Рахунок 09 "Амортизаційні відрахування"

Рахунок 09 "Амортизаційні відрахування" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

Збільшення залишку на рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" (надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів.

Зменшення залишку на рахунку 09 відображається на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства тощо.

Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками використання амортизації на:

будівництво об'єктів;

придбання (виготовлення) основних засобів;

поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних засобів;

придбання (створення) нематеріальних активів;

інші капітальні роботи;

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.

(клас 0 доповнено рахунком 09 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.12.2003 р. N 671)

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді