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
2002
Списання малоцінних необоротних матеріальних активів - чи нараховуються податкові зобов’язання?
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, НП(С)БО в державному секторі та складання фінансової звітності.
3217
Податковий облік і амортизація земельних ділянок, малоцінних необоротних матеріальних активів та природних ресурсів
Порядок нарахування амортизації (для платників податку на прибуток, які здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування) визначений ст. 138 Податкового кодексу України. Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
3007
Переведення необоротного активу з невиробничого до виробничого – порядок визначення його балансової вартості
Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування наведено у п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
1641
Форма № 20-ОПП: Чи відображаються малоцінні необоротні матеріальні активи у повідомленні?
Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за місцезнаходженням та за місцем розташування (реєстрації) підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування (неосновне місце обліку), а також повідомляти про всі об’єкти оподаткування контролюючі органи за основним місцем обліку.
1307
Коли МНМА, а коли основний засіб
Мінфін поінформував щодо критеріїв для визначення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА).
1719