Тарифікація педпрацівника, що зайнятий в декількох закладах

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Учитель працює в декількох закладах. Розглянемо, як тарифікувати педпрацівника на прикладі вчителя музики.

Ситуація

Особа працює в закладі загальної середньої освіти вчителем музики з навантаженням 9 год на тиждень та керівником гуртка – 4,5 год на тиждень. В іншому закладі загальної середньої освіти має навантаження 9 год на тиждень як учитель музики. Чи має право особа працювати ще й викладачем у музичній школі з навантаженням 4 год на тиждень і як оплачувати і тарифікувати ці години?

Калькулятор індексації зарплати

Яка робота є сумісництвом для вчителя

Умови роботи за сумісництвом визначає на сьогодні ст. 1021 КЗпП. Інші нормативні документи з 01 січня 2023 року скасовані. За колишніми правилами в бюджетних установах було загальне обмеження в 1.5 ставки, але дозволялася педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 год на рік. Через це оформивши викладача на «погодинку» можна було обходити обмеження.

З 01 січня 2023 року маємо лише загальне правило, що сумісництвом вважається виконання іншої оплачуваної роботи, окрім основної з такими умовами, що робота виконується:

Сумісник може виконувати таку роботу на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізособи-підприємця.

Усі ці правила значать, що згаданий у ситуації учитель не може одночасно, тобто у той же самий час, працювати у двох чи більше роботодавців. Тобто заборони на сумісництво немає, як немає і обмеження «1.5 ставки». Однак треба скласти графік робочого часу на всіх 3-х роботах у такий спосіб, аби у них не було «накладок». Наприклад, якщо вчитель працює з 09.00 до 12.00 в одному навчальному закладі, то він не може у цей час бути за розкладом в іншому. Ускладнює все це ще й наявність позаудиторної роботи, яка теж має свій розклад.

Отже, у даній ситуації учитель має надати музичній школі (3-є місце роботи) графіки (розклади) своєї роботи (як аудиторної, так і позаудиторної) з 2-х інших місць роботи. У музичній школі треба скласти графік роботи так, щоб не було накладок з двома існуючими (або ж внести певні корективи в існуючі). Виходить, що відповідь на питання у даній ситуації буде:

  • «так», – якщо можливо скласти графік роботи «без накладок» за третім місцем роботи (у музичній школі);
  • «ні», – якщо неможливо скласти графік роботи «без накладок» за третім місцем роботи (у музичній школі). Тоді учителю треба або відмовити, або зменшити кількість годин, аби такий третій графік роботи став можливим, або рекомендувати попередньо внести коригування, наприклад зменшити чи «переставити» навантаження за двома попередніми місцями роботи.

Зверніть увагу, що форма власності закладів (шкіл), у яких працює такий учитель значення не має, так як ст. 1021 КЗпП стосується всіх роботодавців – і бюджетників, і приватного сектору.

Як оплачувати роботу вчителя-сумісника

Умови оплати праці педагогічних працівників закладів і установ освіти визначає Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, яка затверджена наказом МОН від 15.04.1993 р. №102 (даліІнструкція № 102). Однак вона діє лише у частині, яка не суперечить умовам оплати праці, які визначають:

Посадовий оклад/ставку заробітної плати вчителя, керівника гуртка закладу загальної середньої освіти, викладача музичної школи виплачуйте за 18 годин педагогічної/викладацької роботи на тиждень (п. 64 Інструкції № 102).

Навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками керівник закладу розподіляє за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі, з дотриманням КЗпП (п. 63 Інструкції № 102).

Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Місячну заробітну плату вчителів закладів загальної середньої освіти, у т.ч. і тих, які працюють за сумісництвом, визначайте множенням ставки заробітної плати на їхнє фактичне навантаження на тиждень і діліть цей добуток на встановлену норму годин на тиждень (18 год).

Установлена за тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року (п. 68 Інструкції № 102).

Тож у зазначеній ситуації оплачуйте працю вчителя, який працює у 2-х і більше закладах освіти, зокрема й у школі за сумісництвом, тільки за тарифікацією, яка встановлює обсяг тижневого навантаження та інших видів педагогічної роботи – перевірка зошитів, класне керівництво, завідування кабінетом тощо.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді