Реорганізація ОМС - порядок переведення та оплати праці

З матеріалів цієї статті ви дізнаєтесь, яким чином здійснюється переведення, оплата праці та звільнення працівників при реорганізації ОМС шляхом приєднання.

В подальшому при аналізі законодавства та розгляді матеріалів статті ми розглянемо приклад, відповідно до якого здійснюються виплати працівникам, що ще працюють в сільській раді після прийняття рішення про об’єднання. Хто і в якому порядку має виплачувати зарплату таким працівникам до вивільнення? Що необхідно врахувати при вивільненні? Який розмір виплати при вивільненні необхідно здійснити? Всі ці питання розглянемо далі у статті.

Загальне законодавство щодо реорганізації ОТГ

Як було вказано на початку, сільська рада підлягає реорганізації у зв’язку з прийняттям рішення щодо об’єднання ряду територіальних громад. Правонаступником сільської ради відповідно до Закону №157-VIII виступає об’єднана територіальна громада, а це означає, що після прийняття рішення щодо об’єднання громад заробітну плату працівникам має виплачувати саме ОТГ.

Як оплатити роботу працівників реорганізованого ОМС

Також Закон 157-VIII говорить про те, що після закінчення процесу реорганізації шляхом приєднання юридична особа - сільська, селищна рада, що заходиться поза межами адміністративного центру ОТГ - підлягає ліквідації.

Переведення працівників при реорганізації шляхом приєднання

Одночасно з прийняттям рішення щодо об’єднання громад має бути прийняте рішення щодо створення комісії з реорганізації ОМС, що увійшли до складу певної ОТГ. Далі рішенням ОТГ затверджується структура апарату та її виконавчих органів, штатний розпис та розглядається питання щодо того, хто з працівників сільських, селищних, міських рад відповідає кваліфікаційним вимогам до нових посад. Цим працівникам пропонується здійснити перехід до структури ради ОТГ.

Фактично, в процесі реорганізації Голова новоствореної ОТГ має вирішити наступні питання:

Працівник відмовляється переходити на роботу в ОТГ – що далі?

Якщо працівник відмовляється переходити на роботу в нову ОТГ, то слід звернути увагу на загальне законодавство, що регулює порядок оплати праці та звільнення працівників у разі реорганізації або ліквідації підприємств та установ.

Зауважимо, що відносини між підприємствами та установами і найманими працівниками регулює Кодекс законів про працю (надалі – КЗпП). Звільнення працівників у випадку реорганізації та/або ліквідації ОМС регулюється пунктом 1 статті 40 КЗпП «Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу». Так, зазначений пункт говорить про те, що «Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом … у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників…».

При цьому звільнення працівника у разі реорганізації та/або ліквідації ОТГ допускається лише у випадку, коли неможливо перевести працівника на іншу роботу за його згодою.

Порядок дій виглядає наступним чином:

  • прийнято рішення щодо об’єднання ОМС в ОТГ;
  • створено комісію з реорганізації;
  • затверджено структуру та штат новоствореної ОТГ;
  • окремим працівникам запропоновано перейти до апарату новоствореної ОТГ;
  • рішенням ОТГ затверджено перелік працівників, які підлягають звільненню;
  • до працівників, що підлягають звільненню, доведено рішення щодо звільнення у порядку, передбаченому ст. 49-2 КЗпП (не пізніше, ніж за 2 місяці до дати звільнення).

Зауважимо, що фактично звільнення може відбутися і пізніше або взагалі не відбутися. Окрім того, працівники можуть виявити бажання продовжити працю, наприклад, в комунальних підприємствах, інших закладах ОТГ.

Реорганізація ОМС - порядок переведення та оплати праці
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
МІСЦЕВИЙ ФІНОРГАН МАЄ ЗНАТИ ⭐️як звітувати про стан фінансування соцвиплат після 1 березня ⭐️яку форму звіту застосувати та на які КЕКВ орієнтуватися

Звільнення працівників при реорганізації шляхом приєднання

Іноді бувають ситуації, коли працівник відмовляється ставити підпис про ознайомлення з рішенням щодо звільнення. В цьому випадку такому працівнику слід зачитати рішення в присутності свідків та задокументувати цей факт актом із зазначенням прізвища та посади присутніх свідків.

Працівників попереджено – що з оплатою праці?

Як вже було зазначено, після об’єднання громад оплату праці має здійснювати ОТГ як правонаступник сільських, селищних, міських рад, що об’єдналися.

Бюджетний кодекс не містить прямої норми щодо фінансування видатків на органи місцевого самоврядування, що реорганізуються, оскільки реорганізація ОМС скоріше виняток, ніж поширене явище, яке відбувається із року в рік. Проте норма, що забороняє таке фінансування, теж відсутня. А це означає, що при виплаті заробітної плати працівникам, що підлягають вивільненню, новостворена ОТГ має керуватися статтею 104 Цивільного кодексу.

Як відомо, розмір посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування в 2021 році регулюється Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 1082-IX, наказом Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 23.03.2021 р. № 609, а також постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Приклад.

У сільській раді, що реорганізується у зв’язку зі здійсненням об’єднання декількох сільських та селищних рад в одну ОТГ, до 18.06.2021 року залишилось працювати декілька працівників – двірник та сторож. Додаток 5 до Наказу № 609 встановлює місячний посадовий оклад для таких працівників у розмірі 3268-3290 грн.

Оскільки посадовий оклад двірника та сторожа є нижчим, ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2021 року (6000 грн.), то необхідно здійснювати доплату до мінзарплати.

Остаточний розрахунок при звільненні

У день звільнення працівнику необхідно здійснити наступні виплати:

  • заробітну плату за відпрацьований час
  • вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП)
  • грошову компенсацію за всі дні щорічної відпустки
  • грошову компенсацію за дні додаткової оплачуваної відпустки (у разі наявності підстав)

При цьому необхідно звернути увагу, що при остаточному розрахунку з працівником, який звільняється згідно п. 1 ст. 40 КЗпП, суми оплати за дні відпустки, взяті авансом, не утримуються (ст. 127 КЗпП).Як спланувати бюджет територіальної громади: лайфхаки від експерта

Зазначимо, що розрахунок середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані дні відпустки та вихідної допомоги при звільненні здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 року № 100. Також звертаємо увагу, що наприкінці 2020 року до зазначеного Порядку було внесено зміни в розрахунок середньої.

ВИСНОВОК

Оплату праці працівників, що вивільняються в результаті об’єднання ОМС в одну об’єднану територіальну громаду здійснює новостворена ОТГ – правонаступник органів місцевого самоврядування, що ліквідуються. При здійсненні вивільнення необхідно врахувати, що повідомити працівників про звільнення необхідно не пізніше ніж за два місяці до такого звільнення.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді