Місцеві фінансові органи: створення, функції

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Органи місцевого самоврядування – зараз це не тільки місцева рада та її виконком. Це ще й місцевий фінансовий орган. Що він собою являє та які його функції, а також інші пов’язані питання – у цьому огляді.

Що таке місцевий фінансовий орган

Місцевий фінансовий орган (МФО) – це установа, на яку пп. “36” ч. 1 ст. 2 БКУ покладено такі функції:

 • складання прогнозів місцевих бюджетів спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів. На їхній основі потім складаються самі місцеві бюджети з урахуванням бюджетних запитів за програмно-цільовим методом (див. також ч. 1 ст. 751Бюджетного кодексу України, даліБКУ);
 • складання місцевого бюджету;
 • виконання місцевих бюджетів. У процес виконання бюджету за доходами МФО за участю органів Державного казначейства та ДПС здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету (див. також ч. 4 ст. 78 БКУ);
 • контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів;
 • інші функції, які пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Місцеві запозичення/гарантії погоджуємо за новою методикою

Місцеві запозичення/гарантії погоджуємо за новою методикою

До таких інших функцій можна віднести:

 • складання інструкції з підготовки бюджетних запитів, які МФО мають довести до головних розпорядників бюджетних коштів (ч. 3 ст. 75 БКУ, ст. 34 БКУ). На основі цих запитів потім формується проєкт місцевого бюджету. Такі інструкції складаються кожний рік після видачі головою місцевої ради розпорядження щодо заходів спрямованих на забезпечення складання проєкту місцевого бюджету;
 • перерозподіл бюджетних асигнувань, які затверджені у розписі бюджету, а також кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. Також перерозподіл щодо надання кредитів з бюджету, але вже у розрізі класифікації кредитування (ч. 7 ст. 23 БКУ);
 • розробка та доведення до головних розпорядників інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні ліміти видатків місцевого бюджету та кредитів з нього. Потім – аналіз таких пропозицій (ч. 4 ст. 751 БКУ);
 • аналіз ефективності бюджетних програм. Дана функція випливає з того, що звіти про виконання бюджетних програм подаються головними розпорядниками саме до МФО один раз на рік за наказом Мінфіну від 26.08.2014 р. № 836.

Чи обов’язково місцевий фінансовий орган має бути юрособою

Зверніть увагу, що за визначенням МФО має бути установою, тобто відокремленою юрособою, що розглядається як окремий виконавчий орган місцевої ради. Під такими органами у ст. 1 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280 (даліЗакон № 280) розуміються органи, які створюються місцевими радами з метою здійснення:

 • безпосередньо самих виконавчих функцій;
 • повноважень місцевого самоврядування).

Таким чином, МФО не може бути структурним підрозділом виконкому місцевої ради чи іншого виконавчого органу.

Мінфін затвердив типову форму місцевого бюджету

Обов’язковість створення місцевого фінансового органу

Створення МФО обов’язкове. Дана вимога вступила у дію з 01 січня 2021 року, коли внесенням змін до БКУ Законом від 17.09.2020 р. № 907 виключили можливість місцевим головам (міським, сільським, селищним) забезпечувати виконання функцій місцевого фінансового органу.

За визначеними БКУ правилами програмно-цільового методу місцевих бюджетів виконком та інші виконавчі органи й сама місцева рада підзвітні МФО. Також на основі прямих міжбюджетних відносин саме МФО має отримувати освітню, медичну та інші субвенції з державного бюджету, а тому виконком міської ради не може замінити собою МФО, хоча обидва вони створюються місцевою радою. Навіть якщо виконком буде затверджувати свої рішення у місцевій раді, – це вже призведе до порушення бюджетного законодавства, так як такі повноваження БКУ покладаються саме на МФО (ч. 3 ст. 75 БКУ).

МФО як окрема юрособа створюється обов’язково

Хто створює місцевий фінансовий орган

МФО створюється місцевою радою, як і інші органи виконавчої місцевої влади (ст. 26 Закону № 280). При цьому внутрішня структура та штат МФО затверджується виходячи з існуючих потреб.

При створенні МФО загальною практикою є затвердження місцевою радою Положення про місцевий фінансовий орган. У ньому мають бути визначені провадження МФО щодо розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

Місцевий фінансовий відділ – управління чи департамент?

Законодавством це питання не врегульовано, окрім того, що МФО має бути відокремленим від виконкому та інших ОМС та мати статус юрособи, тобто не бути якимось внутрішнім відділом виконкому.

Як правило, департамент розглядається як більший за статусом орган, аніж управління. Вважається, що за розміром у порядку убування знаходяться:

 • департамент;
 • управління;
 • відділ;
 • сектор.

Через це департамент більше підходить для рівня області. Однак це не є правилом. МФО у вигляді департаментів створені навіть у містах і не обов’язково великих. Наприклад, є Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради.

Сама ж назва – департамент, управління – не означає, що це внутрішній структурний підрозділ. Так можуть називатися й незалежні юрособи. При цьому у назві такої юрособи може згадуватися й місцева рада, наприклад Фінансове управління Чернігівської міської ради, Фінансове управління Івано-Франківської міської ради. Вважаємо, що це потрібно, адже ще є внутрішні фінансові управління (департаменти) в державних обласних адміністраціях, що не є МФО.

Щодо відділів та секторів – так називають лише структурні підрозділи в межах однієї юрособи. Отже, МФО як департамент (управління) може мати свої власні внутрішні структурні підрозділи – відділи (сектори).

Департамент чи управління для МФО – значення немає. Головне, аби МФО був окремою юрособою

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді