Інструкція до ІАС “LOGICA” при складанні місцевих бюджетів

Час автоматизації та цифровізації настав і для бюджетного процесу. Місцевий бюджет на екрані комп’ютера – від процесу підготовки по кожному етапу до затвердження у органі місцевого самоврядування, виконання й моніторингу показників. Як це має реалізувати ІАС “LOGICA” – інструкція.

Відкриті дані – причина запуску проєкту ІАС “LOGICA”

Старт цифровізації державного управління розпочався значно раніше, аніж створення Мінцифри та запуску ІАС “LOGICA”. Цей початок був покладений у 2015 році оновленням ст. 28 Бюджетного кодексу (БК) та ст. 5, і ст. 101 Закону “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. № 2939. Також цьому сприяли:

Вони визначили мету – підвищення прозорості державного і місцевих бюджетів, що досягається такими заходами:

Нагадуємо, що відкриті дані – це такий формат публічної інформації, який уможливлює їх автоматизовану обробку спеціальними електронними засобами, Така інформація вільна та безоплатна у доступі та подальшому використанні. Такі формати баз даних, які доступні для обробки навіть новачку-аналітику й пересічному користувачу, наприклад:

 • *.csv, *.xls, *.xlsx, які можна відкрити за допомогою Excel;
 • *.json, який відкривається текстовими редакторами Notepad та Word.

Якими документами обмінюватися через ІАС «LOGICA»

Приклади такої відкритої інформації: реєстр викрадених автомобілів у розшуку, паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради, бюджетні запити на 2021 рік.

☛ Головна передумова розробки ІАС “LOGICA” – необхідність подачі інформації у форматі відкритих даних, зокрема для уможливлення громадського контролю

Відкриті дані дозволяють створити підконтрольну систему управління місцевими фінансами та державними фінансами. Підконтрольну не тільки державним органам фінансового контролю, але й громадянам.

Однак, аби у дійсності можна було з відкритих даних побачити інформацію про бюджет у реальному часі необхідно, щоб уся інформація про нього існувала у поєднаних, зв’язаних між собою цифрах, а не наборі численних сканованих бюджетних запитів, бюджетних розписів, паспортів бюджетних програм, звітів про виконання паспортів бюджетних програм. Досягти цього можна лише попередньою обробкою даних певною інформаційно-аналітичною системою, яка здатна інтегрувати усіх учасників бюджетного процесу по всій країні, охоплюючи і державний бюджет, і місцевий бюджет.

☛ Цілі проєкту “LOGICA” – зростання прозорості та підвищення якості контролю за місцевими бюджетами, автоматизація процесів в управлінні державними фінансами

Що ж таке ІАС “LOGICA”?

ІАС “LOGICA” – Інформаційно-Аналітична Система для обміну даними щодо місцевих бюджетів. Вона забезпечує:

 • інформацію для управління, планування (підготовки проєктів) та виконання місцевих бюджетів для відповідальних виконавців, тобто головних розпорядників бюджетних коштів (ГР), розпорядників нижчого рівня, місцеві фінансові органи (МФО), а також одержувачів бюджетних коштів. Це локальний рівень;
 • інтеграцію усіх процесів підготовки, виконання та моніторингу виконання місцевих бюджетів і державного бюджету, у т.ч. для оцінки ефективності виконання бюджетних програм. Одночасно здійснюється публікація інформації про бюджет у формі відкритих даних. Це уже загальнодержавний рівень.

Як наслідок, застосування ІАС “LOGICA” досягається:

 • збирання в одну базу даних усієї інформації, яка застосовується у бюджетному процесі;
 • електронний обмін інформацією між усіма часниками бюджетного процесу, зменшення паперового обігу;
 • кращий обмін інформацією між Мінфіном, Держказначейством і ДПС та користувачами системи. Зокрема можна оперативно отримувати інформацію Держказначейства про виконання місцевого бюджету та інформацію від ДПС щодо податкових надходжень бюджету по платникам-юрособам, наприклад про суми зарахованих податків/зборів, суми податкового боргу;
 • оперативність прийняття управлінських рішень та підвищення їх якості, обґрунтованості, так як усю інформацію можна отримати, проаналізувати та спрогнозувати на певну дату.

☛ ІАС “LOGICA” – це програмний продукт, який забезпечує інформаційне супроводження процесу бюджетування, аналізу та моніторингу виконання місцевих бюджетів

ІАС “LOGICA” – це частина більш масштабного проєкту

Система створена Мінфіном на кошти міжнародної технічної допомоги від ЄС за проєктом “ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів”. Сама ж назва “LOGICA” – це назва всього проєкту, який охоплює створення не тільки ІАС як програмного продукту для автоматизації бюджетування й аналізу, але й спрямованого на удосконалення:

Створення ІАС “LOGICA” було завершене у липні 2020 року, уже здійснена його апробація у декількох областях при підготовці бюджетів на 2021 рік, зокрема Львівській області. Наразі відбувається впровадження його усіма відповідальними виконавцями місцевих бюджетів для здійснення бюджетного процесу 2022.

Нормативна основа для ІАС “LOGICA”

Подальше впровадження ІАС “LOGICA” здійснюється на підставі:

 • Плану заходів із впровадження в дослідну експлуатацію автоматизованої інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів “LOGICA”, наказ Мінфіну від 27.08.2020 р. № 534 (далі – План № 534);
 • розпорядження Кабміну від 17.02.2021 р. № 365-р “Деякі питання цифрової трансформації”, у якому пріоритетним напрямом визначено забезпечення електронної взаємодії між МФО, автоматизація взаємодії між Держказначейством та ДПС щодо виконання місцевих бюджетів та сплати податків;
 • розпорядження Кабміну від 24.02.2021 р. № 149-р “Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021-2022 роках” (далі – План № 149).

ІАС “LOGICA”: терміни впровадження

Строки подальшого впровадження за Планом № 534 є такі:

 • до 31.05.2021 р. – забезпечити реєстрацію учасників бюджетного процесу 2022;
 • до 31.07.2021 р. – ГР подати інформацію для прогнозування місцевих бюджетів 2022;
 • до 30.09.2021 р. – МФО подати інформацію щодо прогнозів місцевих бюджетів 2022. З цією метою Мінфіном розроблені проєкти типових форм пропозицій до прогнозу місцевих бюджетів;
 • весь 2021 р. – подавати оперативну інформацію про виконання місцевих бюджетів 2021, зміни до розписів і паспортів місцевих бюджетів 2021.

Увесь 2021 р. здійснюється моніторинг заходів Плану № 534 з боку Мінцифри, МФО та Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Держказначейства.

ІАС “LOGICA” при складанні місцевих бюджетів: що це, інструкція
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
МІСЦЕВИЙ ФІНОРГАН МАЄ ЗНАТИ ⭐️як звітувати про стан фінансування соцвиплат після 1 березня ⭐️яку форму звіту застосувати та на які КЕКВ орієнтуватися

☛ ІАС “LOGICA” у 2022 році буде інтегрована з модулем “Бюджет для громадян” ІАС “Прозорий бюджет”

Крім того, за Планом № 149 у рамках заходів створення “Відкритого уряду” відбудеться:

Програма ІАС місцеві бюджети - інструкція

ІАС “LOGICA” – це програмний продукт, який виконує роль загальної бази даних, до якої мають доступ користувачі з усієї України та в якій здійснюється обмін даними щодо місцевих бюджетів. Однак це не самостійний продукт для установки на комп’ютер користувача. Так, для доступу до ІАС “LOGICA” її користувачам, що є учасниками бюджетного процесу, потрібно скористатися окремим програмним забезпеченням сторонніх розробників, яке забезпечує інтеграцію через відкритий програмний API-інтерфейс обміну даними.

Такі програми-посередники забезпечують значно більше функцій, зокрема:

 • роботу з самою ІАС “LOGICA”, зокрема реєстрацію, перевірку стану реєстрації, доступ до робочого місця, завантаження інформації з Держказначейства, перегляд консолідованих (зведених) бюджетних запитів, формування проєктів рішень про бюджет, формування змін до рішень про бюджет, перегляд цих рішень;
 • аналіз платежів до бюджету, доходів та видатків;
 • моніторинг та контроль цільового використання бюджетних коштів, аналіз їх ефективності;
 • формування звітів про розпис доходів, розпис видатків, розподіл витрат місцевих регіональних програм;
 • формування платіжних доручень, завантаження статусів та виписок, інших електронних документів;
 • користування різними довідниками, наприклад по бюджету, по Держказначейству, довідником бюджетних програм, цілей державної політики, довідниками рахунків, банків, контрагентів;
 • контроль бюджетних процедур через впровадження бюджетного календаря;
 • відправку DBF файлів баз даних до Держказначейства, Департаменту фінансів виконавчого органу місцевого самоврядування (ОМС) тощо. Забезпечення публікації інформації про місцевий бюджет у формі відкритих даних.

☛ ІАС “LOGICA” – це лише загальна система обміну даними між усіма її користувачами. Для окремого користувача треба програма-посередник стороннього розробника, у якій і здійснюється формування звітів, запитів, паспортів та їх передача в загальну ІАС

Наприклад, такими програмними продуктами є:

Для подальших дій у ІАС “LOGICA” знадобиться Інструкція до згаданих продуктів, яку надають постачальники згаданих програм-посередників.

ІАС “LOGICA” у бюджетному процесі

Сама ж ІАС “LOGICA” у процесі планування та виконання місцевих бюджетів (МБ) безпосередньо забезпечує:

 • реєстрацію учасників бюджетного процесу, тобто відповідальних виконавців і МФО, а також одержувачів бюджетних коштів;
 • подання оцифрованої інформації (у спеціальній формі) на етапі розробки МБ, а саме з бюджетних запитів головних розпорядників, проєктів рішень про МБ;
 • подання оцифрованої інформації з затверджених у ОМС рішень про МБ;
 • подання оцифрованої інформації по виконанню МБ, а саме з річних розписів МБ та паспортів бюджетних програм МБ і звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

Окрім оцифрованої у спеціальній формі інформації до ІАС “LOGICA” подаються також і скановані первинні документи, так як вони є підставами, наприклад для внесення змін у рішення ОМС.


Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді