Учителя залучили до ЗНО: табелювання та оплата праці

Експерт відповідає, чи увільняти вчителя за основним місцем роботи на час ЗНО. Чи потрібно працівнику відпрацьовувати цей час за основним місцем роботи? Яку зарплату нараховувати: 100% за робочий день чи середню?

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводять у 2021 році з 21 травня до 16 липня відповідно до наказу МОН від 09.07.2019 № 945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

Учителя залучили до ЗНО: табелювання та оплата праці

Який порядок залучення

Порядок залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення ЗНОзатверджує постанова КМУ від 15.04.2015 № 222 (далі — Порядок № 222). Залучає до ЗНО цих працівників, зокрема вчителів, Український центр оцінювання якості освіти або Регіональний центр оцінювання якості освіти.

Щоб провести ЗНО, для роботи в тимчасових пунктах, а саме:

  • реєстрації — залучають працівників за пропозиціями керівників навчальних закладів, установ і організацій системи освіти, у приміщенні яких розташовані пункти реєстрації;
  • обробки — залучають працівників регіональні центри шляхом добору;
  • проведення ЗНО та перевірки — залучають працівників за пропозиціями місцевих органів управління освітою, закладів освіти відповідно до замовлень регіонального центру.

Списки працівників, яких залучають до роботи в пунктах реєстрації, обробки, проведення ЗНО та перевірки, затверджує керівник регіонального центру. При цьому списки працівників, яких залучають для роботи в пунктах проведення ЗНО, затверджує керівник регіонального центру на кожен день його проведення.

Порядок визначення чисельності працівників, яких залучають для роботи у відповідних пунктах, функції зазначених працівників визначають регламенти роботи таких пунктів.

Чи зберігати зарплату

Як замінити

Якщо необхідно замінити тимчасово відсутнього вчителя під час навчального року, необхідно застосовувати роз’яснення, надане в спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-770 від 28.11.2008та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/465 від 27.11.2008 «Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів».

Зокрема, оплата праці за додатково проведені уроки провадиться відповідно до пункту 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102). А саме за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин учителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Учителя залучили до ЗНО: табелювання та оплата праціКерівники закладів загальної середньої освіти повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до пунктів 73 та 68 Інструкції № 102.

Коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюють учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег та виконуючи програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години вчителю, що відсутній, щоб він виконав пропущену програму.

У такому випадку вчителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткову оплату не провадять. Йому виплачують заробітну плату відповідно до тарифікації протягом усього часу, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Учителю, який був раніше відсутнім, після виходу на роботу виплачують заробітну плату відповідно до тарифікації, а також здійснюють додаткову оплату за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до пункту 73 Інструкції № 102.

Чи можна залучити під час відпустки

Як оплачувати роботу

З працівниками, яких залучили до проведення зовнішнього оцінювання, укладають цивільно-правові договори згідно з пунктом 19 Порядку № 222.

За виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовим договором, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) працівникам нараховують винагороду відповідно до схеми розрахунку оплати праці (винагороди) педагогічних, науково-педагогічних працівників та професіоналів, фахівців, яких залучають до проведення зовнішнього оцінювання та які не перебувають у штаті Українського та регіональних центрів, затвердженої в додатку 4 до постанови КМУ від 18.11.2015 № 985 «Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти» зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 08.08.2016 № 498.

Виплачує винагороду Український центр або регіональний центр, перераховуючи кошти через банк на особовий картковий або інший рахунок за заявою працівника.

Учителя залучили до ЗНО: табелювання та оплата праці
ОЛЕНА МОРЄВА,експерт з питань оплати праці та планування
ДОПОМОЖЕМО РОЗІБРАТИСЯ ►►► на яких підставах надавати грошову винагороду ►►► за який період нарахувати — за календарний чи навчальний рік ►►► як та за яким КЕКВ спланувати видатки на виплату винагороди у кошторисі ►►►

Як обліковувати робочий час

Облік робочого часу працівників здійснюється відповідно до вимог первинної облікової документації зі статистики праці, а саме Табеля обліку використання робочого часу, типова форма якого (П-5) затверджена наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489 (далі — Табель).

Ураховуючи умовні позначення Табеля, при його заповненні застосовують відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) умовними позначеннями за буквеними та цифровими кодами. Години роботи позначаються позначкою «Р».

Учителя залучили до ЗНО: табелювання та оплата праціВідмітку про щоденну тривалість відпрацьованого робочого часу в Табелі можна не проставляти. Передбачено лише її місячний обсяг, який для вчителів має відповідати обсягу тижневого навантаження, встановленого під час тарифікації.

Кількість відпрацьованих учителем днів проставляється залежно від тривалості робочих днів у місяці, включаючи ті дні, коли за розкладом занять (уроків) вони не проводилися.

Дні, протягом яких учитель не працював, маючи на те підстави відповідно до вимог законодавства або норм колективного договору, або не з’являвся на роботу з інших непередбачуваних причин, відображаються відповідними умовними позначками, що передбачає форма Табеля.

Зокрема, інший невідпрацьований час, що передбачає законодавство (виконання державних і громадських обов’язків, відгул), відображається позначкою «ІН», а відпустки «В».

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді