Чому медичні працівники можуть залишитися без заробітку із 1 листопада

SOS! Медичні працівники можуть зашитися без зарплати! Чому? Із 1 листопада медзаклади повинні внести зміни до штатних розписів. Причина — оновлення Національного класифікатора професій, що суттєво «реформувало» перелік посад медиків. Тож тепер чимало працівників медзакладів опинилися в ситуації, коли робота у них є, а ось підстав для встановлення посадових окладів — вже немає.

Так, окремі посадові оклади медичних працівників із 1 листопада — поза законом. Пояснимо чому.

Мінекономрозвитку наказом від 26.10.2017 № 1542 до національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — ДК 003:2010) внесло зміни.

Вони, зокрема:

1) скасовують такі професії, як:

 • «лікар-терапевт дільничний», «лікар-терапевт підлітковий», «лікар-терапевт цехової лікарської дільниці» (код 2221.2);
 • «фельдшер з медицини невідкладних станів» (код 3221);
 • «сестра медична з лікувальної фізкультури»;
 • «сестра медична з масажу» (код 3231);

2) назву професії «лікар-терапевт» змінюють на «лікар внутрішньої медицини» (код 2221.2);

3) додають нові назви професій:

 • «парамедик» (код 3221);
 • «інструктор з надання досгопітальної допомоги» (код 3229);
 • «екстрений медичний технік» (код 5132).

Цей наказ набрав чинності з 1 листопада 2017 року. Тому тепер роботодавці зобов’язані привести штатні розписи закладів охорони здоров’я та записи про професії працівників у відповідність із зазначеними змінами до ДК 003:2010. А отже, і встановити посадові оклади медпрацівників за новими професіями.

Для кого посадові оклади медичних працівників — поза законом

На жаль, не всі назви професій, що включені до ДК 003:2010, знайшли відображення в наказі МОЗ України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я» від 09.08.2017 № 918.

Також не внесені нові посади до наказу МОЗ «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я» від 28.10.2002 № 385 (далі — Наказ № 385).

Однак не можна забувати про важливу вимогу Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285, встановлену абзацом 3 пунктом 32.

Увага!

Не допускається введення посад, не передбачених у переліку лікарських посад, посад молодших спеціалістів з медичною освітою та номенклатурі спеціальностей професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я.

Отже, до штатних розписів закладів охорони здоров’я не допускається введення посад, не передбачених у переліку, затвердженому Наказом № 385.

Без яких нормативів не вдасться встановити нові посадові оклади медичних працівників

Крім цього, назви нових професій мають внесені ще до низки нормативно-правових актів, які регулюють професійні права та пільги працівників галузі, зокрема, щодо права на:

 • оплату праці;
 • скорочений робочий день;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгове пенсійне забезпечення.

Так, відсутність нових професійних назв в Умовах оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом МОЗ та Мінсоцполітики від 05.10.2005 № 308/519, унеможливлює визначення за ними розміру посадових окладів медичних працівників.

Відсутність таких змін у наказах МОЗ «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.1997 № 359 та «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742 (далі — Наказ № 742) не дає відповіді на запитання, як зараховувати час роботи на посадах, як скасовані при проведені атестації медичних працівників.

Наприклад, сестра медична з лікувальної фізкультури не може працювати на посаді сестри медичної (пункт 4.1 Наказу № 742), однак і програми перенавчання таких працівників іншим спеціальностям також наразі немає.

Необхідні зміни і до законодавства, зокрема, до позиції «н» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII щодо права працівників на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні.

Загалом, щоб запобігти звуження змісту і обсягу існуючих прав медичних працівників, необхідно внести відповідні зміни щонайменше до 15 нормативно-правових актів.

Тобто потрібен системний підхід при внесені змін до галузевих нормативних актів, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин. А нині існує нагальна потреба привести у відповідність до оновленого ДК 003:2010 нормативно-правові акти в галузі охорони здоров’я.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді