Як зміни в Законі про бухоблік вплинуть на фінансову звітність 2017

Зміни у Законі про бухоблік, спричинені євроінтеграцією, вже кілька тижнів обговорює бухгалтерська спільнота. Звичайно, цього разу вони більше зачепили підприємства. Однак бухгалтерам-бюджетникам також не вдасться розслабитися. Їм доведеться врахувати нові поняття та принципи, і що головне — зміни і нові обов’язки стосовно фінансової звітності. Отже, вони потребують окремих акцентів.

Так, фінансова звітність бюджетних установ 2017 року зазнала неодноразових змін.

Новації у фінансовій звітності в бюджетних установах

Спочатку, змінилися принципи її підготовки та подання. Адже з перших днів 2017-го почали діяти нові НП(с)БОДС:

Склад і форми фінансової звітності в бюджетних установах з 01.01.2017 встановило НП(с)БОДС 101. Та «молодість» цього документа не завадила Мінфіну вже в березні їх оновити, а разом з цим кардинально змінити й сам порядок її складання.

Новий Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі був затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307). Цим наказом відомству довелося навіть довелося «підчищати» окремі норми НП(с)БОДС 101, які вже «відстали» від змін у бухгалтерському обліку. Впродовж року бухоблік бюджетних установ лихоманило неодноразово, що позначалося і на формуванні фінансових звітів.

►Помилки, допущені у фінансовій звітності

Наразі маємо чергові зміни у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік). І вкотре разом із обліком від них «потерпає» і фінансова звітність в бюджетних установах.

Завдячувати потрібно Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII (далі — Закон № 2164), що, як заявляють його творці, спрямований на євроінтеграцію системи бухгалтерського обліку.

Увага!

Зміни, внесені Законом № 2164, наберуть чинності з 1 січня 2018 року.

Частиною першою статті 2 Закону про бухоблік визначено, що він поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Закон називає їх підприємствами. Сюди ж належать і розпорядники бюджетних коштів, тобто бюджетні установи.

Оновлені норми Закону про бухоблік поширюватимуться на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Фінансова звітність — за новими поняттями

Закон № 2164 осучаснює, зокрема, такі поняття як «фінансова звітність», «консолідована фінансова звітність».

Термін «фінансова звітність» матиме таке значення:

фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштівпідприємства за звітний період.

Викликає певний інтерес і термін «таксономія фінансової звітності». Це — склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Ймовірно, таксономія фінансової звітності не стосуватиметься звітності бюджетних установ. Принаймні частиною п’ятою статті 121 Закону про бухоблік визначено, що на основі таксономії фінансової звітності мають звітувати підприємства, які становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Порядок та термін подання фінансової звітності

Порядок та терміни подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності бюджетних установ до органів державної влади визначає Уряд.

►Яку інформацію потрібно пояснювати у примітках до річної фінансової звітності

Міністерства, інші ЦОВВ, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, крім власної звітності, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління.

Консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів і надалі складатиме Казначейство.

Звітний період для звітування про виконання бюджетів слід звіряти, як і раніше, за Бюджетним кодексом України.

Оприлюднення фінансової звітності — обов’язкове

Змінами до Закону про бухоблік зафіксовано нові постулати.

Перший.

Фінансова звітність бюджетної установи:

  • не становить комерційної таємниці;
  • не є конфіденційною інформацією;
  • не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом.

Другий.

Заборона щодо поширення статистичної інформації фінансової звітності бюджетних установ не стосуєтьсяя.

Оновлений Закон про бухоблік встановлює строкові межі для оприлюднення фінансової звітності. Зокрема, зобов’язує оприлюднювати на власній веб-сторінці:

Кого

Що

Коли

Головних розпорядників бюджетних коштів

річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність

не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом

Казначейство

річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів

не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

Якщо установа захочу виправити самостійно виявлені у формах помилки вона зможе подати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданій. Зробити це також можна буде і за результатами проведення аудиторської перевірки чи з інших причин.

Подавати та оприлюднювати уточнені звіти потрібно аналогічно звітності, що уточнюють.

Відповідальність за неоприлюднення фінансової звітності бюджетної установи

За оновленим Законом про бухоблік на уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власника відповідно до законодавства та установчих документів покладена відповідальність за своєчасне та в повному обсязі фінансової звітності:

  • оприлюднення;
  • подання.

Увага!

Установи, які діють на території проведення АТО, звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності на період її проведення.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді