КДБ 16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів операції

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Оплата праці в умовах посткарантину - спробувати БЕЗПЛАТНО

КДБ 16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів операції є основним кодом підгрупи, до якої входить:

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді